Αρχική σελίδα                       Ε Ρ Ε Υ Ν Α                                                     ιστοσελίδα εις την Αγγλικήν         

 

έρευνα και το εν γένη επιστημονικό έργο του ΙΓΕΚ διεξάγεται σε συνεργασία με την επιστημονική ομάδα της GEOMENT TEAM σε ειδικά εργαστήρια σε Ελλάδα και Κύπρο    >>Δες περισσότερα  Στο σχετικό ιστότοπο είναι   καταγεγραμμένο το μέχρι σήμερα επιστημονικό της έργο >>Δες περισσότερα  και ειδικά (περίληψη) στην ιστοσελίδα http://www.geoment.e-e-e.gr/ellhnvnprosbasis.htm  >>Δες περισσότερα

 Στo IΓΕΚ μελετάμε, σχεδιάζουμε και αναπτύσσουμε συστήματα που  είναι στοχευμένα, μεταξύ άλλων:

Ενας από τους στόχους μας είναι η έρευνα και ανάδειξη γνώσεων που οι Ελληνες , αλλά και άλλοι λαοί, κατείχαν σχετικά με τη Γεωπάθεια, και τις τεχνολογίες που τυχόν χρησιμοποιούσαν για εντοπισμό, αποπύκνωση ή καταστολή της Γεωπάθειας , αλλά και τυχόν τρόπων σημάνσεως των χώρων που λόγω της Γεωπάθειας ήταν επικίνδυνοι για τον άνθρωπο δέστε περισσότερες πληροφορίες  τις  οποίες αφού εναρμονίσουμε και συσχετίσουμε με τη σημερινή επιστημονική τεχνολογική στάθμη, να εκμεταλλευθούμε   για ανάπτυξη τεχνολογικών προιόντων που θα έχουν σκοπό :

1.  Την απόκτηση τεχνογνωσίας και δυνατότητα εξέλιξης, μικροηλεκτρονικών συστημάτων επικεντρωμένων στον εντοπισμό και εξουδετέρωση γεωπαθογόνων κόμβων, πεδίων και κάθε λογής ακτινοβολιών, με χρήση συμβατικής και μη τεχνολογίας(ψυχοτρονικήςτεχνολογίας, πλάσματος, μορφογεννετικών πεδίων κλπ).                                                                     

 2. Την ισχυροποίηση ή ενεργοποίηση της εγχώριας  βιομηχανίας  στον τομέα τον μικροηλεκτρονικών συστημάτων συμβατικής  και μη τεχνολογίας, με σκοπό την απόκτηση πλήρους ΑΥΤΑΡΚΕΙΑΣ, στους παραπάνω τομείς.

        Μερικά από τα γνωστικά αντικείμενα και τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε στην έρευνά μας, είναι :

 • VLSI Μικρο-chips υψηλής ολοκλήρωσης

 • §Ψηφιακή επεξεργασία σημάτων

 • §Ουσιαστική έρευνα για τον εντοπισμό υλικών δομών  από μεγάλες αποστάσεις

 • §STEALTH τεχνολογίες

 • §Ερευνα σε μη συμβατικές τεχνολογίες

 • §Tυπωμένα κυκλώματα

 • §Ψηφιακά μέσα & τεχνολογίες διαδυκτίου

  Στο μέχρι σήμερα ερευνητικό έργο του ΙΓΕΚ περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και :

   §

  • §Ανάπτυξη συστημάτων ηλεκτρονικής απαγόρευσης διόδου  γεωπαθογόνων ακτινοβολιών

  • §

  • §Πρωτοποριακά Συστήματα εντοπισμού και καταγραφής γεωπαθογόνων ακτινοβολιών

  • §Έρευνα σε ενεργειακά πεδία και ενεργειακούς θόλους προστασίας

    

  • §

  • §Εφαρμογές ψυχοτρονικής τεχνολογίας 

   • Λοιπά συστήματα

    Αναλυτικότερα ερευνώνται και αναπτύσσονται συστήματα σε τεχνολογικά πεδία και τομείς όπως :  

   

  §Σχεδιασμός πολυαισθητηριακών συστημάτων πραγματικού χρόνου για ικανοποίηση αναγκών κατά της γεωπάθειας

