Αρχική σελίδα                     ΣΤΟΙΧΕΙΑ   ΓΕΩΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ            στην Αγγλική   

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Από την αρχαιότητα, ιδιαίτερα στην αρχαία Ελλάδα, την Αίγυπτο, την Κίνα και αλλαχού, εγνώριζαν για τις γεωπαθογόνες ακτινοβολίες και τις δυσμενείς τους επιδράσεις στην υγεία των ανθρώπων , των ζώων και των φυτών. Η τέχνη του Ασκληπιού περιλάμβανε πολλές τέτοιες γνώσεις, οι οποίες διδάσκονταν στα Ασκληπιεία.  Αυτό συμπεραίνεται και από τις θέσεις που έκτιζαν τόσο τις πόλεις όσο και τα διάφορα ιερά τους.  Ειδικά στα ιερά και τους τόπους λατρείας, υπήρχε και συγκεκριμένος προσανατολισμός.

                                                                                                            Σχήμα 1

 Με τον όρο γεωπαθογόνες ακτινοβολίες ή πιο σύντομα γεωπάθεια, νοούμε όλες εκείνες τις φυσικές ακτινοβολίες, προερχόμενες από την συνεχή, αέναη κίνηση (σχήμα 1) του μάγματος (κράματα λιωμένων  (1) μετάλλων) το οποίο υπάρχει στο κέντρο της γης (12) και συμπεριφέρεται σαν μία τεράστια μηχανή παραγωγής ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας (*). Η κίνηση αυτή του μάγματος στον πυρήνα του πλανήτη δημιουργεί συνεχή ακτινοβολία (6,7,8,9,10 και 11) από το κέντρο (1) προς την επιφάνεια (12) της γης.  Ας το φαντασθούμε σαν ένα ήλιο (1) που υπάρχει στο κέντρο της γης με τις ακτίνες ενέργειάς του (6,7,8,9,10 και 11) να κατευθύνονται συνεχώς σφαιρικά σε όλη την εξώτερη σφαίρα (12) του πλανήτη (επιφάνεια).

 

                            

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΟΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΣΕ ΓΕΩΠΑΘΕΙΑ, ΑΝΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ και εξετάζουμε, ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΟΥ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΦΕΥΡΕ (τηλεφωνία, RADAR, ηλεκτρικές πηγές ενέργειας, στεγνωτήρες μαλλιών κλπ). Η συνύπαρξη φυσικών και τεχνιτών ακτινοβολιών, φυσικά είναι πλέον επιβαρυντική για την ανθρώπινη υγεία.

Aν θέλαμε να αναπαραστήσουμε σε μία εικόνα τις γεωπαθογόνες ακτινοβολίες (6) και το μαγνητικό πεδίο (15) της γης, θα ήταν κάπως έτσι (αριστερή εικόνα). Στη δεξιά εικόνα παριστάται το μαγνητικό πεδίο της γης σαν τεράστιος μαγνήτης (δεν ισχύει φυσικά κάτι τέτοιο) από τον οποίο εκσπώνται οι μαγνητικές γραμμές του. Πάνω σε αυτές τις γραμμές προσπίπτει κοσμική ακτινοβολία και άλλα ενεργειακά σωματίδια  κάθετα (Α) ,  είτε υπό γωνία (Γ) είτε διέρχονται παράλληλα (Β).

Σε αυτές τις περιπτώσεις ανήκουν και οι πανέμορφες ακτινοβολίες , γνωστές με την Ελληνική ονομασία 'Βόρειο Σέλλας' (παρακάτω 2 εικόνες).

Οι φυσικές αυτές ακτίνες που έρχονται από το κέντρο της γης, παρουσιάζουν εξαιρετικά μικρή συχνότητα (6-8 Ηz) και τεράστιο μήκος κύματος ( 90.000 - 100.000 μέτρα περίπου). Ανεβαίνοντας προς την επιφάνεια του πλανήτη συναντούν διάφορα μέταλλα και αμέταλλα (Α ,στερητικό = ΟΧΙ + 'με τα άλλα'.  δηλαδή αυτή η κατάσταση ύλης δεν είναι ίδια ή συμπεριφέρεται διαφορετικά από τα 'ΑΛΛΑ'. Τα 'άλλα' είναι τα 'ΜΕΤΑΛΛΑ' , δηλαδή 'με τα άλλα'.) στοιχεία.  Αναλόγως του τι στοιχείο ή κατάσταση (πχ κενό, νερό ,άλλα μείγματα, μέταλλα και αμέταλλα στοιχεία και μάζες κλπ ) θα συναντήσουν (και μέσα από το οποίο θα διέλθουν) θα υποστούν διαθλάσεις (είναι γνωστό πχ ότι οι κρύσταλλοι διαθλούν τις ακτινοβολίες ) είτε εξασθένηση (11) , είτε ενίσχυση ( 7,8,9,10) , είτε μη αλλαγή της έντασής τους. Γνωρίζουμε σήμερα ότι το νερό (5) λειτουργεί σαν ενισχυτής αυτών των ακτινοβολιών.  Μια από τις ισχυρότερες γεωπαθογόνες ακτινοβολίες (θα αναφερόμαστε στον όρο πλέον με τη συντομογραφία ΓΑ) , είναι αυτές του τύπου ' black stream ' (υπόγεια ρέοντα ύδατα που διέρχονται μέσα από ανθρακούχα (4) πετρώματα). Κάποια υπόγεια υλικά (2) εξασθενούν (11) τις ΓΑ διότι τις αναγκάζουν σε διάθλαση. Αν το νερό είναι κινούμενο (5) και μάλιστα διέρχεται από ανθρακούχα πετρώματα (4), τότε οι ΓΑ ενισχύονται (8) περισσότερο και γίνονται πολύ επικίνδυνες για ανθρώπους, πανίδα και χλωρίδα.   Η ενίσχυσή τους μπορεί να είναι προοδευτική , όπως ενδεικτικά φαίνεται στο σχήμα 1, όταν μία τέτοια ακτινοβολία (10) διέρχεται προοδευτικά κατά την κίνησή της από το κέντρο (1) προς την επιφάνεια (12) του πλανήτη (20) από τρία διαφορετικά υλικά , μέταλλα (3) , άνθρακα (4) και  νερό (5), καταλήγοντας εστιασμένη σε κάποιο ανύποπτο συνάνθρωπό (13)  μας ή εμάς τους ίδιους. Χειρότερη είναι η περίπτωση κατά την οποία μία τέτοια ΓΑ διαπερνά οδόστρωμα και διασταυρώνεται με κινούμενο όχημα (14). Οι ακτινοβολίες αυτές επηρεάζουν σοβαρά - για πολύ μικρό χρόνο, αλλά δυστυχώς αρκετό ώστε να αποβεί μοιραία αυτή η επιρροή - τα λεγόμενα 'εγκεφαλικά κύματα ' (εμείς προτιμάμε τον όρο 'νοητικά κύματα') του οδηγού του οχήματος, ο οποίος είναι δυνατόν - στιγμιαία - να χάσει τον έλεγχο του οχήματός του, με πολύ πιθανό αποτέλεσμα να προκληθεί τροχαίο ατύχημα.  Αυτή η θεωρεία, επεξηγεί πολλά 'ανεξιχνίαστα' τροχαία ατυχήματα που συμβαίνουν καθημερινά στον πλανήτη. Υπάρχουν πολλά τέτοια ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ σημεία στη γη.  Επί παραδείγματι σε κάποιο δρόμο πλησίον της Πάφου στην Κύπρο συμβαίνουν μέχρι και 3 σοβαρά τροχαία ατυχήματα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ. Το συγκεκριμένο σημείο έχει γίνει μάλιστα θέμα από την Κυπριακή τηλεόραση.   Ένα παράδειγμα του πως μπορεί  να συμβεί τροχαίο ατύχημα φαίνεται  σε άλλη σχετική ιστοσελίδα μας.

Φυσικά οι ακτινοβολίες αυτές δεν διαδίδονται απόλυτα ευθύγραμμα. Στο σχήμα , αυτό γίνεται για λόγους μιας πρώτης κατανόησης του φαινομένου.  Στην περίπτωση πλεγμάτων , (πχ 400 μέτρων) το πλάτος τους φθάνει τα 400 μέτρα και πάλλονται σε πλάτος 12 μέτρων... δηλαδή συνολικά 424 μέτρα και πάλι δεν μένουν στο ίδιο μέρος αλλά μετακινούνται , άγνωστο πως και γιατί. Κάποιες λεπτομέρειες αναφέρονται παρακάτω.  Υπόψη ότι έχουν παρατηρηθεί να εκπέμπονται οι ΓΑ , μέχρι και 270 μέτρα (17) πάνω από την επιφάνεια του εδάφους (12).

Οι ΓΑ παρακωλύουν τις λειτουργίες του ανοσοποιητικού συστήματος ή  του ανθρώπινου οργανισμού, προκαλώντας μακροπρόθεσμα εκδήλωση σοβαρών παθήσεων. Η καταστροφικότητα των ΓΑ  ενισχύεται τις νυκτερινές ώρες (αυξάνονται μέχρι και 70% - ΝΑ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ), οι δε τυχόν  διατιμήσεις πλειόνων της μίας ή πολλών τέτοιων ακτινοβολιών είναι μακροπρόθεσμα πολύ επικίνδυνη κατάσταση για την ανθρώπινη υγεία.  Αν τώρα συμβεί να ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΘΟΥΝ δύο ή περισσότερες τέτοιες κατηγορίες ακτινοβολιών, τα πράγματα γίνονται πολύ επικίνδυνα...  Τότε μιλάμε για ενεργειακούς , γεωπαθογόνους ΚΟΜΒΟΥΣ  ή ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ  (δέστε παρακάτω).

Εν κατακλείδι, με τον γενικό όρο ΓΕΩΠΑΘΕΙΑ νοούνται όλες εκείνες οι ΦΥΣΙΚΕΣ (προερχόμενες από τα έγκατα της γης) επικίνδυνες για την υγεία του ανθρώπου, των ζώων και των φυτών , ακτινοβολίες ή διασταυρούμενες ακτινοβολίες (κόμβοι).   Όταν ένας γεωπαθογόνος χώρος ελεγχθεί και εκπονηθεί ο κατάλληλος σχεδιασμός από το επιστημονικό προσωπικό μας,  τότε η θετική αλλαγή θα γίνει εμφανής.   Πχ εάν τα παιδιά επηρεάζονται θετικά, μπορούν να έχουν καλύτερη απόδοση στο σχολείο και να είναι λιγότερο οξύθυμα, πράγμα που επηρεάζει ολόκληρη την ατμόσφαιρα στο σπίτι. Ο ύπνος πάνω σε πεδία και γεωπαθογόνους κόμβους μπορεί να επηρεάσει σοβαρά την υγεία. Η επίδραση της γεωπάθειας στα παιδιά έχει αρνητικές επιπτώσεις , όπως : βρέξιμο των κρεβατιών, εφιάλτες, υπνοβασία, άρνηση να πάνε στο κρεβάτι, σκοτεινούς κύκλους κάτω από τα μάτια τους, οξυθυμία, υπερδραστηριότητα και πολλά άλλα. Ο ύπνος πάνω από τις υπόγειες φλέβες ύδατος, όπου αναπτύσσονται γεωπαθογόνοι κόμβοι, προκαλεί συχνά  δερματοπάθειες (κνησμοί του δέρματος κλπ). Η παρατεταμένη έκθεση σε γεωπάθειες προκαλεί βλάβες στο DNA των κυττάρων και ιδιαίτερα των εγκεφαλικών. Φαίνεται επίσης ότι οι βλάβες που προκαλούνται στα εγκεφαλικά κύτταρα από έκθεση στα γεωπαθογόνα πεδία, έστω και για μικρά χρονικά διαστήματα, συσσωρεύονται και έχουν διαχρονικά αθροιστικό αποτέλεσμα. Έρευνα από επιστήμονες του πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον που υπέβαλε πειραματόζωα σε μαγνητικά πεδία χαμηλής έντασης των 60  hertz για 24 και 48 ώρες, έδειξε βλάβες στο DNA των πειραματόζωων . Αύξανε την απόπτωση (μηχανισμός με τον οποίο ένα κύτταρο αυτοκαταστρέφεται διότι το ίδιο δεν μπορεί να επιδιορθώσει τις βλάβες που έχει υποστεί των εγκεφαλικών κυττάρων). Η παραπάνω επίδραση απεδείχθη ότι είναι συσσωρευτική και αθροιστική. Ο άνθρωπος, είναι ένας οργανισμός εξαιρετικά ευαίσθητος στα μαγνητικά πεδία, στο στατικό ηλεκτρισμό και στις κοσμικές ακτινοβολίες,  αντιδρά στις ακτινοβολίες, καθοδηγώντας με τον τρόπο αυτό, όλες του τις ζωτικές του λειτουργίες. Περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε και σε άλλα μέρη αυτού του ιστότοπου.

Με τον όρο ΓΕΩΠΑΘΗΤΙΚΟ ΣΤΡΕΣ νοούνται όλες εκείνες οι επιπτώσεις που έχει στην υγεία του ανθρώπου η παρατεταμένη έκθεση σε γεωπαθογόνες ακτινοβολίες, πλέγματα και κόμβους.  Οι επιπτώσεις αυτές δεν είναι εύκολα αναστρέψιμες. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να πάψει το άτομο να στέκεται πάνω από αυτούς τους χώρους που διέρχονται αυτές οι ακτινοβολίες. Να μετακινήσει το κρεβάτι, το γραφείο του, την καρέκλα του από το συγκεκριμένο χώρο.

Συγκαταλέγονται στις ΓΑ και  τα πλέγματα ή κατ' άλλους οι ένεργειακοί τοίχοι' 10 - 170 250 - 400 μέτρων,   το φαινόμενο 'Schumann Resonance', το πλέγμα ΧΑΡΤΜΑΝ (Hartmann grid), το 'Curry net',  το 'black stream'.  Μερικοί 'ενισχυτές' των ακτινοβολιών αυτών είναι  τα υπόγεια λιμνάζοντα νερά, οι υπόγειες φλέβες ύδατος, τα υπόγεια ρήγματα κα.  Γνωστές γωοπαθογόνες ακτινοβολίες, είναι αυτές του HARTMANN ή αλλιώς τις γραμμές του πλέγματος Hartmann (Hartmann grid lines), τα ασθενή μορφογενετικά πεδία, η αντήχηση Schumann (Schumann Resonance), το φαινόμενο ‘Curry net’, η επονομαζόμενη ‘ακτινοβολία μαύρου ύδατος’ (black water radiation), και πολλά άλλα.  Πλέον των ανωτέρω υπάρχουν ‘άγνωστα ‘ στον άνθρωπο ασθενή ΄η χαμηλής συχνότητας μαγνητικά πεδία.  Στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ μπορείτε να βρείτε πληθώρα πληροφορίας,  σχετικά με το θέμα αυτό , ερευνώντας σε λήμματα όπως : geopathy, geopathethic, geopathic , geopathetic stress, geopathetic grids κλπ.  Υπάρχει και συγκεκριμένη σελίδα με πολλές πληροφορίες που συνιστούμε.  Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν επίσης πολλές πληροφορίες.   

