Αρχική σελίδα   ΑΠΟΠΥΚΝΩΤΕΣ  ΓΕΩΠΑΘΕΙΩΝ ‘ΣΤΑΓΥΡΟ’   στην Αγγλική                                                                                 

                                ΓΙΑ      ΧΡΗΣΗ     ΣΕ    Κ Ι Ν Ο Υ Μ Ε Ν Ο      Ο Χ Η Μ Α  

Μιά παγκόσμια πρωτοτυπία

Η μηχανή αποπύκνωσης των βλαβερών γεωπαθογόνων ακτινοβολιών για εγκατάσταση σε κινούμενο όχημα, αναπτύχθηκε από την GEOMENT TEAM και αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία.    Χρησιμοποιείται σε πάσης φύσεως οχήματα τα οποία κινούνται μέχρι και 270 μέτρα πάνω από την επιφάνεια του εδάφους (μέχρι αυτό το ύψος έχουν παρατηρηθεί γεωπαθογόνες ακτινοβολίες).   Η συσκευή αποπύκνωσης με την ονομασία  ΣΤΑΓΥΡΟ  'αραιώνει' σε μεγάλο βαθμό τις βλαβερές για την υγεία των ανθρώπων, ζώων και φυτών, γεωπαθογόνες ακτινοβολίες, και τις καθιστά ουσιαστικά ακίνδυνες. Δέστε εδώ : Τι είναι και πως λειτουργεί ο αποπυκνωτής γεωπαθειών τύπου ΣΤΑΓΥΡΟ ;

Είναι παγκόσμια γνωστό ότι πολλά τροχαία ατυχήματα συμβαίνουν λόγω ύπαρξης γεωπαθογόνων ακτινοβολιών. Οι γεωπαθογόνες ακτινοβολίες διέρχονται με κατεύθυνση από το κέντρο της γης προς την επιφάνειά της και σε κάποια στιγμή διασταυρώνονται με κινούμενο όχημα.  Οι ακτινοβολίες αυτές επηρεάζουν σοβαρά - για πολύ μικρό χρόνο, αλλά δυστυχώς αρκετό ώστε να αποβεί μοιραία αυτή η επιρροή - τα λεγόμενα 'εγκεφαλικά κύματα (εμείς προτιμάμε τον όρο 'νοητικά κύματα') του οδηγού του οχήματος, ο οποίος είναι δυνατόν - στιγμιαία - να χάσει τον έλεγχο του οχήματός του, με πολύ πιθανό αποτέλεσμα να προκληθεί τροχαίο ατύχημα.  Αυτή η θεωρεία, επεξηγεί πολλά 'ανεξιχνίαστα' τροχαία ατυχήματα που συμβαίνουν καθημερινά στον πλανήτη. Υπάρχουν πολλά τέτοια ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ σημεία στη γη.  Επί παραδείγματι σε κάποιο δρόμο πλησίον της Πάφου στην Κύπρο συμβαίνουν μέχρι και 3 σοβαρά τροχαία ατυχήματα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ. Το συγκεκριμένο σημείο έχει γίνει μάλιστα θέμα από την Κυπριακή τηλεόραση.   Ένα παράδειγμα του πως μπορεί  να συμβεί τροχαίο ατύχημα φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

              

Μία φλέβα κινούμενου νερού (γαλάζιο χρώμα) διέρχεται πλησίον οδοστρώματος (φαίνεται δρόμος με λευκό χρώμα) και σε κάποιο σημείο διασταυρώνεται με αυτό (συμβολή των δύο κόκκινων εστιγμένων γραμμών).  Το σημείο που διασταυρώνεται ο δρόμος (πάνω από την επιφάνεια της γης) με την υπόγεια φλέβα νερού (κάτω από την επιφάνεια της γης) είναι ένα πολύ πιθανό σημείο πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος (κίτρινος ήλιος). Για να κατανοηθεί το φαινόμενο παραθέτουμε μερικές φωτογραφίες που λήφθηκαν πάνω από σημείο που παρουσιάζει ισχυρές γεωπαθογόνες ακτινοβολίες (κόκκινη συνεχόμενη μη ευθεία γραμμή) .

Στην περίπτωση που η νοητή ευθεία γραμμή που συνδέει τον κεντρικό μεγάλο άξονα της γεωπαθογόνου ακτινοβολίας (κόκκινη συνεχόμενη μη ευθεία γραμμή), που εξέρχεται στην επιφάνεια από το κέντρο της γης (κίτρινο βέλος),   διέλθει από την κεφαλή (κίτρινος κύκλος) του οδηγού του οχήματος , θα διαταράξει στιγμιαία τα νοητικά του κύματα, προκαλώντας του ισχυρή απόσπαση προσοχής ή σύγχυση, με πιθανά δυσάρεστα αποτελέσματα ...

Για να γίνει κατανοητό το επικίνδυνο αυτό φαινόμενο της επίδρασης γεωπάθειας σε οδηγό οχήματος παραθέτουμε εικόνες από σχετικό πείραμα που πραγματοποιήσαμε στην περιοχή. Το πείραμα έγινε δύο φορές, με δύο ανυποψίαστους, διαφορετικούς οδηγούς, αλλά με το ίδιο όχημα, σε αντίθετες κατευθύνσεις.

Υπάρχουν και 2 σχετικά video που λήφθηκαν πάνω από το ίδιο σημείο που παρουσιάζει ισχυρές γεωπαθογόνες ακτινοβολίες. . Σας τα  παραθέτουμε   :   See Video geopathybeancaracident                See Video geopathybeancaracident2

 Τα αποτελέσματα των μετρήσεων του συγκεκριμένου σημείου (κόκκινο βέλος) έγιναν με ηλεκτρονικά μέσα και υπάρχουν στις  παρακάτω εικόνες. Η ένδειξη που είχαμε στον φασματογράφο συχνοτήτων, ήταν ότι πρόκειται για ισχυρού τύπου γεωπαθογόνα ακτινοβλία τύπου ' black stream ' (υπόγεια ρέοντα ύδατα που διέρχονται μέσα από ανθρακούχα πετρώματα)

.

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΙΓΕΚ) ΛΤΔ ο Ο.ΔΑΒΙΔ, συνεργάσθηκε με την GEOMENT TEAM,   προσφέροντας μιά σειρά από προιόντα που αποπυκνώνουν (εξασθενούν) τις γεωπαθογόνες ακτινοβολίες (ΓΑ) και τις καθιστούν ακίνδυνες για την υγεία των ανθρώπων, ζώων και φυτών. Ο αποπυκνωτής γεωπάθειας με την ονομασία ‘ΣΤΑΓΥΡΟ’, αποτελεί υλοποίηση σχετικής ευρεσιτεχνίας   www.geoment.e-e-e.gr/patentsgr.htm α/α 15  (Ελληνικός Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, αρ. Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας 2006010-0087). Περισσότερες λεπτομέρειες υπάρχουν στην ιστοσελίδα : www.geoment.e-e-e.gr/stagyrogr .htm  Τα υλικά με τα οποία είναι κατασκευασμένος ο φορητός αποπυκνωτής ΓΑ είναι απλά και ακίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία. Πειράματα που έγιναν από το ΙΓΕΚ σε συνεργασία με τη GEOMENT TEAM, με μέτρηση της βιοενέργειας ανθρώπων, τόσο με απλή μέτρηση των ηλεκτρικών φορτίων (διαφορά δυναμικού) των 12 ενεργειακών ανθρώπινων μεσημβρινών με πολύμετρο, όσο και με τη γνωστή παγκόσμια συσκευή   ‘Meridien Test’, έδειξαν θετικό επηρεασμό της ανθρώπινης βιοενέργειας από τη μηχανή, όταν αυτή τοποθετήθηκε μεταξύ ΓΑ και ανθρώπου. Το συγκεκριμένο προϊόν δεν είναι κάποιο κόσμημα. Δεν είναι κατάλληλο για βρώση, ούτε για παιδικό παιγνίδι. Είναι μία ΜΗΧΑΝΗ ΑΠΟΠΥΚΝΩΣΗΣ (1) ΓΑ (παρακάτω εικόνες). 

                      

Ανάλογα με την απόδοση που επιθυμούμε να έχουμε,αποτελείται από αριθμό κυκλικών μαγνητών (2) διαμέτρου 3,5 cm, πάχους 8mm, πλάτους 1cm ένα συγκεκριμένου τύπου μικροκρύσταλλο (3). Δύο χάρτινα πηνία (4 και 5), χρησιμοποιούνται σαν ενεργειακοί στροφείς για την αποπύκνωση των ΓΑ. Η μηχανή, κυλινδρικού σχήματος, είναι ενθυλακωμένη μέσα σε ένα ξύλινο, πυραμοειδές, κατασκεύασμα που προσφέρει κατάλληλη μόνωση, ώστε να λειτουργήσει η μηχανή.  

Πειράματα που έγιναν από την GΕΟΜΕΝΤ ΤΕΑΜ σε συνεργασία με το ΙΓΕΚ , έδειξαν ότι μία σειρά από 4 μηχανές, τοποθετημένες σε σειρά, είναι ικανές να σταματήσουν κάθε γεωπαθογόνο ακτινοβολία που θα προσβάλει από το δάπεδο του οχήματος τον οδηγό του σε ταχύτητες μέχρι 120 χιλιόμετρα την ώρα. 

Η ένταση του μαγνητικού πεδίου που ο κάθε μαγνήτης προκαλεί, είναι της τάξης των 30 nT (νάνο τέσλα) σε ακινησία και φθάνει τα 1300 nT σε κίνηση. Η μέτρηση έγινε με μαγνητόμετρο τύπου ΤΕSLΑMETER TM 40, κατασκευασμένου στη Γερμανία, που φέρει αισθητήρα τύπου HaLL effect .  Πειράματα που έγιναν από το ΙΓΕΚ με μέτρηση της βιοενέργειας ανθρώπων, τόσο με απλή μέτρηση των ηλεκτρικών φορτίων (διαφορά δυναμικού) των 12 ενεργειακών ανθρώπινων μεσημβρινών με πολύμετρο, όσο και με τη γνωστή παγκόσμια συσκευή   ‘Meridian Test’, δεν έδειξαν επηρεασμό της ανθρώπινης βιοενέργειας από το μαγνήτη της μηχανής, αν σταθούμε κοντά στη μηχανή.

      

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΑΠΟΠΥΚΝΩΤΗ ΓΕΩΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ 'ΣΤΑΓΥΡΟ'

Τα παρακάτω σχήματα και κείμενα είναι αντίγραφα από τη σχετική ευρεσιτεχνία. Στοιχεία δημοσιεύσεων υπάρχουν και στο αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών   http://ep.espacenet.com   ( quick research -> type of search -> Persons or organizations - > search terms  'STROMATIAS') . Η μηχανή (30)  δεν απαιτεί εξωτερική παροχή ενέργειας για να λειτουργήσει, έλκει τα βλαβερά φωτόνια σε δύο μη συμβατικής μορφής πηνία (44 - 45), τοποθετημένα αντίστροφα το ένα ως προς το άλλο, πάνω σε ένα μαγνήτη (47) ειδικά οπλισμένο (46), περικλειόμενα από ειδικό μονωτικό περίβλημα (34) κωνικού σχήματος το οποίο τα συγκρατεί σταθερά.

 

Κινητήρια δύναμή της είναι ο οπλισμένος (46) μαγνήτης που ενεργοποιεί τα δύο πηνία (44) και  το μικροκρύσταλλο (43), που δημιουργεί ταλαντώσεις, λειτουργώντας σαν διαθλαστής των γεωπαθογόνων ακτινοβολιών,  λειτουργώντας ταυτόχρονα και σαν χρονιστής για τα δύο πηνία. Ο μαγνήτης (46) εφελκύει (32) τα φωτόνια (31) που προκαλούν το γεωπαθογόνο κόμβο, αναγκάζοντάς τα να διέλθουν μέσα στη μηχανή (42), αυξάνοντας την ταχύτητά τους και παρασύροντάς τα μέσα στα δύο αντίρροπα πηνία που δημιουργούν δύο διαφορετικές και αντίστροφες κατευθύνσεις περιστροφής με αποτέλεσμα πόλωση άλλων φωτονίων δεξιόστροφα (53) και άλλων (54) αριστερόστροφα, προκαλώντας την αποσταθεροποίησή τους από  το ‘μητρικό’ άξονα (31) περιστροφής τους στο γεωπαθογόνο κόμβο.  Τα δύο αντίρροπα ρεύματα φωτονίων κινούνται ελκόμενα προς το εσωτερικό του μαγνήτη όπου αποσυντονίζονται πλήρως από την αρχική δύναμη (8) που τα κινούσε, εκτοξευόμενα (48)  προς την κατεύθυνση (55) της γης, σε κυκλικές τροχιές.  Όσο λειτουργεί η μηχανή δεν μπορεί να λειτουργήσει βλαπτικά για τον άνθρωπο ο γεωπαθογόνος κόμβος. Περισσότερες λεπτομέρειες υπάρχουν στην ιστοσελίδα : www.geoment.e-e-e.gr/stagyrogr.htm

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΠΥΚΝΩΤΗ ΓΕΩΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ 'ΣΤΑΓΥΡΟ'

Ο συγκεκριμένος αποπυκνωτής για να έχει θετικά αποτελέσματα, πρέπει να τοποθετηθεί ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΑΝΩ από τις ΓΑ. Σε κάθε περίπτωση τοποθετείται πάντα ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ και ΓΑ, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνες. Στην περίπτωση αυτοκινήτου , τοποθετείται πάντα κάτω από το κάθισμα του οδηγού του οχήματος, στο δάπεδο του αυτοκινήτου, στο σημείο του κόμβου των ΓΑ, ή εκεί που όπου οι ΓΑ τέμνουν το δάπεδο του οχήματος  ερχόμενες από το κέντρο της γης. Η τοποθέτηση του αποπυκνωτή γίνεται εύκολα είτε εισάγοντάς τον από το πίσω κάθισμα

είτε από το εμπρός κάθισμα.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, ο μεγάλος (διαμήκης) άξονας του αποπυκνωτή  (πράσινο βέλος) θα πρέπει να είναι απόλυτα παράλληλος με τον μεγάλο άξονα (μήκος) του οχήματος, όπως στην παρακάτω εικόνα. Φυσικά θα τοποθετηθεί κάτω από το κάθισμα. Εδώ φαίνεται πάνω από το κάθισμα για σκοπούς επεξήγησης και μόνο.

 

Το ξύλινο περιτύλιγμα της μηχανής επηρεάζεται άμεσα από βροχή, φωτιά και υγρασία και θα πρέπει να προφυλάσσεται ανάλογα, σε συνθήκες δωματίου. Η θήκη της μηχανής δεν είναι κατάλληλη για λειτουργία σε εξωτερικό χώρο.

 Η μηχανή του προϊόντος είναι χειροποίητη και κατασκευάζεται στο ΙΓΕΚ, στην Κύπρο. Η ξύλινη θήκη εισάγεται από την Κίνα, και ο μαγνήτης από τη Γερμανία, μέσω Ελλάδος.  

 

Περισσότερα στοιχεία  για τις βλαβερές γεωπαθογόνες ακτινοβολίες

Είναι παγκόσμια αποδεκτό σήμερα, ότι οι λεγόμενες γεωπαθογόνες ακτινοβολίες είναι φυσικές ακτινοβολίες, προερχόμενες από την συνεχή , αέναη κίνηση του μάγματος( κράματα λιωμένων μετάλλων) το οποίο υπάρχει στο κέντρο της γης και συμπεριφέρεται σαν μία τεράστια μηχανή παραγωγής ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας. Η κίνηση αυτή του μάγματος στον πυρήνα του πλανήτη δημιουργεί συνεχή ακτινοβολία από το κέντρο προς την επιφάνεια της γης.  Ας το φαντασθούμε σαν ένα ήλιο που υπάρχει στο κέντρο της γης με τις ακτίνες ενέργειάς του να κατευθύνονται συνεχώς σφαιρικά σε όλη την εξώτερη σφαίρα του πλανήτη (επιφάνεια). Η θεωρεία αυτή δεν είναι κάτι το καινούργιο, έχει υποστηριχθεί από πολλές ομάδες και πιστεύουμε ότι αυτή είναι η εξήγηση του ΑΣΤΡΟΥ ΤΗΣ ΒΕΡΓΙΝΑΣ που έφερε στο φως ο μέγας αρχαιολόγος Ανδρόνικος πριν μερικά χρόνια.  Πολλά έχουν άλλωστε ακουσθεί για τις παράξενες γνώσεις του Αριστοτέλη, τα κείμενα του οποίου αδυνατούμε να εξηγήσουμε ακόμα και σήμερα, με τη χρήση της ψυχρής 'επιστημονικής λογικής'.  Να μη μας διαφεύγει άλλωστε, ότι η δημοσίευση (από τον δικηγόρο κο Λευκοφρύδη, που συμμετείχε στις γεωλογικές έρευνες και καταγραφές του καθηγητή του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, κου Κατράκη) του κώδικα με τον οποίο είναι γραμμένο το έργο 'ΟΡΓΑΝΟΥ ΟΡΓΑΝΟΝ' του μεγάλου αυτού διδάσκαλου Αρίστου - Τελείου (περιγράφει αντιβαρυτικές μηχανές και αστρικές περιοχές που είναι αδύνατο να προσεγγίσει ο σημερινός άνθρωπος), έφερε μεγάλη αναταραχή σε όλους αυτούς που αιώνες τώρα προσπαθούν να κρατήσουν τον άνθρωπο στο πνευματικό σκοτάδι.  Οι ακτίνες αυτές παρουσιάζουν  εξαιρετικά μικρή συχνότητα (6-8 Ηz) και τεράστιο μήκος κύματος (περίπου 90.000 μέτρα). Ανεβαίνοντας προς την επιφάνεια του πλανήτη συναντούν διάφορα μέταλλα και αμέταλλα στοιχεία. αναλόγως του τι στοιχείο ή κατάσταση (πχ κενό) θα συναντήσουν (και μέσα από το οποίο θα διέλθουν) θα υποστούν είτε εξασθένηση, είτε ενίσχυση της έντασής τους. Γνωρίζουμε ότι το νερό λειτουργεί σαν ενισχυτής αυτών των ακτινοβολιών, ενώ κάποια κρυσταλλικά πετρώματα τις εξασθενούν διότι τις αναγκάζουν σε διάθλαση. Αν το νερό είναι κινούμενο και μάλιστα διέρχεται από ανθρακούχα πετρώματα, τότε οι ακτινοβολίες αυτές ενισχύονται και γίνονται   πολύ επικίνδυνες για ανθρώπους, πανίδα και χλωρίδα. Οι ακτινοβολίες αυτές καλούνται ΓΕΩΠΑΘΟΓΟΝΕΣ (ΓΑ). Η καταστροφικότητα των ΓΑ  ενισχύεται τις νυκτερινές ώρες, οι δε τυχόν  διατιμήσεις τέτοιων ακτινοβολιών είναι μακροπρόθεσμα πολύ επικίνδυνες. Παρακωλύουν τις λειτουργίες του ανοσοποιητικού συστήματος  του ανθρώπινου οργανισμού, προκαλώντας μακροπρόθεσμα εκδήλωση σοβαρών παθήσεων. Συγκαταλέγονται στις ΓΑ και  τα πλέγματα 10 - 170–250-400,  το φαινόμενο 'Schumann Resonance', το πλέγμα ΧΑΡΤΜΑΝ (Hartmann grid), το 'Curry net',  το 'black stream'.  Μερικοί 'ενισχυτές' των ακτινοβολιών αυτών είναι  τα υπόγεια λιμνάζοντα νερά, οι υπόγειες φλέβες ύδατος, τα υπόγειαρήγματα κα. Αν τώρα συμβεί να ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΘΟΥΝ δύο ή περισσότερες τέτοιες κατηγορίες ακτινοβολιών, τα πράγματα γίνονται πολύ επικίνδυνα...  Τότε μιλάμε για ΚΟΜΒΟΥΣ γεωπαθογόνων ακτινοβολιών ή ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ. 

Εν κατακλείδι, με τον γενικό όρο ΓΕΩΠΑΘΕΙΑ νοούνται όλες εκείνες οι ΦΥΣΙΚΕΣ (προερχόμενες από τα έγκατα της γης) επικίνδυνες για την υγεία του ανθρώπου, των ζώων και των φυτών , ακτινοβολίες, πεδία, κόμβοι και ενέργειες.   Όταν ένας γεωπαθογόνος χώρος ελεγχθεί και εκπονηθεί ο κατάλληλος σχεδιασμός από το επιστημονικό προσωπικό μας,  τότε η θετική αλλαγή θα γίνει εμφανής. Το πιο σοβαρό μέρος των υπηρεσιών που παρέχουμε στοχεύει στην υγεία των παιδιών.  Εάν τα παιδιά επηρεάζονται θετικά, μπορούν να έχουν καλύτερη απόδοση στο σχολείο και να είναι λιγότερο οξύθυμα, πράγμα που επηρεάζει ολόκληρη την ατμόσφαιρα στο σπίτι. Ο ύπνος πάνω σε πεδία και γεωπαθογόνους κόμβους μπορεί να επηρεάσει σοβαρά την υγεία. Η επίδραση της γεωπάθειας στα παιδιά έχει αρνητικές επιπτώσεις , όπως : βρέξιμο των κρεβατιών, εφιάλτες, υπνοβασία, άρνηση να πάνε στο κρεβάτι, σκοτεινούς κύκλους κάτω από τα μάτια τους, οξυθυμία, υπερδραστηριότητα και πολλά άλλα. Ο ύπνος πάνω από τις υπόγειες φλέβες ύδατος, όπου αναπτύσσονται γεωπαθογόνοι κόμβοι, προκαλεί συχνά  δερματοπάθειες (κνησμοί του δέρματος κλπ). Η παρατεταμένη έκθεση σε γεωπάθειες προκαλεί βλάβες στο DNA των κυττάρων και ιδιαίτερα των εγκεφαλικών. Φαίνεται επίσης ότι οι βλάβες που προκαλούνται στα εγκεφαλικά κύτταρα από έκθεση στα γεωπαθογόνα πεδία, έστω και για μικρά χρονικά διαστήματα, συσσωρεύονται και έχουν διαχρονικά αθροιστικό αποτέλεσμα. Έρευνα από επιστήμονες του πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον που υπέβαλε πειραματόζωα σε μαγνητικά πεδία χαμηλής έντασης των 60  hertz για 24 και 48 ώρες, έδειξε βλάβες στο DNA των πειραματόζωων . Αύξανε την απόπτωση (μηχανισμός με τον οποίο ένα κύτταρο αυτοκαταστρέφεται διότι το ίδιο δεν μπορεί να επιδιορθώσει τις βλάβες που έχει υποστεί των εγκεφαλικών κυττάρων). Η παραπάνω επίδραση απεδείχθη ότι είναι συσσωρευτική και αθροιστική. Ο άνθρωπος, είναι ένας οργανισμός εξαιρετικά ευαίσθητος στα μαγνητικά πεδία, στο στατικό ηλεκτρισμό και στις κοσμικές ακτινοβολίες,  αντιδρά στις ακτινοβολίες, καθοδηγώντας με τον τρόπο αυτό, όλες του τις ζωτικές του λειτουργίες. Περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.geoment.e-e-e.gr/geopathyigekgr.htm και σε άλλα μέρη αυτού του ιστότοπου.

Με τον όρο ΓΕΩΠΑΘΗΤΙΚΟ ΣΤΡΕΣ νοούνται όλες εκείνες οι επιπτώσεις που έχει στην υγεία του ανθρώπου η παρατεταμένη έκθεση σε γεωπαθογόνες ακτινοβολίες, πλέγματα και κόμβους.  Οι επιπτώσεις αυτές δεν είναι εύκολα αναστρέψιμες. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να πάψει το άτομο να στέκεται πάνω από αυτούς τους χώρους που διέρχονται αυτές οι ακτινοβολίες. Να μετακινήσει το κρεβάτι, το γραφείο του, την καρέκλα του από το συγκεκριμένο χώρο.

ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΩ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΕΩΠΑΘΕΙΑ ΣΕ ΕΝΑ ΧΩΡΟ ;                  

Αυτό είναι δύσκολο να απαντηθεί.   Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ ο Ο.ΔΑΒΙΔ συνεργάζεται με την GEOMENT TEAM, προσφέροντας υπηρεσίες γεωπαθολογικών ερευνών με χρήση μοναδικών, πρωτότυπων ηλεκτρονικών συσκευών

 Προσφέρονται λύσεις για την αποπύκνωση  βλαβερών γεωπαθογόνων ακτινοβολιών, www.geoment.e-e-e.gr/servisesgr.htm ακόμη και από τις βλαπτικές συνέπειες του καρκινογόνου ραδονίου. www.geoment.e-e-e.gr/geopatheticgeogr.htm Πτυχιούχοι γεωπαθολόγοι και ηλεκτρονικοί μηχανικοί, έρχονται επί τόπου για μια σωστή έρευνα του χώρου σας και σωστή τοπο­θέτηση των αποπυκνωτών γεωπάθειαςΣΤΑΓΥΡΟ’, (Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, αρ. Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας 20060100087) των οποίων είμαστε αποκλειστικοί αντιπρόσωποι. www.geoment.e-e-e.gr/stagyrogr.htm  Παρέχουμε επίσης συμβουλευτικές υπηρεσίες για την σωστή αγορά οικοπέδου, οικίας ή διαμερίσματος. Δεχόμαστε συνεργασία με κατασκευαστές (πολ. μηχανικούς, αρχιτέκτονες) και εργολάβους οικοδομών, για μια σωστή χωροταξία στέγασης. Το σύστημα WTMS-G και η κατοχυρωμένη τεχνολογία (Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, αρ. Ευρεσιτεχνίας GR20060100352,  GR20070100067, και GR1005224) περιμετρικής ακτίνας σάρωσης,  ανταποκρίνονται άριστα στον εντοπισμό επικίνδυνων γεωπαθογόνων ακτινοβολιών. Οι συσκευές αυτές είναι μοναδικές παγκόσμια, ΔΕΝ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ και χρησιμοποιούνται AΠOKΛEIΣTIKA ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ. www.geoment.e-e-e.gr/wtmspresgr.htm   Η αρχή της λειτουργίας βασίζεται στο μαγνητικό συντονισμό που  δημιουργεί  η γεωπαθογόνος ακτινοβολία στις κεραίες - κατευθυντήρες του συστήματος. www.geoment.e-e-e.gr/geopathetic.htm 

Υπάρχουν πάντως κάποιες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι κάποιες χαμηλόσυχνες φυσικές ακτινοβολίες είναι υπεύθυνες για συνεχείς, αφύσικους πονοκεφάλους ή γιατί μαραίνονται τα φυτά μας σε συγκεκριμένο σημείο... Συγκεντρώσαμε κάποιες γνώσεις και σας τις παραθέτουμε στην ιστοσελίδα :   www.geoment.e-e-e.gr/geopathyigekgr.htm Να μη ξεχνάμε όμως δύο πράγματα.  Πρώτον , ότι η διάγνωση για ύπαρξη γεωπαθογόνων ακτινοβολιών είναι εργασία του έμπειρου γεωπαθολόγου και ότι έχουμε να κάνουμε με ακτινοβολίες πολύ επικίνδυνες για την υγεία μας ....  Εξάλλου, μπορούμε άφοβα να τοποθετήσουμε αποπυκνωτές γεωπάθειας ΣΤΑΓΥΡΟ προληπτικά σε χώρους που θα θεωρήσουμε ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να είναι γεωπαθογόνοι.

 Είμαστε σε θέση να κατασκευάσουμε μηχανή αποπύκνωσης σε όποιο καλούπι είναι επιθυμητό , κατόπιν παραγγελίας.  Η μηχανή του αποπυκνωτή είναι δυνατόν να τοποθετηθεί σε θήκες της αρεσκείας σας.

                      ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  ΓΕΩΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ   ο Ο.ΔΑΒΙΔ

                                         ΣΥΜΗΣ 15d , ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 2044, ΚΥΠΡΟΣ                                                                                   

                            Τηλ. : +35799028904   ΦΑΞ :  +35722322796   www.geoment.e-e-e.gr

       Λειτουργούμε σε συνεργασία με την εταιρεία περιβαλλοντολογικής διαχείρισης ΑΙΟLΙΚΙ LTD  http://www.aeoliki.com