  § Ανάπτυξη πρωτοτύπων συστημάτων με χρήση μη συμβατών τεχνολογιών

  § Ανάπτυξη και κατασκευή Ηλεκτρονικών Προϊόντων για εντοπισμό και καταστολή των γεωπαθογόνων ακτίνων

  § Πρωτοποριακή έρευνα με χρήση ψυχοτρονικής τεχνολογίας

  § Υλοποίηση προγραμμάτων πάνω στην υλική δομή των σωμάτων

  § Πρωτοποριακή έρευνα σε τεχνολογίες Πλάσματος και   Μορφογενετικών Πεδίων

  § Ανεπτυγμένο προϊόν σε πρωτοποριακή STEALTH τεχνολογία με χρήση ενεργειακού θόλου εκτροπής του Η/Μ φάσματος

  §

  §

  §Έρευνα σε ενεργειακά πεδία και ενεργειακούς θόλους προστασίας

  §

  §

  F

   εκτός των άλλων :

  Θα αποκτηθεί πολύτιμη τεχνογνωσία παρέχοντας τη δυνατότητα εξέλιξης των συστημάτων αυτών και συνεχούς βελτίωσης τους ύστερα από τις παρατηρήσεις των χρηστών που θα επισημανθούν στα πεδία των ασκήσεων.

  FΘα δοθεί η δυνατότητα προώθησης της αμυντικής βιομηχανίας της χώρας που θα το αναπτύξει, ειδικά στον τομέα των μικροηλεκτρονικών συστημάτων.

  FΘα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας με άμεση ευνοϊκή επίδραση στους δείκτες ανεργίας της  χώρας.

  FΘα επιτευχθεί ανύψωση του αμυντικού εθνικού επιπέδου της χώρας.

  FΘα αποκτηθεί σχετική αυτάρκεια σε μικροηλεκτρονικά αμυντικά συστήματα για όλη την επικράτεια.

  Στα μέχρι σήμερα έργα του IΓΕK συγκαταλέγονται

  1.  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΑΝΤΟΔΑΠΩΝ ΓΕΩΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ

  2.  ΣΥΣΤΗΜΑ  EKTΡΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  STEALTH ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΘΟΛΟΥ)
       
  3.  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΟΥ  
   

  4.     ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΗΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΛΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

  5.     MΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΠΥΚΝΩΣΗΣ ΓΕΩΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ HARTMANN 

   

  ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΜΙΑ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ  ΣΕ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙ Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΙΓΕΚ

   

  ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ EKTΡΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ

   ( Eνεργητική Τεχνολογία STEALTH)

   

  §Αυτόνομη  ενεργειακά   Συσκευή  μικρού  όγκου, σχετικά μικρού κόστους  ανάπτυξης. 
   
  § Λειτουργεί ενεργητικά,  δημιουργώντας γύρω από τον προς απόκρυψη στόχο πεδία ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων τα οποία λειτουργώντας ως παλλόμενη ασπίδα εκτρέπουν τις ακτινοβολούσες δέσμες των εντοπιστών - συσκευών που ανιχνεύουν συχνότητες , όπως είναι τα γνωστά RADAR, ραδιογωνιόμετρα,   ραδιοανιχνευτές μετάλλων, δορυφορικά συστήματα εκπομπής ραδιοκυμάτων κλπ.
   
  § Η συσκευή έχει την ικανότητα να δημιουργεί μεγάλες και συνεχείς αποκλίσεις στις παραπάνω ακτινοβολίες που προσπαθούν να ανιχνεύσουν και να εντοπίσουν τον στόχο, απαγορεύουσα στην πράξη τον εντοπισμό  του  στόχου. 
   