Η επιρροή των μαγνητικών πεδίων χαμηλών συχνοτήτων στην ανθρώπινη ύπαρξη είναι πολύ σημαντική, ανεξάρτητα των αιτίων που τα αναπτύσσουν και τα συντηρούν, προκαλούσα διάφορες παθολογικές αλλά και ψυχολογικές επιδράσεις. Πολλοί επιστήμονες που ασχολούνται με την ανθρώπινη υγεία αναφέρουν στα θέματα σχετικά άγνωστα σε μας — κατά τη συζήτηση ζητημάτων υγείας, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι αυτά τα φαινόμενα έχουν άμεση, αρνητική επίπτωση στην ανθρώπινη υγεία παρεμποδίζοντας παράλληλα τη θεραπεία της ασθένειας.  Η μελέτη των ασθενών (χαμηλών συχνοτήτων) μαγνητικών πεδίων που αναπτύσσονται στην επιφάνεια όσο και εγγύς του φλοιού πάνω και κάτω της γης και δημιουργούν μικρές ενεργειακές δίνες, χαρακτηριζόμενες ως ασθενείς, οφείλονται σε λόγους που σήμερα μας είναι ελάχιστα γνωστοί ή κατανοητοί.

Σύμφωνα με τον  Dieter Schfer, Τεχνικό  Οικοβιολόγο από το Aachen, ο όρος «γήινη ακτινοβολία» συνήθως ερμηνεύεται αρνητικά, ωστόσο η Γη έχει ένα πεδίο που ακτινοβολεί θετικά και το οποίο έχει ανάγκη ο άνθρωπος. Η Γεωπάθεια αναφέρεται στην ακτινοβολία που επέρχεται ως αποτέλεσμα των ανωμαλιών της Γης, που έχουν αρνητική επίδραση στον άνθρωπο.   Οι ιονίζουσες ακτινοβολίες από υδάτινα ρεύματα και οι μαγνητικές ιδιότητές τους προέρχονται από ενέργεια τριβής, που παράγεται από την αντίσταση, καθώς το νερό διαπερνά το έδαφος.   Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι περισσότεροι ραβδοσκόποι ακόμα αγνοούν τη γωνία ακτινοβολίας, αν και αυτή έχει αποδειχτεί από τεχνική άποψη. Μία περιοχή ύπνου, δίπλα σε υδάτινο ρεύμα, δεν είναι καθαρή από ακτινοβολία.

        

Τα γεωλογικά ρήγματα εμφανίζονται με τις τεκτονικές μετακινήσεις του φλοιού της γης, κατά τη διάρκεια σεισμών ή από υπόγειες εργασίες σε ορυχεία. Η ενέργεια που ακτινοβολείται από ένα ρήγμα αντιπροσωπεύει την ισχυρότερη μορφή ακτινοβολίας που εκπέμπεται από τη Γη. Ρήγματα όπως για παράδειγμα αυτό, μπορούν επίσης να εκπέμπουν ακτινοβολία γάμμα (γ), που ποικίλει σύμφωνα με την τοποθεσία και μπορεί να μετρηθεί τεχνικά.

Επιπλέον, εξετάζουμε διάφορα συστήματα πλεγμάτων, όπως το πλέγμα που είναι γνωστό ως πλέγμα Hartmann, το διαγώνιο δίκτυο  (γνωστό επίσης ως πλέγμα Curry), το σύστημα Benker και άλλες γήινες ανωμαλίες.

Επιπλέον του παρατηρούμενου μαγνητικού πεδίου, η ενεργειακή ιατρική πιστεύει ότι τα αυτο οργανωμένα ηλεκτρομαγνητικά και ηλεκτρικά πεδία  εμποδίζουν τη θεραπεία. Τα ηλεκτρικά ξυπνητήρια, οι τηλεοράσεις, τα συστήματα hi‐fi που βρίσκονται κοντά στο κρεβάτι ή έχουν τοποθετηθεί από το γείτονα στην άλλη πλευρά του τοίχου, στον οποίο βρίσκεται το κρεβάτι, είναι οι πιο συχνές αιτίες στρες. Τάσεις σε γείωση, σωλήνες νερού ή συστήματα θέρμανσης σε ένα σπίτι συχνά δημιουργούν μετρήσιμα πεδία στο δωμάτιο. Επιπλέον, τα πεδία ακτινοβολίας από καλώδια τροφοδοσίας στο οδόστρωμα, τα φώτα στους δρόμους, οι γραμμές του ηλεκτρικού σιδηρόδρομου και οι γραμμές υψηλής τάσης συχνά επηρεάζουν την περιοχή γύρω από το κρεβάτι, ακόμα και αν απέχουν κάποια μακρινή απόσταση. Σπάνια μόνο, βοηθά την κατάσταση με οποιονδήποτε τρόπο ένας διακόπτης απομόνωσης παροχής δίπλα στο κρεβάτι.

Στις μέρες μας, τα δωμάτια των νέων ανθρώπων είναι εργαστήρια υψηλής τεχνολογίας. Εκτός από το ότι εκθέτουν το υπνοδωμάτιο τη νύχτα σε ακτινοβολία, όλοι οι υπολογιστές και ο ηλεκτρικός εξοπλισμός επηρεάζουν το ανοσοποιητικό σύστημα των νέων ατόμων. Από τη στιγμή που σπάνια είναι διαθέσιμο ένα δεύτερο δωμάτιο για ύπνο, η μόνη λύση εδώ είναι η εξουδετέρωση της ακτινοβολίας με προσαρμοσμένες συχνότητες.

Το ίδιο συμβαίνει για τους χώρους εργασίας. Εδώ βρίσκουμε συχνά διάφορα τμήματα εξοπλισμού που εκπέμπουν θερμότητα, μαζί με φωτοτυπικά μηχανήματα, καλώδια υψηλής τάσης στο πάτωμα και συχνά ακατάλληλα συστήματα φωτισμού. Μαζί δημιουργούν μια ολοήμερη «φωτιά ακτινοβολίας» αρκετών 100nT και αρκετών 100mV, που επηρεάζει το νευρικό σύστημα το οποίο λειτουργεί μόλις στα 70mV, το σίδηρο στο αίμα που αντιδρά στο μαγνητισμό και τη δομή του νερού στο σώμα. Ως αποτέλεσμα, το ανθρώπινο σώμα δεν εκτίθεται απλά σε μία αρνητική επίθεση αλλά επίσης καταναλώνει ενέργεια προσπαθώντας να προστατευτεί από την ακτινοβολία.

Για αυτό το λόγο, δεν είναι απλά η περιοχή γύρω από το κρεβάτι αλλά και ο χώρος εργασίας όπου θα πρέπει να κατασταλεί η παρεμβολή, με συχνότητες προσαρμοσμένες στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό ειδικά για τους χώρους όπου γίνονται θεραπείες, καθώς οι ενεργειακές θεραπείες δεν θα πρέπει να επηρεάζονται από επιβαρυντικές ενέργειες.

Άλλος ένας παράγοντας ακτινοβολίας που πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι η ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων. Εκτός από το γεγονός ότι το στρώμα του κρεβατιού, λόγω των ελατηρίων που περιέχει, λειτουργεί σαν «κεραία» λαμβάνοντας την ακτινοβολία και τα σώματά μας στη συνέχεια συντονίζονται με αυτή, είναι σχεδόν αδύνατο να γλιτώσουμε από τα κύματα παλμικής ακτινοβολίας και τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας.   Το εύχρηστο ασύρματο τηλέφωνο, που επίσης λειτουργεί σε παλμική ρύθμιση, εντείνει την ακτινοβολία, όχι μόνο επειδή κρατάμε το ακουστικό με τον επιλογέα (με άλλα λόγια τόσο τον πομπό και όσο τον δέκτη) ακριβώς δίπλα στο κεφάλι μας, αλλά επίσης επειδή ο ασύρματος ραδιοσταθμός βρίσκεται μέσα στο ίδιο μας το σπίτι.

Όσο μακρύτερα βρίσκεται από το κρεβάτι, τόσο καλύτερα. Συνεπώς, προτείνεται να χρησιμοποιούνται μόνο τηλέφωνα με καλώδιο, ακόμα και αν αυτά δεν είναι δημοφιλή καθώς είναι, υποτίθεται, δύσχρηστα. Είναι απολύτως σημαντικό να καταστέλλετε την παρεμβολή από κινητά και ασύρματα τηλέφωνα.

Οι φούντοι μικροκυμάτων επίσης λειτουργούν στο φάσμα των υψηλών συχνοτήτων. Με τα μαγνητικά τους πεδία, θερμαίνουν κάθε κύτταρο αντιστρέφοτνας τους πόλους αστραπιαία, χρησιμοποιώντας ενέργεια τριβής. Κατά την άποψή μας, δεν είναι συμβατά με την υγιεινή διατροφή.

Το πλήρες άρθρο ευρίσκεται εις το τέλος της σελίδος αυτής.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΠΑΘΕΙΑ

Προσπάθειες για την ανακούφιση από τις παθολογικές επιδράσεις των γεοπαθογόνων μαγνητικών πεδίων έχουν υπάρξει αρκετές. Στη δεκαετία του '80, ο Horst Baermann, γερμανός φυσικός, εφαρμόζοντας την Αρχή της Φυσικής που είναι γνωστή τα τελευταία 100 χρόνια ως «Hall Effect», σχεδίασε τους πρώτους Βιομαγνήτες, ειδικά και αποκλειστικά για χρήση στον άνθρωπο. Η εφεύρεση των Ομόκεντρων Ιατρικών Βιομαγνητών υπήρξε προϊόν πολυετών ερευνών πάνω στον τομέα της Βιομαγνητικής, είναι μοναδική στο είδος της και προστατεύεται από Διεθνείς Πατέντες (Europ. Pat. 0134437 & US Pat. 4.549.532). Οι Μαγνήτες αυτοί, σε αντίθεση με τους απλούς μαγνήτες, είναι ομόκεντροι και επιτυγχάνουν ακριβέστερη ευθυγράμμιση με τα αιμοφόρα αγγεία, σε όποια στάση και αν βρίσκεται το ανθρώπινο σώμα. Σήμερα γνωρίζουμε ότι οι δυναμικές γραμμές των μαγνητικών πεδίων περιστρέφονται και ελίσσονται, στον μεσοαστρικό χώρο και εκτείνονται σε εκατομμύρια έτη φωτός στη μεσογαλαξιακή έρημο. Οι αστρονόμοι έχουν καταλήξει στο ότι τα μαγνητικά πεδία είναι από τις πλέον ισχυρές δυνάμεις μορφοποίησης του σύμπαντος.  Φαίνεται πως ακόμη και τα πιο απομακρυσμένα μέρη του διαστήματος -τα χάσματα ανάμεσα στα σμήνη των γαλαξιών- διαπερνώνται από μαγνητικά πεδία πολύ μεγάλης ισχύος και άγνωστης προέλευσης. Σύμφωνα με τον Stirling Α. CοΙgate, αστροφυσικό στο Εθνικό Εργαστήριο του Lοs ΑΙamοs, "τα μαγνητικά πεδία είναι η επικρατέστερη μορφή ενέργειας στο σύμπαν". Ο μαγνητισμός για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν ήταν στο στόχαστρο της αστρονομίας -παρουσιάζει τόσες δυσκολίες στη μέτρηση και στην κατανόηση, που είχε θεωρηθεί προτιμότερο να αγνοηθεί η ύπαρξή του. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι τα πεδία είναι αόρατα. Για να τεκμηριώσουν την ύπαρξή τους, οι αστρονόμοι πρέπει να χρησιμοποιήσουν πυξίδα και τα ρινίσματα που η φύση τούς παρέχει κατά καιρούς τυχαία, όπως κόκκους σκόνης και φορτισμένα σωματίδια. Η ευθυγράμμιση κόκκων σκόνης και η σκέδαση των ηλεκτρονίων , για παράδειγμα, είναι μερικοί από τους τρόπους με τους οποίους ένα μαγνητικό πεδίο μπορεί να επιδράσει στην εκπομπή πολωμένων ραδιοκυμάτων ή να αλλάξει τη διεύθυνση του πολωμένου φωτός που διέρχεται από μια περιοχή του διαστημικού χώρου, περίπου όπως θα έκανε και ένα ζευγάρι ωμικών γυαλιών πολωμένου φωτός. Σταδιακά, οι αστρονόμοι κατέληξαν στο ότι ο Γαλαξίας  μας έχει ένα ασθενές μαγνητικό πεδίο , σχεδόν 5 μgauss, κατά μήκος των σπειροειδών βραχιόνων του (συγκριτικά, το μαγνητικό πεδίο της Γης είναι 500.000 μgauss με κατεύθυνση προς Βορρά). Μία πυξίδα ευαίσθητη σε τέτοια πεδία, τοποθετημένη στην περιοχή του ηλιακού μας συστήματος, θα έδειχνε προς τον αστερισμό του Κύκνou. Παρόμοια μαγνητικά πεδία  έχουν και άλλοι γαλαξίες . 'Οταν οι ερευνητές ξεκίνησαν την αναζήτηση πεδίων ανάμεσα στους γαλαξίες, στα τέλη της δεκαετίας του '80, δεν είχαν μεγάλες προσδοκίες.

Εξάλλου, τα μαγνητικά πεδία είναι "παγωμένα" στο πλάσμα, το οποίο είναι πολύ πιο αραιό στο μεσογαλαξιακό διάστημα απ' ό,τι στο μεσοαστρικό. Σύμφωνα με παρατηρήσεις με τηλεσκόπια ακτίνων ‘Χ’, ακόμη και τα πυκνότερα μεσογαλαξιακά πλάσματα -που τα συναντά κανείς στους πυρήνες των γαλαξιακών σμηνών- διαθέτουν μόλις το ένα εκατοστό της πυκνότητας του μεσοαστρικού πλάσματος. Το 1990 οι Phillip Krοnberg και Kwang- Tae Kim από το Πανεπιστήμιο του Τορόντο ανακοίνωσαν τις πρώτες μαγνητικές μετρήσεις στα διάκενα του σμήνους γαλαξιών της Κόμης της Βερενίκης. Το πεδίο του σμήνους είναι περίπου τόσο ισχυρό όσο και του Γαλαξία μας. Οι θεωρητικοί ερευνητές, ήδη προβληματισμένοι πίστεψαν πως το σμήνος της Kόμης ήταν κάτι εξαιρετικό. Προσγειώθηκαν όμως, όταν ο Kronberg, η Tracy Clarke από το Τορόντο και ο Hans Boehrjnger από το Ινστιτούτο Φυσικής του Διαστήματος Max Planck, στο Garchίngτης Γερμανίας, ανακοίνωσαν τις πρόσφατες ανακαλύψεις τους στο συνέδριο της Αμερικάνικης 'Ενωσης Φυσικής τον περασμένο Απρίλιο. Οι έρευνές τους σε 24 ακόμη σμήνη έδειξαν ότι όλα έχουν γαλαξιακά μαγνητικά πεδία. Τα πεδία αυτά δεν είναι πλέον δυνατόν να μην υπολογίζονται στα μοντέλα δημιουργίας των γαλαξιών και άλλων ουράνιων αντικειμένων , καθώς είναι εξίσου ισχυρά με άλλες γνωστές κοσμικές δυνάμεις. Kronberg αποκάλυψε επίσης καινούργιες μετρήσεις στον χώρο έξω από τα σμήνη γαλαξιών. Ο Ν. Μ. Kronberg, ο Rίchard Perley και ο Νamίr Kassim από το Εργαστήριο Ναυτικών Ερευνών ανακάλυψαν πως τα μαγνητικά πεδία που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από το σμήνος της Κόμης έχουν τιμές που κυμαίνονται από 0,01 ως 0, 1 μgauss, αρκετά μεγάλες για να καθησυχάσουν τους θεωρητικούς επιστήμονες. Η ερμηνεία μαγνητικών φαινομένων σε κοσμική κλίμακα δεν ήταν ποτέ εύκολη υπόθεση και σήμερα αυτό το εγχείρημα είναι ακόμη πιο δύσκολο. Τα γαλαξιακά πεδία πρέπει με κάποιον τρόπο να δημιουργούνται κάπου, να ενισχύονται στις εντάσεις που σήμερα παρατηρούμε, να εκτινάσσονται στον μεσογαλαξιακό χώρο και εκεί να ενισχύονται ακόμη περισσότερο.

Μελετήσαμε επισταμένως τις δυσμενείς επιδράσεις που επιφέρουν στον άνθρωπο τα μαγνητικά πεδία χαμηλής συχνότητας, τα οποία στο εξής θα ονομάζουμε 'ασθενή’ μαγνητικά πεδία και τις επιδράσεις της ακτινοβολίας τους στην υγεία του ανθρώπου και των εν γένει ζώντων οργανισμών καθαρά σαν περιβαλλοντικούς παράγοντες. Δηλαδή την πρόκληση μαγνητικής φύσεως γεοπαθογόνων κόμβων, πάντα σύμφωνα με την σημερινή τεχνολογική γνώση της ανθρωπότητας, που πρόδηλα φαίνεται να σχετίζονται με την ροή της κοσμικής ακτινοβολία που προσβάλει συνεχώς τον πλανήτη γη.  Η παρατήρηση των σαφέστατων ομοιοτήτων μικρόκοσμου – μακρόκοσμου, οδηγεί στο ότι το γνωστό υλικό σύμπαν λειτουργεί σαν ένας τεράστιος νοητός μαγνήτης. Οι μαγνητικές ή αν επιθυμείτε, ηλεκτρομαγνητικές δυνάμεις ‘συνάφειας’ είναι αυτές που συγκρατούν τους γαλαξίες και τα ενδογαλαξιακά υλικά μεταξύ τους.  Αυτό ισχύει φυσικά και για τα ενδογαλαξιακά συστήματα, δηλαδή για τα λεγόμενα ηλιακά συστήματα,  όπως και το δικό μας ηλιακό σύστημα. Σχετική φωτογραφία που διαθέτουμε απεικονίζει μη ορατές μορφές ζωής, μεγέθους περίπου ανθρώπινης παλάμης (σχήμα 3), οι οποίες έχουν φωτογραφηθεί στον Ελλαδικό χώρο, στην ακριβή μορφή των υλικών γαλαξιών και αστρικών νεφελωμάτων, όπως το επονομαζόμενο από τη γνωστή φωτογραφία της ΝΑSA, ‘σπειρογράφος’ (σχήμα 2).

Φαίνεται λοιπόν ότι στα ηλιοκεντρικά συστήματα, όπως είναι το δικό μας, μεταξύ ήλιου και πλανητών αναπτύσσεται ένας νοητός μαγνήτης με τον ένα πόλο στον ήλιο και τον άλλο στον πλανήτη. Ίδιας μορφής νοητού μαγνήτου αναπτύσσονται και μεταξύ των πλανητών του ιδίου ηλιακού συστήματος.  Οι μαγνητικές γραμμές των μαγνητικών πεδίων που αυτοί οι νοητοί μαγνήτες αναπτύσσουν, έλκουν την κάθε λογής κοσμική ακτινοβολία αλλά και μη εισέτι γνωστά ορατά και αόρατα σωματίδια να κινηθούν πάνω τους. Έτσι η γη είναι ο νοητός πόλος πολλών μαγνητικών πεδίων και πάνω της ανακυκλώνεται πλήθος υλικών και μη γνωστών ή άγνωστων σωματιδίων. Η ιδιόμορφη υλική δομή (μεταλλεύματα κλπ) κάθε περιοχής της γης φαίνεται ότι σχετίζεται με την ‘ενεργειακή’ συμπεριφορά κάθε τόπου. Στην ουσία η υφή αυτής της υλικής δομής, αποτελούσα ιδιαίτερο μικρό τμήμα του πόλου του νοητών μαγνητών που προαναφέρθηκαν, είναι υπεύθυνη για την ιδιόμορφη ροή κοσμικών και μη ακτινοβολιών πάνω στη γη.  Σε κάποιες περιπτώσεις, καθόλου σπάνιες, τόσο στην επιφάνεια όσο και εγγύς του φλοιού πάνω και κάτω της γης, δημιουργούνται μικρές ή μεγάλες ενεργειακές δίνες οφειλόμενες στους παραπάνω λόγους.  Οι μικρές ενεργειακές δίνες ονομάσθηκαν ‘γεωπαθογόνοι κόμβοι’ από τον μεγάλο μελετητή γερμανό καθηγητή και μελετητή του φαινομένου HARTMANN.   Για τις μεγάλες ‘ενεργειακές αναταραχές’ ελάχιστα γνωρίζουμε. Σχετικά πρόσφατες δημοσιεύσεις (ΗΛΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ εφημερίδα ‘Εθνος‘, 11 12 05) αποκάλυψαν ότι επιστήμονες της ΝΑSΑ ανακάλυψαν νέ­ους τρόπους για την πρόβλεψη ορισμέ­νων ατμοσφαιρικών καταστάσεων που οφείλονται στην παρουσία των ηλιακών καταιγίδων. Με τη βοήθεια των  παρατηρήσεων από ορισμένες διαστημοσυσκευές μπορούμε πλέον να εκτιμήσουμε με μεγάλη επιτυχία τα αποτελέσματα που έχει στην ιονόσφαιρα της Γης η παρουσία ηλεκτρισμένου πλάσματος που εκτείνο­νται στο διάστημα σε αποστάσεις αρκετών χιλιάδων χιλιομέτρων. Η εικόνα (σχήμα 4) που δημοσιεύεται στο δημοσίευμα παριστά τη γη (10) να περιβάλλεται από ένα τεράστιο άυλο σώμα σε σχήμα ‘ντόνατς’, το γνωστό σε μας σαν ‘πλάσμα’ (11) , που όμως φέρει ένα τεράστιο παραβολικού τύπου κυλινδρικό σωλήνα (12) στο κέντρο του.

Όποιος βέβαια έχει γνώση Ελληνικής μυθολογίας μπορεί να αντιληφθεί ότι η ‘είσοδος’ του ενός άκρου αυτού του παραβολικού κυλινδρικού σωλήνα είναι η ευρεία περιοχή της Ινδονησίας (18) και η ‘έξοδός’ του εντοπίζεται αντιδιαμετρικά της γης στην περιβόητη από την αρχαιότητα περιοχή του τριγώνου των Βερμούδων (19). Εκεί εντοπίζουμε βέβαια τα γνωστά από την Ελληνική μυθολογία ‘ύδατα της ΣΤΥΓΟΣ’ με τα οποία ‘πολέμησε’ ο Ηρακλής, ο οποίος τελικά διέφυγε σώος από την ‘κατάσταση‘ αυτή.  Το προσδιοριστικό του ονόματος Ηρακλής βέβαια προέρχεται από τα λεκτικά συστατικά του ρήματος ‘κλάω - κλώ’ και του αορίστου του ρήματος ‘άρω’ , ‘ήρα’ που σημαίνουν για τους νεοέλληνες ‘έθραυσα’ και ‘σήκωσα’. Η αναφορά είναι σαφής  στη διάσπαση των ενεργειακών πεδίων και την διαφυγή από αυτά. Η ρήση του Ιησού Χριστού προς τον άνθρωπο  ‘άρων τον σταυρόν σου..’  που σημαίνει σήκωσε την ψυχή σου στον ουρανό – παράδεισο, παραπέμπει σε καταστάσεις της ψυχής – πνεύματος και όχι μόνο υλικού σώματος. Το λεγόμενο πείραμα της Φιλαδέλφειας με τη χρήση τεσσάρων κάθετων μαγνητικών πεδίων το 1945 κατέδειξε μέρος μόνο της υφής και ισχύος των μαγνητικών πεδίων. Έδειξε όμως στον άνθρωπο ότι με την χρήση τους ανοίγονται παράθυρα στο χωροχρόνο και δημιουργούνται χωροχρονικά ασυνεχή, όπως ακριβώς συμβαίνει στην συγκεκριμένη περιοχή των Βερμούδων.  Αυτή η μαγνητική διαταραχή ή έξοδος του πλάσματος μέσα από το υλικό σώμα της γης δημιουργεί το ‘θερμό ρεύμα του κόλπου’ το οποίο επιδρά επί του πολυτάραχου Ατλαντικού ωκεανού (ο άλλος ωκεανός, μη έχοντας τέτοιες βάναυσες μαγνητικές επιδράσεις χαρακτηρίσθηκε και ονομάσθηκε από τους προγόνους μας ως ‘Ειρηνικός’ ωκεανός.. ) σε περιβαλλοντικό επίπεδο  και όχι μόνο.  Η πρόσφατη κλιματολογική αλλαγή στον πλανήτη και η εμφάνιση του φαινομένου των μουσώνων από την ευρύτερη περιοχή της Ινδονησίας στην ευρύτερη  περιοχή μεταξύ Ρουμανίας – Αυστρίας και Ουγγαρίας φαίνεται πρόδηλα σαν αποτέλεσμα του ‘τσουνάμι’ που έπληξε την ευρεία περιοχή που σχετίζεται όμως με την ‘είσοδο’ του παραβολικού κυλινδρικού σωλήνα μετακίνησης του πλάσματος που περιβάλει τη γη. Μαγνητικά πεδία που αναπτύσσονται στην επιφάνεια όσο και εγγύς του φλοιού πάνω και κάτω της γης και δημιουργούν μεγάλες ενεργειακές δίνες, οφειλόμενες στους παραπάνω λόγους, είναι γνωστά από την αρχαιότητα σαν ‘άορνες πέτρες’ δηλαδή μεγάλους βράχους πάνω από τους οποίους δεν υπερίπταντο όρνεα, δηλαδή μεγάλα πτηνά.  Αυτό σήμερα ξέρουμε ότι οφείλεται σε ισχυρότατα μαγνητικά πεδία που έχουν μετρηθεί και για άγνωστο λόγο αναπτύσσονται εκεί. Η πιο γνωστή ‘άορνη πέτρα’ είναι αυτή της Ακροπόλεως στην Αθήνα. Είναι γνωστή η απαγόρευση πτήσεων αεροσκαφών πάνω από το βράχο αυτό από την ΥΠΕΑ. Επίσης γνωστή ‘άορνη πέτρα’ είναι και αυτή στην οποία έδωσε την τελευταία μάχη του ο Μέγας Αλέξανδρος παρά τον Ινδό ποταμό.  Στην περιοχή αυτή πολλά περίεργα και εξώκοσμα έχουν συμβεί και καταγραφεί με αναφορές σε ύπαρξη χωροχρονικών περασμάτων, σε ύπαρξη όντων μη γήινων και άλλων φαινομένων που έχουν καταγραφεί ακόμα και από ιστορικούς της αρχαιότητας (ο περίπλους του Αγαθαρχήδου) αλλά και από ανθρώπους της χριστιανικής εκκλησίας, όπως ο Όσιος Ανδρέας ο επιλεγόμενος Σαλός. 

 

  

 

 Στη σημερινή εποχή είναι κοινό μυστικό ότι όλοι αυτοί οι μικροί χριστιανικοί ναοί που έχουν κτισθεί σε απίθανες κορυφές βράχων και ορέων αποτελούν φραγή σε όχι θετικής μορφής ενέργειες ή χωροχρονικά περάσματα κατ’ άλλους που δεν πρέπει οι σκοτεινές δυνάμεις του σύμπαντος να διαβούν. Οι ναοί αυτοί ή ξωκλήσια κατά το κοινώς λεγόμενα, όπως αναφέρουν αυτοί που τα δόμησαν, έγιναν όχι από ανθρώπινη επιταγή ή επιθυμία και αναφέρονται στον γνωστό Άγιο προφήτη Ηλία, που κατά την χριστιανική πίστη έχει μεταφερθεί και ζει στον ουρανό και θα επιστρέψει στον κόσμο εν ευθέτω χρόνο για να πολεμήσει τον αντίχριστο.

Ο καθηγητής Popp θεωρείται αυθεντία στο πεδίο της ενέργειας, το οποίο δεν μπορεί να μετρηθεί φυσικά. Ανάπτυξε επίσης εξελιγμένες συσκευές μετρήσεων για αυτό το είδος ενέργειας. Πιστεύει ότι δεν υπάρχουν μετρήσιμα ηλεκτρομαγνητικά πεδία γύρω από ουσίες όπως τα ομοιοπαθητικά φάρμακα, τα αιθέρια έλαια, οι πολύτιμοι λίθοι κλπ, που θα μπορούσαν να έχουν κάποια επίδραση στο σώμα. Πιστεύει ότι η επίδραση πιθανόν προκαλείται από ένα είδος φαινομένου «αντήχησης», όπου το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο του ανθρώπινου σώματος αντιδρά, όπως το υπερηχητικό σήμα που μεταφέρεται από τις νυχτερίδες για να ελίσσονται στην πτήση τους σύμφωνα με τις ανακλώμενες δονήσεις  (*). Τα διάφορα ηλεκτρομαγνητικά πεδία πιθανόν διέρχονται μέσα από το φάρμακο που είναι σε δερματική επαφή με το σώμα και επιστρέφουν στο σώμα αμετάβλητα. Αυτό το επιστρεφόμενο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο μπορεί να περιέχει τη συγκεκριμένη πληροφορία του φαρμάκου. Μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στη βασική ουσία με ταλαντώσεις που συντελούνται μέσα στο σώμα, προκαλώντας έτσι τις αλλαγές που συλλέγονται με το μυϊκό έλεγχο.”

(*) Το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο του ανθρώπινου σώματος, που αναφέρει παραπάνω ο καθηγητής Popp, φαίνεται στην παρακάτω τυχαία φωτογραφία και την επεξεργασία στην οποία την υπέβαλα.

Άλλη μορφή ενέργειας που φαίνεται να περιπλέκει τα πράγματα εκτός από τα γνωστά μαγνητικά πεδία είναι τα σχετικά εσχάτως ανακαλυφθέντα ‘μορφογενετικά πεδία’ , τα οποία  είναι ενεργειακά πεδία που  σχηματίζονται από τα κβάντα, διέπονται δε από νόμους που τελευταία προσπαθεί να αποκρυπτογραφήσει η νέα επιστήμη της κβαντομηχανικής. Το φάσμα του κβαντικού πεδίου δεν είναι ορατό από τον άνθρωπο.  Μια απλή μορφή του είναι η λεγόμενη ζώνη βιοενεργιακού πεδίου που αναπτύσσεται γύρω από το ανθρώπινο σώμα και που προκαλείται από την διαρκή κίνηση των ηλεκτρονίων του ανθρώπινου οργανισμού τα οποία δημιουργούν διαφορά δυναμικού κυμαινόμενη από +7,5 mv  έως – 7,5  mv. Σχετική φωτογραφία (σχήμα 6) ανθρώπου (15) στην οποία το πεδίο (16) αυτό (εστιγμένη γραμμή) είναι ευδιάκριτο υπάρχει στη συλλογή μας.  http://www.geoment.e-e-e.gr/ellhnvnaruro3.htm Η φωτογραφία  έχει ληφθεί από μέλος του ΙΓΕΚ  σε ενεργειακό χώρο, κάπου στην Ελληνική επικράτεια, με χρήση κοινής φωτογραφικής μηχανής 4 megapixels το 2002.

Τα μορφογενετικά πεδία σχετίζονται με το ‘πλάσμα’, το οποίο θεωρείται ως η τέταρτη κατάσταση της ύλης, τελείως διακριτή και διαφορετική από τα στερεά, τα υγρά και τα αέρια, είναι καυτό, ιονισμένο, υλικό σαν αέριο. Η διεθνής επιστημονική κοινότητα θεωρεί ότι το πλάσμα αποτελεί περισσότερο από το 99% του ορατού κόσμου, συμπεριλαμβανομένων των αστεριών, γαλαξιών και γενικά τα γνωστά ηλιακά συστήματα. Ίσως το πλάσμα να έχει να κάνει με τον ‘αιθέρα’, υλικό για το οποίο μιλούσαν πολύ οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι.   Από τις διάφορες αντιδράσεις του πλάσματος παράγονται Φωτόνια 'κατευθείαν' σε αντιδράσεις στο πλάσμα quark­ - γλουονίων, όπως αυτά που παράγονται στις εξαϋλώσεις των quark­-αντι-quark, και θεωρούνται πως είναι ένα ισχυρό διαγνωστικό εργαλείο για την παρουσία τους καθότι τα μορφογενετικά πεδία είναι τελείως αόρατα και δια τούτο δύσκολα προσδιορίζονται.

Είναι ευρύτατα γνωστό ότι με τη χρήση πλάσματος έχουν επιτευχθεί  πολλά αποτελέσματα και από τους επιταχυντές ηλεκτρονίων, καθότι τα ηλεκτρικά πεδία που αναπτύσσονται εκεί είναι της τάξης των εκατοντάδων gigavolt ανά μέτρο.  Η αρχή λειτουργίας τους επιτυγχάνεται με τη διέγερση σχετικιστικών κυμάτων πλάσματος. Πρόκειται για πιστοποιημένες επιστημονικά χωροχρονικές ταλαντώσεις, εξαρτώμενες και από την πυκνότητα του πλάσματος, το οποίο διεγείρεται συνήθως με λέιζερ υψηλής έντασης. Γνωστό είναι επίσης σήμερα ότι τα επονομαζόμενα strange quarks(ή αντιquarks) που παρατηρήθηκαν σε πειράματα δημιουργούνται συνήθως από τις κινητικές ενέργειες των συγκρουόμενων πυρήνων της ύλης. Μία ιδιαίτερη κατηγορία ασθενών ενεργειακών δινών ή μαγνητικών πεδίων χαμηλών συχνοτήτων είναι και αυτά που φέρουν την ονομασία ‘γεοπαθογόνοι κόμβοι’ από τον μεγάλο μελετητή γερμανό καθηγητή και μελετητή του φαινομένου HARTMANN.

Για την επίδραση των πεδίων αυτών στον άνθρωπο, την αλληλεπίδρασή τους με τα ισχυρά και ασθενή μαγνητικά πεδία ελάχιστα γνωρίζουμε.  Μας είναι γνωστό βέβαια ότι η παρατεταμένη έκθεση σε πολύ χαμηλά ηλεκτρομαγνητικά πεδία ανάλογα με αυτά που εκπέμπονται από συσκευές όπως οι στεγνωτήρες μαλλιών, τα ηλεκτρικά ξυραφάκια και οι ηλεκτρικές κουβέρτες, είναι δυνατόν να προκαλούν βλάβες στο DNA των εγκεφαλικών κυττάρων. Φαίνεται επίσης ότι οι βλάβες που προκαλούνται στα εγκεφαλικά κύτταρα από έκθεση στα μαγνητικά πεδία για μικρά χρονικά διαστήματα, συσσωρεύονται και έχουν διαχρονικά αθροιστικό αποτέλεσμα. Οι σημαντικές αυτές διαπιστώσεις που αναζωπυρώνουν το επίμαχο θέμα των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, προκύπτουν από εργαστηριακή έρευνα από επιστήμονες του πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον.  Από τη μελέτη των παραπάνω διαφαίνεται η νηπιακή γνώση της ανθρωπότητας πάνω στην επίδραση αλλά και την πραγματική υφή των ισχυρώνκαι ασθενών μαγνητικών πεδίων που συγκρατούν το σύμπαν. Οι ερευνητές υπέβαλαν πειραματόζωα σε μαγνητικά πεδία χαμηλής έντασης των 60 hertz για 24 και 48 ώρες. Το DNA των πειραματόζωων έδειξες βλάβες στις 24 ώρες και ακόμη περισσότερες στις 48 ώρες.  Επίσης η έκθεση στα μαγνητικά πεδία έδειξε ότι αύξανε την απόπτωση των εγκεφαλικών κυττάρων. Η απόπτωση είναι ο μηχανισμός με τον οποίο ένα κύτταρο αυτοκαταστρέφεται διότι το ίδιο δεν μπορεί να επιδιορθώσει τις βλάβες που έχει υποστεί. Σε προηγούμενες έρευνές τους, οι επιστήμονες του πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον είχαν βρει ότι με μαγνητικά πεδία 10 φορές πιο έντονα και με έκθεση μόνο δύο ωρών, παρουσιάζονταν στα κύτταρα ανάλογες βλάβες. Σε συνδυασμό οι δύο εργασίες τους αποδεικνύουν ότι η αρνητική επίδραση των μαγνητικών πεδίων είναι συσσωρευτική και αθροιστική.

                                                                                                Σχήμα 10

Τα αποτελέσματα αυτά πρέπει να βοηθήσουν στο να γίνει κατανοητό ότι υπάρχουν κίνδυνοι όχι μόνο από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία ψηλής έντασης, για τα οποία γίνεται τόσο πολύς θόρυβος, αλλά και από τα πεδία χαμηλής έντασης. Στο σπίτι μας και στην εργασία μας έχουμε πολλές συσκευές που εκπέμπουν χαμηλής έντασης μαγνητικά πεδία: Στεγνωτήρες μαλλιών, ηλεκτρικές ξυριστικές μηχανές και κουβέρτες, φούρνοι κάθε μορφής, μηχανές καφέ, ηλεκτρικά ρολόγια και άλλες. Τα πεδία που εκπέμπονται από τις συσκευές αυτές μπορεί να προκαλούν βλάβες στον ανθρώπινο οργανισμό.

Γενικά τα επιτρεπόμενα όρια των πεδιακών εντάσεων των μαγνητικών πεδίων και η εν γένει επιστημονική τεκμηρίωση τους ώστε να ικανοποιούνται συγκεκριμένες προδιαγραφές που μελετά και θέτει η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας για την προστασία των ανθρώπων υπάρχουν σήμερα υπό μορφή κανονισμών προστασίας του κοινού έναντι των πεδίων και αφορούν σε οδηγίες της ICNIRP, τον κανονισμό NRPB, τον κανονισμό CENELEC, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ελληνική ΚΥΑ, τους κανονισμούς προστασίας κατά την επαγγελματική απασχόληση(οδηγίες ICNIRP, Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου) και άλλα.

Υπάρχουν όμως και τα σχετικά ‘άγνωστα ‘ στον άνθρωπο μαγνητικά πεδία. Η επιρροή των μαγνητικών πεδίων χαμηλών συχνοτήτων, ανεξάρτητα των αιτίων που τα αναπτύσσουν και τα συντηρούν, είναι πολύ σημαντική στην ανθρώπινη ύπαρξη, προκαλούσα διάφορες παθολογικές αλλά και ψυχολογικές επιδράσεις.  Όπως προαναφέραμε ο άνθρωπος βιώνει ένα τεράστιο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, που είναι το αποτέλεσμα των συνεχών ανταλλαγών ενέργειας μεταξύ του πλανήτη  μας και του κοσμικού Σύμπαντος. Κάθε ανθρώπινο ον, όπως άλλωστε και κάθε μορφή ζωής (τεχνική Kirlian), είναι μια νοήμων ηλεκτρομαγνητική μηχανή, ένας δέκτης, ένας συμπυκνωτής, ένας μετατροπέας και ένας ευαίσθητος πομπός άγνωστων ενεργειών και δυνάμεων του σύμπαντος. Το 1935 ο  καθηγητής του πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης E. Hartmann, ανακάλυψε ότι η επιφάνεια της Γης σαρώνεται από ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες, οι οποίες, εάν δεν υπάρχουν τοπικές ανωμαλίες, σχηματίζουν (σχήμα 7) ένα τετράπλευρο δικτύωμα (7) που έχει πλευρά, στον άξονα Βορρά - Νότου 2μ. και στον άξονα Ανατολής - Δύσης 2,3 έως 2,5 μ. και πάχος και στις δύο περιπτώσεις περίπου 21 εκ. Στα σημεία που διασταυρώνονται (17) οι γραμμές δημιουργούνται κόμβοι (8), οι οποίοι είναι εξαιρετικά επικίνδυνοι για την υγεία του ανθρώπου. Αυτό το πλέγμα της ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας περιβάλλει όλη τη γη και επομένως ένας τουλάχιστον κόμβος φαίνεται να υπάρχει σε κάθε κτίριο. Γνωρίζουμε ότι οι λόφοι που σχηματίζουν τα μυρμήγκια είναι στις διασταυρώσεις του πλέγματος Hartmann. Ωστόσο, και πριν από τον Hartmann, πολλοί λαοί, και μάλιστα σε διάφορες ιστορικές περιόδους της ανθρωπότητας, γνώριζαν αρκετά πράγματα γι’ αυτό το δίκτυο. Διαταραχές των διαστάσεων του τετραπλεύρου του δικτύου (17) σημειώνονται μόνο όταν π.χ. κάτω από  (σχήμα 8) το έδαφος (20) περνάει ένα υπόγειο ποτάμι (21). Το πλέγμα Hartmann ή γεωπαθογόνοι κόμβοι (8), όπως είναι ευρύτερα γνωστοί, ονομάσθηκαν από το άτομο που τους ανακάλυψε.

Έχει αναφερθεί ότι η συμβολή μιας υπόγειας φλέβας (σχήμα 10)  ύδατος (21) και μιας μαγνητικής γραμμής (7) του πλέγματος Hartmann που τέμνονται (17) δημιουργεί ένα πολύ επικίνδυνο σημείο (σχήμα 8) στο δρόμο, και πολλές φορές αναφέρεται σαν περιοχή των συχνών ατυχημάτων. Η γη είναι μια γιγαντιαία ηλεκτρική μηχανή, με τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία παντού γύρω μας.  Ζούμε σε μια θάλασσα ηλεκτρομαγνητισμού για την οποία οι περισσότεροι από μας δεν την σκέφτονται. 

Υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να αρρωστήσουμε, εάν πάνω σε ένα γεωπαθογόνο κόμβο τοποθετήσουμε το κρεβάτι μας, παρά το γραφείο μας, κι αυτό γιατί όταν κοιμόμαστε ο οργανισμός χάνει κατά 70% τα συστήματα άμυνας που διαθέτει για να αντιμετωπίσει τις εξωτερικές απειλές. Για να αντισταθμίσει λοιπόν τη μεγάλη δόση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, το σώμα αντιδρά με μια υπερδραστηριοποίηση των ιστών, που μπορεί να οδηγήσει μέχρι τον καρκίνο. Ο Hartmann μάλιστα ποσοστοποίησε τις έρευνές του, καταλήγοντας να πιστεύει ότι το 60% των περιπτώσεων ασθένειας οφείλονται στον τόπο και το χώρο κατοικίας. Άλλες παρατηρήσεις απέδειξαν ότι στους γεωπαθογόνους κόμβους υπάρχει αύξηση συγκέντρωσης του τόσο επικίνδυνου για την υγεία ραδόνιου, αλλά και ακτινοβολιών γάμα ‘Γ’. Την κίνηση του ραδόνιου, αλλά και άλλων επικίνδυνων πτητικών αερίων που προέρχονται από το υπέδαφος, διευκολύνει η ύπαρξη τεκτονικών ρηγμάτων και μικρότερων εδαφικών ρηγματώσεων, η οποία δημιουργεί επίσης, όπως τα υπόγεια ύδατα, γεωπαθογόνους κόμβους.

Κάθε ανωμαλία στη γεωλογική σύσταση του υπεδάφους μεταφράζεται σε μια τοπική διαταραχή των δυναμικών γραμμών του γήινου πεδίου, που μπορεί να καταγραφεί στην επιφάνεια της Γης. Για παράδειγμα, η ύπαρξη υπόγειων υδάτων προκαλεί μετρήσιμα φαινόμενα, όπως ανωμαλίες του γήινου μαγνητικού πεδίου, αύξηση του δυναμικού του πεδίου των υπερβραχέων κυμάτων, μείωση της υπεριώδους ακτινοβολίας, μικροδυναμική αταξία κ.λ.π..  

Ο ίδιος (σχήμα 9) ο πλανήτης μας (10), είναι ένας νοητός μαγνήτης (14) και «μαγνητικός κομήτης», που περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό του, γύρω από τον Ήλιο και γύρω από το Σύμπαν και κάθε κίνησή του συνοδεύεται από φαινόμενα μαγνητικής (22) και ηλεκτρικής επαγωγής, είτε στο έδαφος και τους ωκεανούς είτε στην ατμόσφαιρα και τη στρατόσφαιρα.   Ο ζωτικός μας χώρος βρίσκεται μέσα σε ένα φυσικό πεδίο ακτινοβολίας που περιλαμβάνει την κοσμική ακτινοβολία, τους «ηλιακούς και σεληνιακούς ανέμους» και την ακτινοβολία γήινης προέλευσης. Πρόσφατες μελέτες απέδειξαν ότι δεχόμαστε χωρίς σταμάτημα από το κέντρο του γαλαξία μας κύματα ακτινοβολιών, που ανακαλύφθηκαν χάρη σε εξαιρετικά ευαίσθητα ηλεκτρονικά όργανα. Αυτά τα κύματα οφείλονται στην κίνηση των άστρων και στις δυνάμεις με τις οποίες αυτά έλκονται ανάλογα με τη μάζα τους, την ταχύτητα περιστροφής τους και την απόστασή τους. Επηρεάζουν σημαντικά το γήινο μαγνητικό πεδίο και βρίσκονται  στη βάση των κοσμικών δονήσεων ή των λεγόμενων «σύνθετων ηλεκτρομαγνητικών δονήσεων».  Όλη αυτή η ενέργεια λοιπόν που περιβάλλει τη γη αποτελείται από επιμέρους στοιχεία:

α) την ακτινοβολία που προέρχεται από τη διάσπαση της ύλης, διαδικασία που απελευθερώνει ενέργεια (ραδιενέργεια),

β) την ηλιακή ακτινοβολία που φτάνει στη Γη,

γ) την κοσμική ακτινοβολία,

δ) τη γήινη ακτινοβολία, δηλαδή την ακτινοβολία που στέλνει προς το Σύμπαν η Γη, μέρος της οποίας απορροφά ένα τμήμα της ακτινοβολίας του Ήλιου.

Την ημέρα η Γη δέχεται περισσότερη ενέργεια από το Σύμπαν σε σχέση με αυτή που ακτινοβολεί προς αυτό ενώ τη νύχτα συμβαίνει το αντίθετο φαινόμενο.

ε) Τον ηλεκτρισμό της ατμόσφαιρας που μεταβάλλεται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.

Η παρατήρηση της Φύσης μπορεί να μας κάνει να ανακαλύψουμε κάποιες γεωπαθογόνες ζώνες (π.χ. άρρωστα δέντρα με καρκινώματα στον κορμό ή με παραμορφωμένο κορμό, άρρωστα ζώα κ.λ.π.). Εάν κόψουμε αρσενικά κλαδιά φτέρης (polypodiaceae) και τα βάλουμε σε ένα βάζο με νερό εφόσον μετά την πάροδο 24 ωρών μαραθούν, σημαίνει ότι στην περιοχή απ’ όπου κόπηκαν υπάρχουν έντονα γεωβιολογικά προβλήματα.

Τα ζώα που ήταν υποχρεωμένα από τον άνθρωπο να ζουν σε γεωπαθογόνες ζώνες παρουσίαζαν:  τα κουνέλια αρθριτικά και τριχόπτωση, οι σκύλοι ρευματισμούς, οι κότες λευχαιμία, τα βοοειδή στειρότητα, μείωση του βάρους τους και της παραγωγής τους σε γάλα. Όσον αφορά στα ποντίκια, που τόσο, κακώς, τα απεχθάνεται ο ανθρωποκεντρικός μας πολιτισμός, αποφεύγουν εντελώς τους τόπους που έχουν έντονες ακτινοβολίες και γεωπαθογόνους κόμβους, γι’ αυτό και η παρουσία τους σε ένα σπίτι θεωρείται καλό και όχι κακό σημάδι.  Αντίθετα οι γάτες, προτιμούν όπως και οι μέλισσες και τα μυρμήγκια να κάθονται πάνω σε γεωπαθογόνους κόμβους. Ως εκ τούτου η παρουσία μιας γάτας έχει θεραπευτική σημασία για ένα σπίτι, γιατί αυτή συγκεντρώνει, τις αρνητικές ακτινοβολίες, στις οποίες περιλαμβάνονται κι εκείνες που προέρχονται από ψυχολογικά προβλήματα. Αυτό με την προϋπόθεση ότι η γάτα μπορεί να βγει στη Φύση και αν αποφορτιστεί, τουλάχιστον μια φορά την ημέρα. Έχει αποδειχτεί επιστημονικά ότι, εάν ο μελισσοκόμος τοποθετήσει την τεχνητή του κυψέλη πάνω σε γεωπαθογόνο κόμβο, η ετήσια παραγωγή μελιού πολλαπλασιάζεται. Η γη, σύμφωνα με τη θεωρία του γιατρού Hartmann, συμπεριφέρεται όπως ο αρνητικός οπλισμός ενός τεράστιου πυκνωτή, του οποίου ο θετικός πόλος δεν είναι άλλος από το Σύμπαν, από τον Κόσμο, πράγμα που δημιουργεί πάνω από το έδαφός της, ένα ηλεκτρικό πεδίο, του οποίου το διάνυσμα είναι 100 έως 150 volts. Το ηλεκτρικό δυναμικό της ατμόσφαιρας αυξάνεται ανάλογα με το υψόμετρο και μειώνεται εάν υπάρχει υγρασία στον αέρα. Ποικίλλει ανάλογα με την εποχή, φτάνοντας στο μέγιστο σημείο του το καλοκαίρι, αλλά και ανάλογα με την ώρα: στις 8 το βράδυ σημειώνεται  το μέγιστο ηλεκτρικό δυναμικό της ατμόσφαιρας, οπότε αυξάνεται η αρτηριακή πίεση του ανθρώπου. Μειώνεται δε σταδιακά, φτάνοντας στο χαμηλότερο σημείο του στις 4 το πρωί, στη περίοδο του βαθέως ύπνου, οπότε και μειώνεται η αρτηριακή πίεση. Κάθε θάμνος, κάθε δέντρο, κάθε ζώο και κάθε πουλί συμπεριφέρεται σαν μια κεραία που διατρέχεται από το ουράνιο θετικό πεδίο, το οποίο μειώνεται από τη γήινη αρνητική πολικότητα. Η γήινη επίσης χλωρίδα και πανίδα μπορεί να μας διδάξει πολλά για τα φορτία του εδάφους. Τα ρείκια, τα πιξάρια, οι τούγιες προτιμούν π.χ. τα εδάφη με θετικό ηλεκτρικό χαρακτήρα. Οι κότες, οι πάπιες, οι γάτες, οι σκύλοι, οι πέρδικες και ο λαγοί τα προτιμούν επίσης, γιατί εκεί αναπτύσσονται καλύτερα. Τα σαλιγκάρια, οι γυμνοσάλιαγκες και ο σαλαμάνδρες εκλέγουν εδάφη αρνητικά ηλεκτρισμένα, όπου αναπτύσσονται μερικές ποικιλίες μολόχας. Σε ουδέτερες ζώνες από πλευράς γήινου ηλεκτρισμού συναντάμε φτέρες, σπαρτά και σπαράγγια, ποντίκια και μύγες. Ότι υπάρχουν λοιπόν ακτινοβολίες, γήινες και κοσμικές, είναι προφανές και επιστημονικώς αποδειγμένο, και μάλιστα, θα μπορούσαμε κατά κάποιον τρόπο να τις κατατάξουμε σε διάφορες κατηγορίες

1η κατηγορία: τις ακτινοβολίες που οφείλονται σε κίνηση υπόγειων υδάτων, σε τεκτονικά ρήγματα, σε κοιτάσματα ραδιενεργών πετρωμάτων, σε τοπικές διαταραχές του μαγνητικού πεδίου και σε υπόγεια σπήλαια.

Οι πρόγονοί μας ήξεραν, ότι είναι ανθυγιεινό, να κοιμάται κανείς κοντά σε πηγές, γιατί μπορεί να δημιουργηθούν πονοκέφαλοι, αϋπνίες και ρευματισμοί, ή ότι δεν πρέπει να κοιμάται κανείς κάτω από τις συκιές καθότι η συκιά αναπτύσσεται καλύτερα σε γεωπαθογόνα σημεία. Ο μηχανικός Cody μετά από έρευνα χρόνων κατέληξε ότι:

Οι επικίνδυνες ακτινοβολίες υπάρχουν, μπορούμε δε να τις εντοπίσουμε και να τις μετρήσουμε.

Οι ακτινοβολίες της Γης «ανεβαίνουν» κάθετα στο επίπεδο του εδάφους, χωρίς πλευρική διάδοση.

Η παραμικρή αλλαγή στην ατμόσφαιρα συνοδεύεται από μια σημαντική μεταβολή της έντασης της γήινης ακτινοβολίας που προέρχεται από το υπέδαφος. Η ένταση της ακτινοβολίας μεταβάλλεται κατά την ίδια λογική ανάλογα με τη θερμοκρασία: φτάνει στο μέγιστο σημείο της το καλοκαίρι, ελαχιστοποιείται στο κρύο και περίπου μηδενίζεται στον παγετό. Εξάλλου οι ακτινοβολίες είναι πιο δυνατές κατά τις ηλιόλουστες μέρες και την ανατολή του Ήλιου. Μια δε παρατεταμένη περίοδος βροχής προκαλεί αισθητή πτώση των τιμών τους. Σε 24ωρη βάση έχουμε ένα maximum στις 5 το πρωί κι ένα minimum στις 10 το πρωί.

2η κατηγορία: Οι ακτινοβολίες που οφείλονται σε παλιές ανθρώπινες δραστηριότητες.  π.χ. σε εκσκαφή υπόγειων στοών ορυχείων, γραμμών του υπόγειου σιδηρόδρομου, αποχετευτικά δίκτυα, πηγάδια κ.λ.π. που δημιούργησαν ισχυρές πηγές τονισμού και συγκέντρωσης των γήινων ακτινοβολιών.

3η κατηγορία: Οι ακτινοβολίες που οφείλονται στις σύγχρονες ανθρώπινες δραστηριότητες, δηλαδή οι ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές και πυρηνικές ακτινοβολίες.

Όσον αφορά τώρα τον μαγνητισμό της γης η επιφάνεια του γήινου πλανήτη σαρώνεται από ένα κανονικό μαγνητικό πεδίο, του οποίου ο βόρειος μαγνητικός πόλος μετακινείται αργά από χρόνο σε χρόνο.

Η ένταση αυτού του πεδίου εξαρτάται από τις ώρες της ημέρας και παρουσιάζει δύο μέγιστα και δύο καθημερινά όρια (το ένα από αυτά τα ελάχιστα είναι στις 4 το πρωί, ώρα που σταματούν από το γεωγραφικό μήκος ή πλάτος και το συγκεκριμένο τόπο όπου γίνεται η μέτρηση (π.χ. μαγνητικές διαταραχές καταγράφονται εκεί όπου υπάρχουν τεκτονικά ρήγματα και κίνηση υπόγειων ποταμών).

Επίσης, σε ένα μικρότερο βαθμό, κάθε μεταλλικό αντικείμενο, που έχει θαφτεί εδώ και αιώνες στη γη, «θυμάται», έχει δηλαδή απομνημονεύσει στα μόριά του την κατεύθυνση αυτή και, εάν τοποθετηθεί πάνω σε ένα κομμάτι επιπλέοντος φελλού, τείνει να ξαναπάρει την αρχική του κατεύθυνση. Οι δυναμικές γραμμές ενός μαγνήτη που έχουν υλοποιηθεί με τη βοήθεια ρινισμάτων σιδήρου είναι μάλιστα ανάλογες των γραμμών που παρατηρούνται σε έναν κομμένο κορμό δέντρου. Στη Φύση τα δέντρα αναπτύσσονται ακολουθώντας μια τέλεια ισορροπία, σε σχέση με τις τέσσερις βασικές διευθύνσεις του ορίζοντα. Συχνά μάλιστα πάνω στους κορμούς τους αναγνωρίζουμε τη διεύθυνση του Βορρά, λόγω της παρουσίας ενός πράσινου μύκητα, του είδους pleurococcous, ενός μονοκυτταρικού οργανισμού που χρησιμεύει ως πυξίδα μέσα στη Φύση.

Στο ανθρώπινο σώμα υπάρχουν έξι ζώνες υποδοχής των γήινων μαγνητικών επιδράσεων. Δύο δέκτες (ένας δεξιά και ένας αριστερά) βρίσκονται στο επίπεδο των οφρυϊκών τόξων (φρύδια), δύο στο επίπεδο του λαιμού, δύο άλλοι στο επίπεδο των αγκώνων, δύο στους οσφυϊκούς μυς, δύο στα γόνατα και τέλος δύο στις πατούσες. Αυτοί οι διαφορικοί δέκτες είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στη μεταβολή του γήινου μαγνητικού διανύσματος. Η αλλαγή του μαγνητικού πεδίου, όσο μικρό κι αν είναι αυτό (ύπαρξη μαγνητικών πετρωμάτων, υπόγεια ύδατα, σπήλαια, ρήγματα κ.λ.π.), στην ισορροπία ενός από αυτά τα ζεύγη δεκτών βρίσκεται στη βάση του υποτιθέμενου «μαγικού σήματος», που εκδηλώνεται όταν χρησιμοποιούμε τις ράβδους της κλασικής ραβδοσκοπίας ή το εκκρεμές. Πολλοί άλλοι επιστήμονες απέδειξαν ότι τόσο η χειρωνακτική όσο και η πνευματική εργασία διευκολύνονται, όταν ο χώρος εργασίας είναι προσανατολισμένος στην κατεύθυνση Ανατολής - Δύσης κι ο χώρος ύπνου και ξεκούρασης στην κατεύθυνση Βορρά - Νότου. Πολλοί επίσης συγγραφείς διαπίστωσαν ότι εμπνέονταν καλύτερα όταν το γραφείο τους «έβλεπε» τη Δύση. Ο νότιος προσανατολισμός προκαλεί νευρικότητα, ο ανατολικός καλή διάθεση, ενώ ο βόρειος ηρεμεί τα νεύρα. Σύμφωνα με τον πρωτοπόρο γιατρό Hartmann, η ροή του αίματος προσανατολίζεται ανάλογα με το μαγνητικό πεδίο του συγκεκριμένου τόπου, δηλαδή περίπου με το κεφάλι του Βορρά, εξαιτίας της ύπαρξης σιδήρου μέσα στο αίμα. Ας κοιμόμαστε λοιπόν με το κεφάλι στο Βορρά. Όταν όμως πρόκειται για ένα μικρό μεσημεριάτικο ύπνο (siesta), είναι προτιμότερο από καιρό σε καιρό να τοποθετούμε το κεφάλι μας στην Ανατολή, ούτως ώστε να ενισχύουμε ψυχικά τον οργανισμό μας.  Εξάλλου, Ρώσοι επιστήμονες απέδειξαν ότι υπό την επίδραση ενός σωστά μελετημένου μαγνητικού πεδίου η δράση των λευκοκυττάρων αυξάνεται, η αναπνοή γίνεται πιο ήρεμη και ότι οι μικροί κακοήθεις όγκοι των ζώων αυτοαπορροφώνται.

Η χρήση, μετά από ειδική μελέτη, μαγνήτη στα υπνοδωμάτια (για μερικά λεπτά ή μερικές ώρες της ημέρας) μπορεί να επαναφέρει τη ζωτική ισορροπία ενός διαταραγμένου μαγνητικού πεδίου. Είναι βέβαιο ότι όλες οι παραδοσιακές κοινωνίες ήξεραν να προσανατολίζουν τα σπίτια τους σύμφωνα με το μαγνητικό Βορρά (που δε συμπίπτει με το γεωγραφικό Βορρά) και αυτό το αποδεικνύουν όλες οι έρευνες που έγιναν κατά καιρούς για τους Ατζέκους και τους Μάγια και για διάφορους λαούς της Αφρικής, της Αυστραλίας και της Πολυνησίας. Από όλα αυτά γίνεται γνωστό ότι, ο άνθρωπος, είναι ένας οργανισμός εξαιρετικά ευαίσθητος στο φως, στα μαγνητικά πεδία, στο στατικό ηλεκτρισμό και στις κοσμικές ακτινοβολίες. Ο εγκέφαλός του αντιδρά σε έναν ωκεανό ακτινοβολιών ή με τις αντιδράσεις του καθοδηγεί όλες του τις ζωτικές λειτουργίες. Γιατί ο άνθρωπος είναι ο ίδιος ένα πεδίο ενέργειας, που μετατοπίζεται στα πλαίσια ενός ενεργειακού συστήματος, πιο μεγάλου και πιο ασταθούς από αυτόν, κι αυτό είναι το Σύμπαν. 

Σήμερα αυτά τα μη μετρήσιμα φαινόμενα έχουν  γίνει ευρέως γνωστά κυρίως από την Κινέζικη φιλοσοφία, με την ονομασία ΦΕΝΓΚ ΣΟΥΙ.  Η τεχνική όμως που εφαρμόζεται από τους κινέζους είναι αμφιλεγόμενοι καθότι οι κινέζοι αρέσκονται στο να διατηρούν, κατασκευάζουν ή οικοδομούν πλησίον  ρεόντων υδάτων , που από τα ανωτέρω εκτεθέντα δημιουργούν αρνητική ενέργεια και όχι θετική όπως εκείνοι υποστηρίζουν.

Η έλλειψη συνειδητοποίησής των αποτελεσμάτων αυτών των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, μας οδηγεί σε λανθασμένες θέσεις όσον αφορά στις απαντήσεις σε ανεξήγητες ασθένειες και συναφή προβλήματα. Η ηλεκτρική ρύπανση είναι ένα επιπλέον πρόβλημα. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σε όλο τον κόσμο που έχουν αναπτύξει κάποιες μεθόδους για να αντιμετωπισθεί αυτή η κατάσταση. Όταν μια οικία ελεγχθεί και κατοικηθεί, μια θετική αλλαγή θα πρέπει να είναι εμφανής για τους οικοδεσπότες. Ίσως να μην είναι προφανής κατά τη διάρκεια του ύπνου, αλλά εάν έχουν κατοικίδια ζώα, οι αλλαγές στη συμπεριφορά τους μπορούν να προσδιορίσουν μια σχετική βελτίωση. Το πιο σοβαρό μέρος αυτής της εφεύρεσης στοχεύει στα παιδιά. Εάν τα παιδιά επηρεάζονται κατάλληλα, μπορούν να έχουν καλύτερη απόδοση στο σχολείο και να είναι λιγότερο οξύθυμα, πράγμα που επηρεάζει ολόκληρη την ατμόσφαιρα στο σπίτι. Ο ύπνος πάνω σε μαγνητικά πεδία που διαρέονται από γεωπαθογόνους κόμβους μπορεί να έχει τα σοβαρά αποτελέσματα.  Τα σκυλιά αντιλαμβάνονται αυτά τα μαγνητικά πεδία και δεν θα κοιμηθούν ποτέ πάνω από τις γραμμές ενός πλέγματος (17) του HARTMANN, αντίθετα με τις γάτες (1).  Στα παιδιά οι γεωπαθογόνοι κόμβοι εκδηλώνονται με ‘βρέξιμο’ των κρεβατιών, εφιάλτες, υπνοβασία, άρνηση να πάνε στο κρεβάτι, σκοτεινούς κύκλους κάτω από τα μάτια τους, οξυθυμία, υπερδραστηριότητα και πολλά άλλα. Ο ύπνος πάνω από τις υπόγειες φλέβες ύδατος, όπου αναπτύσσονται γεωπαθογόνοι κόμβοι, προκαλεί συχνά  δερματοπάθειες.

Το φαινόμενο ‘Schumann Resonance αφορά τη φυσική γήινη δόνηση στα 7,83 χερτζ. Η συχνότητα αυτής της δόνησης αυξάνεται δεδομένου ότι προστίθεται όλο και περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια στο χώμα από κάθε ηλεκτρικό επίγειο καλώδιο σε όλο τον κόσμο. Αυτή την εποχή έχουμε τα αποτελέσματα των αλλαγών αυτών. Τα φυσικά φαινόμενα ενισχύονται από την ηλεκτρική μόλυνση. Έτσι σήμερα οι γραμμές του πλέγματος του HARTMANN (7) έχουν  μεγαλύτερη αρνητική επίπτωση στους ανθρώπους, τα φυτά και τα ζώα.

Στη φυσική, ως Μαγνητικό Πεδίο ορίζεται, η περιοχή του χώρου στην οποία εξασκούνται δυνάμεις πάνω σε κινούμενα ηλεκτρικά φορτία (π.χ. σε κινούμενα ιόντα). Η ύπαρξη του Μαγνητικού Πεδίου διαπιστώνεται ευρέως στη φύση. Η Γη (10) είναι ένας τεράστιος μαγνήτης (14), ο οποίος εξασκεί δυνάμεις πάνω σε ιόντα (ηλεκτρικά φορτία) που κινούνται μέσα στην ατμόσφαιρα ή στην επιφάνεια της Γης (σχήμα 9).

Τα μαγνητικά πεδία των γραμμών ηλεκτρικής ενέργειας, των υποσταθμών, των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των συσκευών και των μηχανών θεωρούνται ως περιβαλλοντικοί παράγοντες. Στους σχετικούς κανονισμούς καθορίζονται οι επιτρεπόμενες οριακές τιμές της μαγνητικής επαγωγής, ώστε να παρέχεται η προστασία των ανθρώπων έναντι των πεδίων αυτών. Τα μαγνητικά πεδία είναι πεδία δυνάμεων, δηλαδή χώροι, στους οποίους ασκούνται δυνάμεις επί καταλλήλων “υποθεμάτων”. Για το μαγνητικό πεδίο το υπόθεμα είναι ένα κινούμενο ηλεκτρικό φορτίο (ηλεκτρικό ρεύμα).Τα μαγνητικά πεδία ανεξαρτήτως συχνότητας περιγράφονται με τις εξισώσεις του Maxwell. Στις εξισώσεις αυτές η μαγνητική επαγωγή Β και η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου Ε εμφανίζονται ως αλληλένδετα μεγέθη. Στις χαμηλές όμως συχνότητες, όπως είναι η συχνότητα των 50Hz, δεν υπάρχει πρακτικά ζεύξη μεταξύ των πεδιακών μεγεθών Β και Ε. Στις συχνότητες αυτές με το πολύ μεγάλο μήκος κύματος (6000km για τη συχνότητα των 50Hz) δεν υπάρχει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, αλλά δύο ανεξάρτητα πεδία, το μαγνητικό και το ηλεκτρικό πεδίο. Η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος προκαλεί το μαγνητικό πεδίο, χαρακτηριστικό μέγεθος του οποίου είναι η μαγνητική επαγωγή Β, με μονάδα μετρήσεως το μΤ (μίκρο-Tesla) ή το mG (μίλι-Gauss, 1μΤ=10mG). Δεν είναι η υψηλή τάση ή η μεγάλη ένταση του ρεύματος τα μεγέθη που θα μπορούσαν να έχουν επίπτωση στον ανθρώπινο οργανισμό, αλλά το ηλεκτρικό και το μαγνητικό πεδίο. Τα δύο αυτά πεδία εξαρτώνται από πολλές παραμέτρους. Μικρές εντάσεις ρεύματος σε συνδυασμό με μικρές αποστάσεις, όπως είναι οι αποστάσεις μεταξύ ηλεκτρικών συσκευών και ανθρώπων στα σπίτια, προκαλούν μαγνητικά πεδία, τα οποία είναι πολλές φορές μεγαλύτερα από εκείνα που οφείλονται στις εναέριες γραμμές, όπου υπάρχουν μεγάλες εντάσεις αλλά και μεγάλες αποστάσεις.

Ο άνθρωπος, είναι ένας οργανισμός εξαιρετικά ευαίσθητος στο φως, στα μαγνητικά πεδία, στο στατικό ηλεκτρισμό και στις κοσμικές ακτινοβολίες. Ο εγκέφαλός του αντιδρά σε έναν ωκεανό ακτινοβολιών ή με τις αντιδράσεις του καθοδηγεί όλες του τις ζωτικές λειτουργίες.  Όταν μια οικία ελεγχθεί και κατοικηθεί, μια θετική αλλαγή θα πρέπει να είναι εμφανής για τους οικοδεσπότες.

Ίσως να μην είναι προφανής κατά τη διάρκεια του ύπνου, αλλά εάν έχουν κατοικίδια ζώα, οι αλλαγές στη συμπεριφορά τους μπορούν να προσδιορίσουν μια σχετική βελτίωση. Το πιο σοβαρό μέρος των ερευνών που διεξάγει η GEOMENT TEAM στοχεύει στα παιδιά.

Εάν τα παιδιά επηρεάζονται κατάλληλα, μπορούν να έχουν καλύτερη απόδοση στο σχολείο και να είναι λιγότερο οξύθυμα, πράγμα που επηρεάζει ολόκληρη την ατμόσφαιρα στο σπίτι. Ο ύπνος πάνω σε μαγνητικά πεδία που διαρρέονται από γεωπαθογόνους κόμβους μπορεί να έχει τα σοβαρά αποτελέσματα.

 Στα παιδιά οι γεωπαθογόνοι κόμβοι εκδηλώνονται με ‘βρέξιμο’ των κρεβατιών, εφιάλτες, υπνοβασία, άρνηση να πάνε στο κρεβάτι, σκοτεινούς κύκλους κάτω από τα μάτια τους, οξυθυμία, υπερδραστηριότητα και πολλά άλλα. Ο ύπνος πάνω από τις υπόγειες φλέβες ύδατος, όπου αναπτύσσονται γεωπαθογόνοι κόμβοι, προκαλεί συχνά  δερματοπάθειες.   

Μία ιδιαίτερη κατηγορία ασθενών ενεργειακών δινών ή μαγνητικών πεδίων χαμηλών συχνοτήτων είναι και αυτά που φέρουν την ονομασία ‘γεωπαθογόνοι κόμβοι’ από τον μεγάλο μελετητή γερμανό καθηγητή και μελετητή του φαινομένου HARTMANN

Το 1935 ο  καθηγητής του πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης E. Hartmann, ανακάλυψε ότι η επιφάνεια της Γης σαρώνεται από ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες, οι οποίες, εάν δεν υπάρχουν τοπικές ανωμαλίες, σχηματίζουν ένα τετράπλευρο δικτύωμα που έχει πλευρά, στον άξονα Βορρά - Νότου 2μ. και στον άξονα Ανατολής _ Δύσης 2,3 έως 2,5 μ. και πάχος και στις δύο περιπτώσεις περίπου 21 εκ. Στα σημεία που διασταυρώνονται οι γραμμές - που ονομάστηκαν προς τιμήν του ανθρώπου που τις μελέτησε όσο κανείς άλλος ΓΡΑΜΜΕΣ HARTMANN - δημιουργούνται κόμβοι, οι οποίοι είναι εξαιρετικά επικίνδυνοι για την υγεία του ανθρώπου. Ωστόσο, και πριν από τον Hartmann, πολλοί λαοί, και μάλιστα σε διάφορες ιστορικές περιόδους της ανθρωπότητας, γνώριζαν αρκετά πράγματα γι’ αυτό το δίκτυο. Διαταραχές των διαστάσεων του τετραπλεύρου του δικτύου σημειώνονται μόνο όταν π.χ. κάτω από το έδαφος περνάει ένα υπόγειο ποτάμι.
 
Ο καθεδρικός ναός της Αμιέν στη Γαλλία, είναι ακριβέστατα προσανατολισμένος με το γεωπαθογόνο πλέγμα του Χάρτμαν (Hartmann grid), με σκοπό να εξασθενεί τις βλαβερές επιδράσεις και να αξιοποιεί τις ευεργετικές. Το πλέγμα Χάρτμαν συμπίπτει με τους οριζόντιους και κάθετους άξονες του ναού και το χώρο της χορωδίας. Η κύρια διασταύρωση του πλέγματος αποτυπώνεται στο δάπεδο, με ψηφιδωτό που έχει τη μορφή οκταγώνου ρόδου, αναπαριστώντας το κέντρο ενός λαβυρίνθου. Όλες οι δευτερεύουσες διασταυρώσεις του πλέγματος Χάρτμαν είναι μαρκαρισμένες στο δάπεδο με ειδικές πλάκες. Όλες οι διασταυρώσεις άλλων γεωπαθογόνων δικτύων σημειώνονται με σειρά συμβόλων ακριβώς στα σημεία τους! Ο ναός χτίστηκε από το 1218 μέχρι το 1269. Ανάλογες αναπαραστάσεις γεωπαθογόνων πλεγμάτων συναντώνται στους καθεδρικούς ναούς του Άαχεν, της Παναγίας των Παρισίων κ.λ.π.

 Αυτό το πλέγμα, εν είδη 'ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΥ' είναι τοποθετημένο στο δάπεδο του ναού (επόμενη εικόνα).  Είναι τέλεια προσαρμοσμένο τοπολογικά και γεωγραφικά, ώστε οι πιστοί να μη διατρέχουν κανένα κίνδυνο μέσα στο ναό ! Αυτό και μόνο το γεγονός μας δείχνει ότι το 1200 που κατασκευάσθηκε ο ναός , κάποιοι είχαν πολύ προχωρημένες γνώσεις πάνω σε θέματα γεωπάθειας.

Για την επίδραση των πεδίων αυτών στον άνθρωπο, είναι γνωστό ότι η παρατεταμένη έκθεση σε πολύ χαμηλά ηλεκτρομαγνητικά πεδία είναι δυνατόν να προκαλούν βλάβες στο DNA των εγκεφαλικών κυττάρων. Φαίνεται επίσης ότι οι βλάβες που προκαλούνται στα εγκεφαλικά κύτταρα από έκθεση στα μαγνητικά πεδία για μικρά χρονικά διαστήματα, συσσωρεύονται και έχουν διαχρονικά αθροιστικό αποτέλεσμα.

Οι σημαντικές αυτές διαπιστώσεις που αναζωπυρώνουν το επίμαχο θέμα των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, προκύπτουν από εργαστηριακή έρευνα από επιστήμονες του πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον.  Οι ερευνητές υπέβαλαν πειραματόζωα σε μαγνητικά πεδία χαμηλής έντασης των 60 hertz για 24 και 48 ώρες. Το DNA των πειραματόζωων έδειξες βλάβες στις 24 ώρες και ακόμη περισσότερες στις 48 ώρες. 

 Επίσης η έκθεση στα μαγνητικά πεδία έδειξε ότι αύξανε την απόπτωση των εγκεφαλικών κυττάρων. Η απόπτωση είναι ο μηχανισμός με τον οποίο ένα κύτταρο αυτοκαταστρέφεται διότι το ίδιο δεν μπορεί να επιδιορθώσει τις βλάβες που έχει υποστεί. Σε συνδυασμό οι δύο εργασίες τους αποδεικνύουν ότι η αρνητική επίδραση των μαγνητικών πεδίων είναι συσσωρευτική και αθροιστική.

Πολλά λέγονται και γράφονται σήμερα για τις λεγόμενες γεωπαθογόνες ζώνες. Η αρχαία Ελληνική γνώση του Ασκληπιού έχει χαθεί και έχει παραφθαρεί από πιθανούς μαθητές που βρέθηκαν στην Κίνα. Το λεγόμενο ΦΕΝΓΚ ΣΟΥΙ δεν είναι τίποτα άλλο από τα κατάλοιπα κάποιων γνώσεων πάνω στα τελλουριακά ρεύματα και την επιβλαβή επίδρασή τους στον άνθρωπο. Ας μη ξεχνάμε ότι όλοι μας μέσα μας κρύβουμε τον ΑΔΑΜ ή νού ή λογική ή συνείδηση και την ΕΥΑ ή ψυχή ή υποσυνείδητο. Κρύβουμε δύο πνεύματα που κάποτε ήταν ένα και μοναδικό. Μέσα μας φωλιάζει ο δικέφαλος αετός, το δικέφαλο πνεύμα του νου και της ψυχής μας.  Όταν ο άνθρωπος βρίσκεται μέσα σε ένα τελλουριακό ρεύμα παρουσιάζει σημεία παθολογίας, όχι έντονης όμως και για τούτο είναι δύσκολο να την αντιληφθεί.      

Ελάχιστα είναι τα άτομα που αντι-λαμβάνονται αυτά τα ρεύματα. Είναι άτομα με ικανότητες ραδιοθετικής  αλληλεπίδρασης (όπως ραβδοσκόποι, ψιονικά άτομα κλπ). Θα σημειώσουμε εδώ ότι αυτό που διδάσκουν οι κινέζοι ως ‘αγαθή’ επίδραση, είναι λάθος. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η συνεχής παρουσία ανθρώπινου πνεύματος μέσα στο πεδίο δράσης τελλουριακού ρεύματος (εικόνα 7), οδηγεί στη ‘βιολογική’ καταστροφή του φορέα μας (εικόνα 8) με την εκδήλωση του καρκίνου σε κάποιο ζωτικό μας όργανο (εικόνα 9). Βέβαια οι σύγχρονες γνώσεις επί των τελλουριακών ρευμάτων, όντας ελάχιστες, αδυνατούν να καλύψουν επιστημονικά όλες τις παρενέργειες. Άτομα που διαθέτουν ισχυρό ψυχισμό και ραδιοθετικές ικανότητες, αισθάνονται τον κίνδυνο και μιλούν για γαιοπαθογόνες ζώνες ή γαιωπάθεια, ενώ αναφέρονται σε τελλουριακά ρεύματα, χωρίς να τα γνωρίζουν, διότι δεν γνωρίζουν την Ελληνική μυθολογία Περιγράφουν ενεργειακούς παθογόνους τοίχους που συστέλλονται και διαστέλλονται συνεχώς στο χώρο και το χρόνο(εικόνα 11). 

                 

.                  

          Εικόνα 7                                        Εικόνα 8                                                             Εικόνα 9                            

Οι κινέζοι θεωρούν ότι η ροή του νερού πχ είναι ευεργετική για τον άνθρωπο, ενώ η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική.  Όπως όταν ένας αγωγός του ηλεκτρισμού διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα, δημιουργεί επαγωγικά ηλεκτρομαγνητικά ρεύματα, έτσι συμβαίνει και με το νερό. Τα επαγωγικά αυτά ηλεκτρομαγνητικά ρεύματα είναι άκρως επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία.   Στην εικόνα 10, ένα ενεργοποιημένο υπόγειο ρεύμα (ρέει ύδωρ) έχει μαγνητική ισχύ 73000 nanotesla, έναντι των 53000 nanotesla που παρουσιάζει ένα αντίστοιχο ρεύμα που δεν έχει ροή νερού.

.                      

                                                               Εικόνα 10                                                                      Εικόνα 11                                  

 Το περιβάλλον που ζούμε είναι άμεσα επηρεαζόμενο από τα τελλουριακά ρεύματα κάθε μορφής. Ακόμα και οι σκέψεις και τα συναισθήματα επηρεάζουν το βιοενεργειακό μας πεδίο. Όλες οι ασθένειες δημιουργούνται από διαταραχές στο βιοενεργειακό πεδίο που περιβάλλει και ζωογονεί το σώμα μας και αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο. Κάθε μορφή ζωής και ύλης είναι ενέργεια που λειτουργεί σε διαφορετικές βιοσυχνότητες. Η βιοενέργεια είναι η δύναμη της ζωής και κρατά ζωντανό και λειτουργικό το βιολογικό μας σώμα  που είναι ο φορέας του πνεύματός μας.  Ο πατέρας της Ιατρικής, Ιπποκράτης, έλεγε : <<Κάλλιον το προλαμβάνειν ή το θεραπεύειν>>  δηλαδή, ωραιότερο πράγμα είναι το να προλαβαίνουμε την νόσο από το να την θεραπεύουμε. Είχε σαν σύμβολό του δύο συστρεφόμενους όφεις.

           

                            Εικόνα 12                                             Εικόνα 13                                                                   Εικόνα 14                            

Πολλά ψιονικά άτομα προσπάθησαν να περιγράψουν και καταγράψουν τα παθογόνα αυτά, αόρατα, τελλουριακά ρεύματα που υπάρχουν ολόγυρά μας. Η αναγνώριση των τελλουριακών ρευμάτων εγίνετο μέχρι σήμερα με τη χρήση εκκρεμούς και μόνο από ψιονικά άτομα. Τα ‘μικρότερα’ από τα τελλουριακά αυτά ρεύματα, αναφέρονται σαν ‘πλέγμα Χάρτμαν’ (εικόνα 12) και έχουν διαστάσεις 2 χ 2,5 μέτρα. Δεν είναι ισχυρά και συνήθως προκαλούν μόνο πονοκεφάλους. Η επόμενη κατηγορία έχει αναφερθεί σαν ‘πλέγμα του ΚΑΡΥ’ (εικόνα 13) με διαστάσεις 4 χ 4 μέτρα.  Σε αυτή την κατηγορία θα συναντήσουμε πολλά τροχαία ατυχήματα , όπου τα ρεύματα αυτά συναντούν δρόμους κυκλοφορίας οχημάτων. Μία Τρίτη κατηγορία είναι το πλέγμα 10 χ 10 μέτρων (εικόνα 14). Ακολουθούν πλέγματα 170 χ 170 μέτρων καθώς και τα περιβόητα 400 χ 400 μέτρα, στα οποία αναφέρονται από τους αναγνωρίσαντές τα, μεγάλες μετακινήσεις ‘πνευμάτων’ …Κάποιοι από τους ψιονικούς προσπάθησαν να καταγράψουν σε σκαριφήματα τα τελλουριακά αυτά ρεύματα (εικόνα 15), άλλοι πιο αισιόδοξοι , τα τοποθέτησαν σε αστικούς χάρτες (εικόνα 16), ενώ οι πιο τολμηροί κατέγραψαν ενεργειακά ρεύματα σε όλη τη Βρετανία (εικόνα 17). Όλοι τους όμως χρησιμοποίησαν στις έρευνές τους εκκρεμή σε συνδυασμό με τις ψιονικές τους ικανότητες.

           

                                 Εικόνα 15                                                Εικόνα 16                                                              Εικόνα 17                            

 Γιατί όμως τα τελλουριακά ρεύματα χαρακτηρίζονται ως ‘γεωπαθογόνες‘ ζώνες και είναι επιβλαβή για τον άνθρωπο ;  H απάντηση νομίζουμε ότι κρύβεται και σε ένα ‘περίεργο’ στοιχείο που υπάρχει στην επιφάνεια της γης, το ‘ραδόνιο’.  Ανήκει στα ‘ευγενή’ αέρια, όπως τα στοιχεία He (Ήλιον), New (Νέον), Ar (Αργόν), Kr (Κρυπτόν), Xe (Ξένον) που υπάρχουν στη σύσταση του αέρα που αναπνέουμε καθημερινά. Είναι τα λεγόμενα αδρανή αέρια, διότι για άγνωστο λόγο δεν αντιδρούν με τα υπόλοιπα, αλλά έχει παρατηρηθεί ότι η ισορροπία της συγκέντρωσης τους είναι πολύ σημαντική για την ύπαρξη της ζωής. Το Ραδόνιο (Rn), δεν ευρίσκεται στην ατμόσφαιρα, αλλά παράγεται διαρκώς από την Γη και είναι ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟ. Το περίεργο με το Ραδόνιο είναι, ότι όση ποσότητα και να έχουμε από αυτό το στοιχείο μαζεμένη κάπου, σε τέσσερις μόνο μέρες θα έχει εξαφανιστεί λόγω συνεχούς εκπομπής ακτινοβολίας. Έχει πολύ μικρό χρόνο ζωής και κανείς δε γνωρίζει ακόμη από πού παράγεται συνεχώς και ποιο ρόλο παίζει στην αλληλεπίδραση με τα στοιχεία της ατμόσφαιρας.

Από πού θα μπορούσε να προέλθη ένα ραδιενεργό μικρό-βιο στοιχείο ; Αν προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε την προέλευση των τελλουριακών ρευμάτων, θα δούμε ότι προέρχονται από τα έγκατα της γης. Ο πυρήνας της γης είναι μία μηχανή που κινεί συνεχώς το μάγμα μέσα στον πυρήνα της. Τα τελλουριακά ρεύματα φαίνεται ότι είναι η ενέργεια ‘εκτόνωσης’ αυτής της τεράστιας μηχανής που φαίνεται να διαθέτει άπειρες ‘δικλείδες’ ασφαλείας.  Φαίνεται ότι ο πυρήνας της γης είναι αυτό ακριβώς που το όνομά του προσδιορίζει… Ένα τεράστιο πυρηνικό εργοστάσιο που παράγει συνεχώς πυρηνική ενέργεια … Φαντασθείτε ότι όπως ακριβώς αναπηδούν οι ηλιακές κηλίδες από το εσωτερικό του ήλιου, έτσι δημιουργούνται και τα τελλουριακά ρεύματα από το κέντρο της γης.

Αυτή η θεωρεία εξηγεί άριστα τη μεταφορά των ραδιενεργών ραδονίων από το κέντρο του πλανήτη στην επιφάνεια της γης, όπου ζουν για λίγο, ακτινοβολώντας ενέργεια και μετ’ ολίγον χάνονται.    Εξηγεί επίσης και την  ‘παθογόνα’ δράση τους, καθότι τα ραδόνια που μεταφέρονται από τα τελλουριακά ρεύματα είναι ακόμη αρκούντως ενεργά και επικίνδυνα.  Το ‘σύνδρομο της όπερας’ της Βιέννης δεν αφήνει κανένα περιθώριο αμφισβήτησης σε όλα αυτά.  Κάποιοι είχαν τη φαεινή ιδέα να μετατρέψουν ένα παλαιό κτίριο από όπερα στη Βιέννη σε γραφεία. Όμως αποφάσισαν να κλείσουν αεροστεγώς τα παράθυρα και το κτίριο δεν αερίζετο. Αποτέλεσμα ήταν τα επόμενα χρόνια το 25% των εργαζομένων να προσβληθεί από καρκίνο και να πεθάνει… Τα εγκλωβισμένα ραδόνια από κάποιο ή κάποια ισχυρά τελλουριακά ρεύματα που έρεαν μέσα στο κτίριο προερχόμενα από τη γη είχαν μεταβάλει το εσωτερικό του κτιρίου σε ένα μικρό πυρηνικό αντιδραστήρα με ολέθρια αποτελέσματα για τους εργαζόμενους.  Η γεωπαθολόγος Gerardis-Emisch διαπίστωσε λίγες εβδομάδες μετά από τον τελευταίο μεγάλο σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου 1999 στην Αθήνα ότι οι βλαβερές ακτίνες που είχε μετρήσει στην ίδια περιοχή πριν το σεισμό, είχαν γίνει δυόμισι φορές ισχυρότερες. Σε ακτίνα 200 χλμ από το επίκεντρο του σεισμού οι βλαβερή ακτινοβολία ήταν αυξημένη κατά 50%. Θα πρέπει να εξετασθεί σοβαρά, κατά την άποψή μας το φαινόμενο αυτό. Φαντασθείτε  τι θα σήμαινε για το σύγχρονο άνθρωπο να μπορεί να υπολογίζει τη δημιουργία μεγάλων τελλουριακών ρευμάτων ή την αυξανόμενη έντασή τους.. Αυτό ίσως να οδηγούσε σε πραγματική πρόγνωση σεισμών.

Ας φαντασθούμε τώρα αυτούς οι οποίοι θα καταφέρουν να εντοπίζουν εύκολα τα τελλουριακά ρεύματα και να μπορούν να χρησιμοποιούν την ενέργεια που τα τελευταία εμπεριέχουν μέσα τους, για ειρηνικούς σκοπούς πάντα.

Ίσως αυτό το τελευταίο να αποτελεί μία νέα πρόταση στην προσπάθεια επίλυσης του ενεργειακού προβλήματος στον πλανήτη

Όπως ο όφις, έτσι και τα ενεργειακά τελλουριακά ρεύματα, δεν είναι σταθερά αλλά συστέλλονται και διαστέλλονται, μετακινούμενα στο χώρο. Έχουν σημείο εισόδου για τα πνεύματα (κεφαλή όφεως) αλλά καμία έξοδο ή περίπτωση διαφυγής. Δρουν σαν χώρος εγκλωβισμού για τα περισσότερα πνεύματα… Οι ‘όφεις’ του Ασκληπιού είναι δύο, όσοι και οι στροφείς. Αλληλοσυστρέφονται συνεχώς, όπως τα φίδια κατά την αναπαραγωγή τους. Αν  θέλαμε να δώσουμε μία εικόνα ενός τελλουριακού ρεύματος αφού συνοψίσουμε όλες τις παραπάνω πληροφορίες, πιστεύουμε ότι θα ‘βλέπαμε’ κάτι σαν αυτό του σχήματος 18. Δύο σφαιρικούς ενεργειακούς σωλήνες (τα 2 συστρεφόμενα φίδια του Ασκληπιού) να περιστρέφονται αντίστροφα ο ένας ως προς τον άλλο, ο ένας μέσα στον άλλο … Όχι απόλυτα ο ένας μέσα στον άλλο, ούτε συμμετρικά κινούμενοι…Αριστερά στην εικόνα παρίσταται προσεγγιστικά μία κάθετη εγκάρσια τομή (όπως οι 2 αντίρροποι στροφείς των κυανόκρανων των αρχαιοελληνικών ναών) και δεξιά οι δύο ενεργειακοί σωλήνες του τελλουρίου, κατά το μεγάλο, διαμήκη, όχι ευθύγραμμο, άξονα του ρεύματος.       

                            

                                                                                                                      Εικόνα 18

 Το ότι η περιοχές όπου διέρχονται τα τελλούρια (αναφερόμαστε σε αυτό που συνηθίζεται να αναφέρεται, όχι λανθασμένα ίσως, σαν γήινη ακτινοβολία) είναι επιβλαβείς για την υγεία είναι από λίγο ως πολύ γνωστό εδώ και πολλές χιλιετίες, όπως προαναφέραμε.  Μεταξύ άλλων αυτό καταδεικνύεται και από την από την παρατήρηση της ίδιας της φύσης.  Δεν είναι λίγες οι φορές που κορμοί δένδρων παίρνουν κλίση καθώς αναπτύσσονται. Συνήθως, τέτοια δέντρα συναντώνται σε περιοχές που διέρχονται ισχυρά τελλούρια ( κατά το κοινώς λεγόμενο 'γεωπαθολογική επιβάρυνση'). Η κλίση που παίρνουν τα δένδρα αυτά κατά την ανάπτυξή τους μας δείχνει πόσο προσπαθούν να αποφύγουν την βλαπτική επίδραση των τελλουρίων ρευμάτων (γήινη ακτινοβολία). Στις παρακάτω φωτογραφίες φαίνονται πρόδηλα κάποιες τέτοιες περιπτώσεις. Ενας συνεργάτης μας με τη χρήση συγκεκριμένης μηχανής που εντοπίζει τελλούρια με χρήση τεχνολογίας WMTS ελέγχει συγκεκριμένο τελλούριο ( γεωπαθογόνο περιοχή) με δέντρα με λοξούς κορμούς που βρίσκεται στον λόφο του γνωστού ξενοδοχείο 'CRESIAN PARK' , που έχει κτισθεί στο λόφο βόρεια της περιοχής ΚΟΝΝΟΣ (5), στον ΠPΟΤΑΡΑ στην ΚΥΠΡΟ (6).   Στο σημείο αυτό φαίνεται να υπάρχει ιδιαίτερα επιβλαβές τελλούριο (1) (γήινη ακτινοβολία).  Η περίπου κατεύθυνσή του σημαίνεται στην παρακάτω δορυφορική φωτογραφία. Επίσης ΝΑ του προαναφερθέντος ξενοδοχείου και σε όλη την έκταση της βόρειας πλαγιάς της περιοχής ΚΟΝΝΟΥ (ειδικά στο χώρο ενός BAR  (4) που λειτουργεί εκεί) υπάρχουν πάμπολα, μέτριας έντασης τελλουριακά ρεύματα, κάθετα ως προς την επιφάνεια του εδάφους, τα οποία έχουν δημιουργήσει πάμπολες στρεβλώσεις στους κορμούς των εκεί μικρών δένδρων.    Τα σημεία λήψης των φωτογραφιών με τα στρεβλωμένα δένδρα (2) και (3) σημαίνονται επίσης.

   

 

   

 

   

 

ΔΕΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : ΤΕΛΛΟΥΡΙΑΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ή γραμμές L  ή LAY LINES)

   *     Η θεωρεία περί του διάπυρου του κέντρου του πλανήτη, δεν είναι κάτι το καινούργιο, έχει υποστηριχθεί από πολλές ομάδες και πιστεύουμε ότι αυτή είναι η εξήγηση του εικονομηνύματος ή συμβόλου αν προτιμάτε, του ΑΣΤΡΟΥ ΤΗΣ ΒΕΡΓΙΝΑΣ που έφερε στο φως ο  αρχαιολόγος Ανδρόνικος πριν μερικά χρόνια. 

Πολλά έχουν άλλωστε ακουσθεί για τις παράξενες γνώσεις του Αριστοτέλη, τα κείμενα του οποίου αδυνατούμε να εξηγήσουμε ακόμα και σήμερα, με τη χρήση της ψυχρής 'επιστημονικής λογικής'.  Να μη μας διαφεύγει άλλωστε, ότι η δημοσίευση (από τον δικηγόρο κο Λευκοφρύδη, που συμμετείχε στις γεωλογικές έρευνες και καταγραφές του καθηγητή του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, κου Κατράκη) του κώδικα με τον οποίο είναι γραμμένο το έργο 'ΟΡΓΑΝΟΥ ΟΡΓΑΝΟΝ' του μεγάλου αυτού διδάσκαλου Αρίστου - Τελείου (περιγράφει αντιβαρυτικές μηχανές και αστρικές περιοχές που είναι αδύνατο να προσεγγίσει ο σημερινός άνθρωπος), έφερε μεγάλη αναταραχή σε όλους αυτούς που αιώνες τώρα προσπαθούν να κρατήσουν τον άνθρωπο στο πνευματικό σκοτάδι.  Στην αρχή της σελίδας, στο σχήμα 1, φαίνεται το γήινο μαγνητικό πεδίο (15)  που παράγεται από αυτή την αέναη κίνηση του ρευστού μάγματος (1), στο κέντρο του πλανήτη. Το μαγνητικό πεδίο τ ης γης (αναπαραστάσεις του οποίου υπάρχουν στις επόμενες εικόνες) είναι αυτό που συγκρατεί την λεγόμενη ατμόσφαιρα(16) και ακόμη είναι η ασπίδα της γης κατά των ακτινοβολιών (18) που έρχονται από το σύμπαν, προσπίπτουν στο μαγνητικό πεδίο της γης (15) και ανακλώνται πάλι (19) στο διάστημα. 

    

Οι διάφορες επιδράσεις  του γήινου μαγνητικού πεδίου με αυτές τις ενέργειες δημιουργούν διάφορες καταστάσεις, όπως πιστεύουμε ότι είναι και οι λεγόμενες 'καιρικές καταστάσεις'. Στις ενέργειες αυτές συμπεριλαμβάνουμε και τη λεγόμενη 'κοσμική ακτινοβολία' που είναι ενέργειες από άλλα ουράνια σώματα ή αόρατες στο μάτι του ανθρώπου ενεργειακές μηχανές, όπως πχ είναι οι λεγόμενες 'μαύρες τρύπες'  που ρουφούν τεράστια ποσά ενέργειας και ύλης (πιθανότατα η ΑΒΥΣΣΟΣ των αρχαίων Ελλήνων)...

Hκοσμική ενέργεια χαρακτηρίζεται είτε ως ΄΄ΘΕΤΙΚΗ΄΄ είτε ως ΄΄ΑΡΝΗΤΙΚΗ΄΄.  Πλην της κοσμικής ενέργειας, υπάρχει επίσης η γήινη ενέργεια , η οποία πάλι διακρίνεται σε γήινη  ΄ΘΕΤΙΚΗ΄΄  ή   σε  γήινη ΄΄ΑΡΝΗΤΙΚΗ΄΄, ενέργεια.  Στη δεύτερη αυτή κατηγορία ανήκουν όλες οι γεωπαθογόνες ακτινοβολίες.   Τέλος θα πρέπει να εντάξουμε εδώ και την ηλιακή ακτινοβολία, καθώς και τις ακτινοβολίες που προέρχονται από άλλους πλανήτες.   

όσον αφορά τις περίφημες πλέον ΄΄μαύρες τρύπες΄΄΄, είναι προφανώς ενεργειακοί μετατροπείς της ύλης', σε κάποια μορφή ενέργειας που εμείς δεν αντιλαμβανόμαστε.  Ισως απλά να μεταφέρουν αυτή την ενέργεια σε παράλληλα σύμπαντα και κόσμους. Ο τρόπος άλλωστε του στροβιλισμού με τον οποίο μας έχουν δείξει ότι ενεργούν, θυμίζει έντονα το ενεργειακό σιφόνι.  Τι ακριβώς είναι το ενεργειακό σιφόνι θα προσπαθήσουμε να αποκρυπτογραφήσουμε στις παρακάτω εικόνες... Σαν πρότυπο χρησιμοποιούμε τη δημιουργία ενός κυκλώνα στη γη.. 

 

Αν η παραπάνω θεωρεία μας ευσταθεί, τότε η ΣΠΕΙΡΑ , αρχαιότατο σύμβολο σε πολλές φυλές, θα πρέπει να είναι η σύζευξη δύο αντιθέτων ενεργειών που παράγει διάφορα ορατά και μη αποτελέσματα και είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία του σύμπαντος. Αυτά θα πρέπει να συμβόλιζαν τα φίδια του Ασκληπιού και γενικά όλα τα φίδια (ΟΦΙΣ) στους προκατακλυσμιαίους λαούς.  Ειδικά όταν αυτές οι συστρεφόμενες ενέργειες εμφανίζονταν σε μέρη όπου υπήρχαν εμφανίσεις 'θεών '  .. Οι θεοί , βέβαια, όπως αναφέρεται στο βιβλίο του ΕΝΩΧ , δεν ήσαν παρά απλοί άγγελοι... Η εμφάνιση των αγγέλων ή άλλων πνευμάτων (τα γνωστά 'είδωλα' , διότι παρέβησαν το νόμο του θεού και συνευρέθησαν με θνητές γυναίκες, παίρνοντας μορφή ανθρώπων προφανώς)  προφανώς γινόταν σε τέτοιες περιοχές.. Τις συστρεφόμενες ενέργειες τις κρυπτογράφησαν με ζευγάρωμα όφεων...  Το στόμα του όφι είναι η είσοδος της ενέργειας και η ουρά το τέλος της.. Εαν δει κάποιος τις συστρεφόμενες ενέργειες από κάτω η από επάνω (κάθετα δηλαδή) τότε σχηματίζεται το σύμβολο της ΣΒΑΣΤΙΚΑΣ.

 AΛΛΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΕΡΙ ΓΕΩΠΑΘΕΙΑΣ

Πεδία ακτινοβολίας και καταστολή ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών με προσαρμοσμένες συχνότητες για υπνοδωμάτια  Αρθρο του : Dieter Schfer, Τεχνικoύ Οικο βιολόγου και  Ραβδοσκόπου,  Aachen

 

 


 

 

         

   
 


 

   

 

  copyright © geoment team