  § Πρόκειται ουσιαστικά για τεχνολογία STEALTH που λειτουργεί όμως ενεργητικά και δεν στηρίζεται στις απορροφητικές ή ανακλαστικές  ιδιότητες των υλικών με τα οποία επικαλύπτεται ο στόχος.  Ισως διαβήκαμε τον πρόναο των ενεργειακών θόλων που στο μέλλον θα προστατεύουν ολόκληρες πόλεις και εγκαταστάσεις                                              

  περισσότερες πληροφορίες εις την Αγγλική διάλεκτο     περισσότερες πληροφορίες στην Ελληνική 

                 

                                        Συστήματα που αφορούν την Ανθρώπινη Υγεία

  •  

   ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ  ΥΛΙΚΩΝ   ΔΟΜΩΝ  code type  : ΑL – 6

    

   Το σύστημα ΑL - 6 και η κατοχυρωμένη τεχνολογία περιμετρικής ακτίνας σάρωσης ανταποκρίνονται άριστα στις παρούσες προκλήσεις ασφάλειας με την παροχή στο χρήστη δυνατότητας ολόπλευρης έρευνας 360 μοιρών σε ελάχιστο χρόνο με ικανότητα εντοπισμού ΆΠΕΙΡΩΝ διακριτών υλικών δομών από μία και μόνο  συσκευή, που  ενσωματώνει  μια  σειρά  αποδεδειγμένων λύσεων που παρέχουν μεγάλη ασφάλεια λόγω της ικανότητας εντοπισμού εκτός των άλλων και όλων των γνωστών γεωπαθητικών ακτινοβολιών από αποστάσεις πλέον των 1000 μέτρων, ανεξαρτήτως προκαλύπτοντος όγκου ή κτιρίων, επιτρέποντας γρήγορες, αξιόπιστες και οικονομικώς αποδοτικές  λύσεις  στην επιθεώρηση εμπορευματοκιβωτίων, οχημάτων, φορτίων, χώρων και ανθρώπων,  παρέχοντας ασφαλή  εντοπισμό   σε εγκαταστάσεις, κτίρια και χώρους γενικά.

   Δέστε περισσότερες πληροφορίες για την τεχνολογία των Κυματοβόλων Μαγνητικών Συντονιστών

   περισσότερες πληροφορίες στην Ελληνική

   Δέστε σχετική παρουσίαση για την τεχνολογία αυτή( Αγγλικό κείμενο)    

   Το σύστημα ΑL 6 παρέχει τεράστιες δυνατότητες καταπολέμησης της εμπορικής απάτης, λόγω των ικανοτήτων που έχει να εντοπίζει τη συγκεκριμένη υλική δομή κάθε υλικού σώματος αναλύοντας την ‘ηλεκτρονική υπογραφή‘ τους, ξεχωρίζοντάς τες από τις ψεύτικες, τις  νοθευμένες, τυχόν άλλες παρόμοιες ή ακόμη και από συστήματα παραπλάνησης.
   Πρόκειται για οικονομικό, φορητό, αυτόνομο ενεργειακά σύστημα με ικανότητα  εντοπισμού γεωπαθητικών ακτινοβολιών.
     

   ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΛΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ  ΣΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GIS)

   Μέθοδος και εφαρμοσμένα συστήματα σημειακού προσδιορισμού υλικών δομών και γεωπαθογόνων ακτινοβολιών από μεγάλες αποστάσεις (4.000 – 16.000 μέτρα) με σύγχρονη ψηφιακή καταγραφή τους σε γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών  (GIS), εφαρμοζόμενη από δύο χρήστες, κινούμενους πεζή ή εποχούμενους ή με τον ένα πεζό και τον άλλο εποχούμενο, με τη χρήση φορητού συστήματος εντοπισμού υλικών δομών από μεγάλη απόσταση που λειτουργεί με εκμετάλλευση του φαινομένου του μαγνητικού συντονισμού, όπως τα περιγραφόμενα στις ευρεσιτεχνίες με αριθμό GR1005224, 2040100482  και GR1004926 του ΟΒΙ. 
   Η μέθοδος απαιτεί δύο χρήστες που κινούνται ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο και με τη χρήση φορητού μαγνητικού συντονιστή εντοπίζουν την ακριβή κατεύθυνση της υλικής δομής, της οποίας η θέση προσδιορίζεται σημειακά από την τομή των κατευθύνσεων των δύο συσκευών μαγνητικού συντονισμού, από  φορητό υπολογιστή που φέρεται από αυτούς ή επί οχήματος. Η θέση και  κατεύθυνση των χρηστών προσδιορίζεταιι από φορητή συσκευή GPS. Σύστημα αναμετάδοσης κινητής τηλεφωνίας (πχ 3G κάρτα), αναμεταδίδει το σήμα από τον ένα χρήστη στον άλλο και σε όλους του υπολογιστές του εναέριου αυτού ιδιαίτερου δικτύου, ώστε οι χρήστες να γνωρίζουν ο ένας τη θέση και την κατεύθυνση του άλλου από τα σχετικά στίγματα στην οθόνη των υπολογιστών τους και να αλληλοκατευθύνονται. Το σημείο αυτό τομής των ευθειών είναι το ακριβές σημείο που υπάρχει η υλική δομή ή η γεωπαθογόνα ακτινοβολία που ερευνάται.

    Δέστε περισσότερες πληροφορίες για την τεχνολογία αυτή       περισσότερες πληροφορίες εις την Ελληνικήν νοηματικήν§

   Δέστε σχετική παρουσίαση για την τεχνολογία αυτή( Αγγλικό κείμενο)    

    

   Αποπυκνωτής γεοπαθογόνων μαγνητικών  πεδίων χαμηλής συχνότητας

    

   Η εφεύρεση αφορά μια μέθοδο και μία εφαρμογή της σε σύστημα – μηχανή  μικρού όγκου και χαμηλού κόστους ανάπτυξης που αποπυκνώνει  γεωπαθογόνα μαγνητικά  πεδία χαμηλής συχνότητας τα οποία προκαλούν πολλαπλές και ύπουλες διαγνωστικά βλάβες στην υγεία των ανθρώπων και των ζώων και προέρχονται από γνωστά και μη φαινόμενα όπως τους γεωπαθογόνους κόμβους ή γραμμές του πλέγματος Hartmann (Hartmann grid lines), τα ασθενή μορφογεννετικά πεδία, την αντήχηση Schumann (Schumann Resonance), το φαινόμενο ‘Curry net’, την επονομαζόμενη ‘ακτινοβολία μαύρου ύδατος’ (black water radiation), και πολλά άλλα.

   Η μηχανή (30) δεν απαιτεί εξωτερική παροχή ενέργειας για να λειτουργήσει, έλκει τα βλαβερά φωτόνια σε δύο μη συμβατικής μορφής πηνία (44 - 45), τοποθετημένα αντίστροφα το ένα ως προς το άλλο, πάνω σε ένα μαγνήτη (47) ειδικά οπλισμένο (46), περικλειόμενα από ειδικό μονωτικό περίβλημα (34) κωνικού σχήματος το οποίο τα συγκρατεί σταθερά. Κινητήρια δύναμή της είναι ο οπλισμένος (46) μαγνήτης (47) που ενεργοποιεί τα δύο πηνία και  μικροκρύσταλλο, που δημιουργεί ταλαντώσεις λειτουργώντας σαν χρονιστής για τα δύο πηνία. Ο μαγνήτης (47) εφελκύει (32) τα φωτόνια (31) που προκαλούν το γεωπαθογόνο κόμβο, αναγκάζοντάς τα να διέλθουν μέσα στη μηχανή (42), αυξάνοντας την ταχύτητά τους και παρασύροντάς τα μέσα στα δύο αντίρροπα πηνία που δημιουργούν δύο διαφορετικές και αντίστροφες κατευθύνσεις περιστροφής με αποτέλεσμα πόλωση άλλων φωτονίων δεξιόστροφα (53) και άλλων (54) αριστερόστροφα, προκαλώντας την αποσταθεροποίησή τους από  το ‘μητρικό’ άξονα (58) περιστροφής τους στο γεωπαθογόνο κόμβο.
    
   Τα δύο αντίρροπα ρεύματα φωτονίων κινούνται ελκόμενα προς το εσωτερικό του μαγνήτη όπου αποσυντονίζονται πλήρως από την αρχική δύναμη (8) που τα κινούσε, εκτοξευόμενα (48)  προς την κατεύθυνση (55) της γης, σε κυκλικές τροχιές.  Όσο λειτουργεί η μηχανή δεν μπορεί να λειτουργήσει βλαπτικά για τον άνθρωπο ο γεωπαθογόνος κόμβος. 
    

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ  ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της GEOMENT LTD διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη