Αρχική σελίδα                   XΩΡΟΤΑΞΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΑΩΝ           η σελίδα στην Αγγλική      

ΓΕΩΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΡΕΥΣΤΑ ή  απλά   'ΓΕΩΕΝΕΡΓΕΙΑ' , ορίσαμε το πλέγμα δράσης των ΦΥΣΙΚΩΝ  ενεργειακών ρευμάτων που υπάρχουν  στην επιφάνεια του πλανήτη, χωρίς να αναφερόμαστε στις ενεργειακές εκπομπές που ο άνθρωπος προκαλεί με τις παρεμβάσεις του στο περιβάλλον

Μία γνωστή μορφή γεωενέργειας, αποτελούν τα αναφερόμενα από την αρχαιότητα ως ΤΕΛΛΟΥΡΙΑΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ή ΤΕΛΛΟΥΡΙΑ Lay Lines ή γραμμές L), τα οποία και αποτελούν πεδίο έρευνας για το ΙΓΕΚ.   Η σήμανσή τους στην αρχαιότητα θα πρέπει να είναι δεδομένη.  Η έρευνα την οποία διεξάγει η άτυπη  επιστημονική ομάδα μου με την ονομασία 'ΓΕΩΜΕΝΤΩΡΑΣ'   ( 'GEOMENT TEAM' ), έχει φέρει στο φως πολλά και παράξενα ευρήματα. 

Στον απώτατο  προκατακλυσμιαίο πολιτισμό με τις πολύ προχωρημένες επιστημονικές γνώσεις, με επίκεντρο την Αιγιακή γη ή Αιγιίδα (δες πόνημα Τσατσόμοιρου, Το Αιγαίο βουνό) ή σήμερον, Αιγαίο πέλαγος, είχαν ιδρυθεί σ' όλη τη γη ιερά και πέριξ αυτών πόλεις, με σαφή γεωδαιτική διάταξη. Τα Δρακόσπιτα στην Όχη της Εύβοιας, τα κυκλώπεια τείχη της Τίρυνθας και των Μυκηνών, όλα τα μεγαλιθικά , γενικά κτίσματα, αποτελούν σταθερά σημεία ενός παγκόσμιου γεωδαιτικού συστήματος, κατασκευασμένου με απόλυτη ακρίβεια από κάποιον πανάρχαιο πολιτισμό που κατευθύνθηκε από Ελληνικό τρόπο σκέψης, πράγμα που φαίνεται από την ονομασία ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ, ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.

Ο σκοπός ή σκοποί , αυτής της δόμησης σε συγκεκριμένα σημεία της γης θα πρέπει, κατά πάσα πιθανότητα, να ερευνηθεί στην κατεύθυνση της  αύξησης του γήινου ενεργειακού μαγνητικού πεδίου που πρέπει να ήταν ή να λειτουργούσαν τρόπο τινά σαν αγωγοί ενεργείας, πυκνωτές, μεταλλάκτες και συσσωρευτές της.

Στον πλανήτη υφίσταται η ΘΕΤΙΚΗ κοσμική και η ΑΡΝΗΤΙΚΗ κοσμική ακτινοβολία, εκτός από τα τελλούρια. Ωσαύτως υπάρχει  η ΘΕΤΙΚΗ γήινη και η ΑΡΝΗΤΙΚΗ γήινη ακτινοβολία.  Στη δεύτερη αυτή κατηγορία ανήκουν όλες οι γεωπαθογόνες ακτινοβολίες.   Τέλος θα πρέπει να εντάξουμε εδώ και την ηλιακή ακτινοβολία, καθώς και τις ακτινοβολίες που προέρχονται από άλλους πλανήτες.     Συνολικά δηλαδή υφίστανται με τα γνωστά τελλούρια , τουλάχιστον 7 ειδών ενεργειακά ρεύματα στον πλανήτη.

Οπως οι γεωπαθογόνες ακτινοβολίες, έτσι και τα γεωενεργειακά ρευστά  φαίνεται να επηρεάζονται από τις βαριές  καταστάσεις της ύλης , μέσα από τις οποίες διέρχονται.  Ειδικά η διέλευσή τους μέσα από κρυσταλλικής δομής υλικά , φαίνεται ότι προκαλεί σε αυτά διάφορες διαχύσεις ενέργειας που άλλοτε είναι θετικές και άλλοτε αρνητικές για τον άνθρωπο.  

Η ΣΠΕΙΡΑ , αρχαιότατο σύμβολο σε πολλές φυλές, θα πρέπει να είναι η σύζευξη δύο αντιθέτων ενεργειών που παράγει διάφορα ορατά και μη αποτελέσματα και είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία του σύμπαντος. Αυτά θα πρέπει να συμβόλιζαν τα φίδια του Ασκληπιού και γενικά όλα τα φίδια (ΟΦΙΣ) στους προκατακλυσμιαίους λαούς. 

Τη δεκαετία του ‘60, οι Σοβιετικοί επιστήμονες Ν. Γκοντσάροφ, Β. Μόροζ και Β. Μοκάροφ είχαν ανακαλύψει στοιχεία που αποδεικνύουν την ύπαρξη ασθενών μαγνητικών γραμμών, οι οποίες φαίνεται πως περιβάλλουν τον πλανήτη μας σε σχήμα δωδεκαέδρου, τοποθετημένου μέσα σε ένα εικοσάεδρο, σαν κάποτε η γη να ήταν ένας τεράστιος κρύσταλλος ή να είχε μορφή ενάργειας που προερχόταν από κάποιον κρυσταλλικό πυρήνα της. Επάνω σε έναν γεωγραφικό χάρτη, οι Σοβιετικοί επιστήμονες σημείωσαν τις μνημειακές κατασκευές των αρχαίων πολιτισμών και αμέσως φάνηκε πως αυτές ακολουθούσαν τις μαγνητικές ή ενεργειακές γραμμές του εικοσαέδρου.  

 Αναφορές για τέτοια σχήματα, υπάρχουν αρκετές από τον Πυθαγόρα. Στον κόμβο που υπάρχει στο δεύτερο πρώτο άνω πεντάγωνο εντοπίζεται η περιοχή του τριγώνου των Βερμούδων, όπου υπάρχει τεράστιο χωροχρονικό ασυνεχές για το οποίο έχουν γραφεί και ειπωθεί πολλά. Θεωρούμε βέβαια ότι συμπίπτει η περιοχή απόλυτα με τα ‘ΥΔΑΤΑ ΤΗΣ ΣΤΥΓΟΣ’ στα οποία αγωνίσθηκε να σωθεί κάποιος Ηρακλής… Και μάλλον πρόκειται για κάποιου είδους διστόμου ρομφαίας, που ενεργοποιείται σε ή από κάποιες καταστάσεις....

‘Ήδη από τη δεκαετία του ‘60, οι Σοβιετικοί επιστήμονες Ν. Γκοντσάροφ, Β. Μόροζ και Β. Μοκάροφ είχαν ανακαλύψει στοιχεία που αποδεικνύουν την ύπαρξη ασθενών μαγνητικών γραμμών, οι οποίες φαίνεται πως περιβάλλουν τον πλανήτη μας σε σχήμα δωδεκαέδρου, τοποθετημένου μέσα σε ένα εικοσάεδρο, σαν κάποτε η γη να ήταν ένας τεράστιος κρύσταλλος ή να είχε μορφή ενάργειας που προερχόταν από κάποιον κρυσταλλικό πυρήνα της. Επάνω σε έναν γεωγραφικό χάρτη, οι Σοβιετικοί επιστήμονες σημείωσαν τις μνημειακές κατασκευές των αρχαίων πολιτισμών και αμέσως φάνηκε πως αυτές ακολουθούσαν τις μαγνητικές ή ενεργειακές γραμμές του εικοσαέδρου.  

 Στις επόμενες 2 εικόνες υπάρχει χάρτης των πολύ ισχυρών τελλουριακών (ηλεκτρομαγνητικών) ρευμάτων της γης, όπως δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό της Σοβιετικής Ακαδημίας Επιστημών (Khimya i zhizn) .  Ο ίδιος χάρτης με καλλίτερη αποτύπωση και τις τεκτονικές πλάκες, υπάρχει και στην εικόνα 5.  Δώστε προσοχή στα 10 πεντάγωνα (2 σειρές από 5 αντικριστά) που σχηματίζονται και τους ‘κόμβους’ τους. Αναφορές για τέτοια σχήματα, υπάρχουν αρκετές από τον Πυθαγόρα. Στον κόμβο που υπάρχει στο δεύτερο πρώτο άνω πεντάγωνο εντοπίζεται η περιοχή του τριγώνου των Βερμούδων, όπου υπάρχει τεράστιο χωροχρονικό ασυνεχές για το οποίο έχουν γραφεί και ειπωθεί πολλά. Θεωρούμε βέβαια ότι συμπίπτει η περιοχή απόλυτα με τα ‘ΥΔΑΤΑ ΤΗΣ ΣΤΥΓΟΣ’ στα οποία αγωνίσθηκε να σωθεί κάποιος Ηρακλής… Και μάλλον πρόκειται για κάποιου είδους διστόμου ρομφαίας, που ενεργοποιείται σε ή από κάποιες καταστάσεις....

 

Δεν είναι τυχαίο ότι το δωδεκαεδρικό σχήμα μέσα στο εικοσαεδρικό των σφαιρικών τριγώνων, στο οποίο κατέληξαν οι Σοβιετικοί επιστήμονες, απεικονίζει τον πλανήτη μας με τα ενεργειακά - τελλουρικά ρεύματα που τον διασχίζουν. Αυτές βέβαια οι γνώσεις ανήκουν στον Πυθαγόρα και εδιδάσκοντο, μεταξύ άλλων στο ΟΜΟΚΑΕΙΟ.  Στο γνωστό δημοσιευμένο έργο του Πήτερ Γκράβιγκερ περί του Πυθαγόρα υπάρχουν πλείστα όσα στοιχεία για τα ενεργειακά γήινα και συμπαντικά πολύεδρα.  Το δίκτυο αυτό θυμίζει  έντονα τον  περίφημο ομφαλό του μαντείου των Δελφών. Ο δελφικός ομφάλιος Λίθος ( κάτω δεξιά εικόνα) φέρει την επιγραφή ΓΑΣ, που είναι η γενική της δωρικής Λέξης Γα ( = Γαία) και σε ανάγλυφο, την αναπαράσταση τον δικτύου των λεγομένων αγρηνών, δηλαδή των γεωενεργειακών ρευστών ( μάλλον  των τελλουρικών ρευμάτων της γης). Αριστερά κάτω υπάρχει ένας αντίστοιχος κέλτικος ομφαλός. (*)  Παρατηρείστε ότι στον Κέλτικο ομφαλό τα αόρατα γεωενεργειακά ρευστά ρέουν σαν τα υλικά κύματα της θάλασσας.

         

 Απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή τοποθέτηση στο χώρο, των ιερών και πόλεων της αρχαίας Ελλάδος και τον μεταξύ τους συνδυασμό ήταν η ακριβής γνώση του ηλιακού συστήματος και των αστερισμών, σε συνδυασμό με την επίσης ακριβέστατη γεωγραφική - γεωδαιτική μορφή του ελλαδικού χώρου και των ηλεκτρομαγνητικών απορροιών και ρευμάτων που τον διατρέχουν. Έτσι, από τα προϊστορικά ακόμα χρόνια, σχεδόν όλα τα κέντρα λατρείας ιδρύονταν επιλεκτικά, σε καθορισμένους από πυθόχρηστα μαντεία χώρους που προσφέρονταν γι αυτό. Και ο κάθε τέτοιος χώρος που βρισκόταν στη διασταύρωση ροών ενεργείας, αν δεν ξεχώριζε από ένα ιερό ή μία πόλη, ξεχώριζε από έναν απλό βωμό και μεταγενέστερα από ένα εικονοστάσιο ή ένα απλό προσκυνητάρι. Αλλά και εάν είχε - πράγμα πολύ σπάνιο - παραλειφθεί η σήμανση του, έτσι κι αλλιώς ο τόπος θα είχε κάποια φήμη που τον έβγαζε από την αφάνεια, θα ήταν στοιχειωμένος, καταραμένος, ιαματικός, τυχερός κλπ. Γενικά, αυτοί οι ιδιαίτεροι κομβικοί , ενεργειακοί, χώροι χαίρουν κάποιας φήμης, άλλοτε καλής κι άλλοτε κακής, ανάλογα με την επίδραση που ασκούν στον άνθρωπο, γιατί ενυπάρχει σ' αυτούς ένα είδος ‘δια – μεσικού’ παράγοντα είτε ανάμεσα στη γη και τον ουρανό είτε ανάμεσα στη γη και τον κάτω κόσμο. ΚΛΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΟΙ ΘΟΛΟΙ, ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΑΧΑΙΩΝ - Ο ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΑΤΡΕΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΙΟ ΓΝΩΣΤΟΣ ΣΗΜΕΡΑ -  ΕΝΩ Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΑΠΟΨΗ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ οι επονομαζόμενοι θολωτοί τάφοι ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΑΦΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ, ΑΛΛΑ Η ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ ΕΓΙΝΕ ΓΙΑ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥΣ, όπως άλλωστε συμβαίνει σε όλα τα ΜΕΓΑΛΙΘΙΚΑ κτίσματα, τα οποία είναι ΠΡΟΚΑΤΑΚΛΥΣΜΙΑΙΑ και δε γνωρίζουμε ακριβώς τον αρχικό κατασκευαστή τους. Εκείνο που γνωρίζουμε, είναι ότι υπάρχουν σίγουρα σε όλη την ΕΥΡΩΠΗ (με γνωστότερο το γνωστό  - άγνωστο ΣΤΟΥΝ ΧΕΤΖ, στη Βρετανία ) και ότι φαίνεται ότι εκεί τελούσαν λατρευτικές λειτουργίες σε κάποιο θεό η θεούς οι Δρυίδες. Στο σημερινό συρεικνωθέντα και φερόμενο ως Ελλαδικό χώρο, αυτή η λατρεία είχε κέντρο - γνωστό σε μας σήμερα .. - την περιοχή της ΔΩΔΩΝΗΣ (****) . Η ευρύτερη περιοχή των ΜΟΛΟΣΣΩΝ στην ΗΠΕΙΡΟ.

Αναφερθήκαμε παραπάνω στο έργο του Θ. Μανιά.  Παραθέτουμε μερικές χαρακτηριστικές εικόνες που αποδεικνύουν την γεωμετρική κατασκευή των αρχαιοελληνικών πόλεων και ιερών και αποδεικνύουν την μη τυχαιότητα στην κατασκευή ιερών στην Ελληνική γη.  Ολα τα ιερά,  πόλεις και ακροπόλεις των Ελλήνων, είναι εγκατεστημένα σε περιφέρειες κύκλων με κοινό κέντρο. Το κέντρο αυτό του κύκλου είναι κάποιο πολύ σημαντικό ιερό.

Στην παρακάτω εικόνα το σημαντικό ιερό - κέντρο του κύκλου - είναι η ΑΟΡΝΟΣ ΠΕΤΡΑ στην παρ'  ΑΘΗΝΑΙΣ περιοχή. (*****)  Υπάρχουν και πολλά εγγεγραμμένα στους κύκλους τρίγωνα που πρέπει να προσεχθούν.

 H παρακάτω εικόνα είναι από τις πλέον χαρακτηριστικές. Παριστά κανονικό οκτάγωνο , στο κέντρο του οποίου υπάρχει ο Παρθενών στο βράχο της Ακροπόλεως. Οι ακτίνες του (κόκκινες εστιγμένες γραμμές) διέρχονται από χαρακτηριστικά ιερά Ελληνικών πόλεων.  Τα  μαύρα πεντάγωνα παριστούν σπήλαια, τα οποία μάλλον λειτουργούν σαν συγκεντρωτές ενέργειας .  Αρχίζοντας από την κυανή εστιγμένη γραμμή και κινούμενη κατά τη φορά των δεικτών του ορολογίου (δεξιόστροφα) οι γραμμές του κανονικού οκταγώνου διέρχονται κατά σειρά : Κύθηρα ( η κυανή γραμμή) , Αφαία , Επίδαυρος , Νεμέα , Ηραίον, Δελφοί, Θήβα, Χαλκίδα, Ερέτρια, Αμφιάρειον, Ραμνούντα,  Σάμος ,  Βραυρών, Σούνιο,  Φαιστός.   Αντιστοίχως έχουν εντοπισθεί τα σπήλαια : Αθηνάς, Αρτέμιδας, Δήμητρας, Υποακραίου Απόλλωνα, Πανός, Αγραύλου, Αφροδίτης - Ερωτα, Ερμή, Διονύσου,  Θρασύλου, Ποσειδώνα.

 

Στην παρακάτω εικόνα το σημαντικό ιερό - κέντρο του κύκλου - είναι η ΔΗΛΟΣ. Και εδώ υπάρχουν και πολλά εγγεγραμμένα στους κύκλους τρίγωνα που πρέπει να προσεχθούν. Ιδιαίτερη σημασία ΝΑ ΔΟΘΕΊ ΣΤΗ ΜΟΡΦΉ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΗΣ ΔΗΛΟΥ, ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΙΕΡΟ. Τη μορφή (κάτω δεξιά εικόνα) αποτύπωσα με τη χρήση των δορυφορικών εικόνων του προγράμματος gogle earth.  Παριστά μάλλον ανδρική μορφή που φέρει κράνος με χαίτη. Ισως είναι η μορφή του Δήλιου Απόλλωνα ή άλλως δηλωθέντως ΑΠΌΛΛΩΝΑ.

        

Στην παρακάτω εικόνα το σημαντικό ιερό - κέντρο του κύκλου - είναι η ΔΩΔΩΝΗ (*******).  Ως τόπος λατρείας των Δρυίδων , ξεφεύγει κατά πολύ η εξώτερη περιφέρεια του κύκλου , από τον σημερινό Ελλαδικό χώρο.  Και εδώ υπάρχουν και πολλά εγγεγραμμένα στους κύκλους τρίγωνα που πρέπει να προσεχθούν.

Στην παρακάτω εικόνα το σημαντικό ιερό - κέντρο του κύκλου - είναι η ΔΗΛΟΣ και η ΔΩΔΩΝΗ, ΜΕ πολλά εγγεγραμμένα στους κύκλους τρίγωνα ( ΕΞΆΓΩΝΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΣΤΗ ΔΗΛΟ ΚΑΙ ΔΕΚΑΓΩΝΟ ΣΤΗ ΔΩΔΩΝΗ ) που πρέπει να προσεχθούν.

Στην παρακάτω εικόνα  υπάρχουν ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΠΟΥ ΜΌΝΟ ΤΥΧΑΙΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ. Σκοπός μας δεν είναι η ανάλυση του έργου του Θ. Μανιά. Στα βιβλία του αποδεικνύονται οι μη τυχαιότητες στην  κατασκευή ιερών , πόλεων , ακροπόλεων και λατρευτικών χώρων.

Στην Ελλάδα και γενικά σε όλη την Ευρώπη, ανάλογα με την εποχή και τον πολιτισμό» επάνω στα κομβικά σημεία των γραμμών ΄΄L΄΄, κτίζονταν βωμοί, ντολμέν, ιερά, ναοί,  πόλεις ολόκληρες ή απλά στήνονταν μεγάλοι ογκόλιθοι ως ορόσημα, από τη μία ενεργειακή αρτηρία στην άλλη, που αργότερα απετέλεσαν τα σημάδια της πορείας των παραδοσιακών δρομολογίων των προσκυνητών. από τον έναν ιερό τόπο στον άλλο.  Ο προσανατολισμός ίων ιερών βωμών και αργότερα των ναών, καθώς και οι λεπτομέρειες των διαστάσεων και των αρχιτεκτονικών τους σχεδίων, εξαρτιόνταν από την κατεύθυνση των γραμμών ΄΄L΄΄ στο χώρο του κτίσματος και από τις διασταυρώσεις τους. Τα κομβικά σημεία διασταύρωσης των ενεργειακών ρευμάτων καθόριζαν ακριβώς τη θέση του αδύτου του ιερού ή του ναού, διότι ήταν γενική η πεποίθηση πως η θετική ουράνια επιρροή συνδυαζόταν με άριστα αποτελέ­σματα σ’ αυτά ακριβώς τα δυναμικά σημεία. Υπάρχουν αρκετές  ευνοημένες περιοχές στην Ευρώπη αλλά και σε όλη τη γη,  όπου οι μαγνητικές και άλλες αιθερικές δυνάμεις της γίνονται εύκολα αντιληπτές από άτομα ευαίσθητα στη ραβδοσκοπία ή από το συναίσθημα ανανέωσης και ψυχικής ευφορίας που προκαλούν στον άνθρωπο, έστω και με ολιγόλεπτη παραμονή εκεί. Είναι γνωστό πως ο καθεδρικός ναός της Σαρτρ, στη Γαλλία, χτίστηκε πάνω σε ένα μεγάλο προϊστορικό χωματουργικό έργο (όπως και ο πύργος του Αγίου Ιακώβου στο Παρίσι), με μία υπόγεια αίθουσα ως φυσικό σημείο συνάντησης πολλών ισχυρών μαγνητικών ρευμάτων της γης. Η Λούρδη πάλι και το Καρνάκ (της Γαλλίας). όπως και το Γκλάνστονμπερι στην Αγγλία, η Ιόνα στη Σκοτία και η Φάτα στην Ιρλανδία, είναι τέτοια σημεία εκροής δημιουργικών δυνάμεων.

 Για να έλθουμε και στον Ελλαδικό χώρο.... Όπως προαναφέραμε, οι μελέτες του  Θ. ΜΑΝΙΑ είναι γνωστές για το θέμα.... Όλες οι αποστάσεις πόλεων και ναών στην ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ, είναι απόλυτες γεωμετρικές σχέσεις.  Ο Ίππαρχος αναφέρει ότι χρησιμοποιούσε γεωδαιτικές μεθόδους προσδιορισμού οποιουδήποτε σημείου πάνω στην γη, αλλά απ' αυτό μέχρι να κατασκευαστούν ολόκληρες πόλεις βασισμένες σε αποστάσεις από κοινά σημεία αναφοράς είναι κάτι αρκετά διαφορετικό. Ακόμα κι αν ξεπεράσουμε τα εμπόδια τεχνικής φύσεως παραμένει το μεγάλο ερώτημα γιατί? Τι εξυπηρετούσαν (και ίσως ακόμη εξυπηρετούν) αυτές οι επιλεγμένες θέσεις?

Επίσης βλέπουμε την χρήση του π=3.14 του χρυσού αριθμού φ=1.618 όπως και σαν μονάδα μέτρησης το στάδιο = 184.454 μέτρα. Κάτι άλλο που παρατηρείται στις αποστάσεις πόλεων είναι αναλογίες αποστάσεων τύπου 1:1, 3:2, 4:3, 9:8, 256:243, 8:3, 4:1, 9:2          Αλλά ας δούμε κάποια στοιχεία. Αρκετά γνωστό είναι το ισοσκελές τρίγωνο της Ακρόπολης της Αθήνας, με τον ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο και τον ναό της Αφαίας Αθηνάς στην Αίγινα με απόσταση 242 στάδια. Αν ήταν μόνο αυτό θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σύμπτωση αλλά έχουμε πάρα πολλά παρόμοια τρίγωνα για να χαρακτηριστούν απλά συμπτώσεις.                           Ίση απόσταση απ' το μαντείο των Δελφών έχουν:

·        Αθήνα - Ολυμπία, 660 στάδια

·        Ελευσίνα - Ιωλκός, 550 στάδια

·        Μεγαλόπολη - Φυγαλεία, 660 στάδια

·        Ιδαίον Ανδρο στην Κρήτη - Σμύρνη, 2198 στάδια

·        Πέλλα - Κέρκυρα, 1350 στάδια

·        Κινύρα Θάσου - Καρδαμύλη Χίου 1700 στάδια

Ίση απόσταση από τη Δήλο έχουν:

·        Κόρινθος - Μυτιλήνη,

·        Αθήνα - Καρδαμύλη (Χίος),

·        Σμύρνη - Θήβα,

·        Δίκτυννα - Κνωσός,

·        Σπάρτη - Πέργαμος,

·        Τροία - Ιωλκός,

·        Αργος - Μυκήνες, 1200 στάδια

Αντίστοιχες ιδιότητες παρουσιάζουν επίσης η Αθήνα, η Σπάρτη, το Αργος, η Δωδώνη, η Κνωσός, και η Πέλλα

Αθήνα - Σμύρνη = Θεσσαλονίκη - Σμύρνη = 1620 στάδια. (φ x 1000)
Δωδώνη - Αθήνα = Δωδώνη - Σπάρτη = 1700 στάδια
Ο Μαραθώνας ισαπέχει απ' την Αθήνα και από την Κάρυστο.

Ένα από τα αρχαιότερα μαντεία και ιερά ήταν την Δωδώνης, Βρίσκεται ευθυγραμμισμένο με το μαντείο των Δελφών την Ακρόπολη της Αθήνας και την Δήλο.

Η Χαλκίδα απέχει εξ' ίσου απ' την Θήβα και το Αμφιάρειο, 162 στάδια. Η απόσταση Θήβας Αμφιαρείου είναι 262 στάδια (162 x 1.62 = 2.62 αλλά και 100 x φ2= 262) το τρίγωνο υπακούει στην αρμονία του χρυσού αριθμού φ=1.62. Η Χαλκίδα ισαπέχει επίσης απ' την Αθήνα και τα Μέγαρα 314 στάδια. Δηλαδή παρουσιάζονται ο χρυσός αριθμός φ και το π εκατονταπλασιασμένα. Η Χαλκίδα επίσης ισαπέχει από την Αθήνα και από τα Μέγαρα, 100 στάδια.

Η απόσταση Ιωλκού - Ελευσίνας είναι 850 στάδια, το άθροισμα των γραμμάτων- αριθμών της λέξεως 'Ελευσίς' είναι επίσης 850. Ε=5 + Λ=30 + Ε=5 + Υ=400 + Σ=200 + Ι=10 + Σ=200 = 850

Η απόσταση Αθήνας - Σπάρτης είναι 800 στάδια ίση με την απόσταση Αθήνας - Δήλου. Απόσταση ίση με το ύψος της μεγάλης πυραμίδας της Αιγύπτου x 1001.

Η απόσταση Δελφών - Δήλου είναι 1460 στάδια, όσα έτη ήταν το μέγα έτος ή Σωθική περίοδος των Αιγυπτίων 1460 έτη. 

         

   

 

         

   

  

Στην κάτω αριστερή εικόνα, οι αποστάσεις ΣΟΥΝΙΟ  -  ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ και  ΣΟΥΝΙΟ  -  ΝΑΟΣ ΑΦΑΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΓΙΝΑ , ΕΊΝΑΙ ΙΣΕΣ. (ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ ΤΟ ΣΟΥΝΙΟ).  Στην κάτω δεξιά εικόνα, οι αποστάσεις ΔΕΛΦΟΙ  -  ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ και  ΔΕΛΦΟΙ  -  ΝΑΟΣ ΑΦΑΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΓΙΝΑ , ΕΊΝΑΙ ΙΣΕΣ. (ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ). 

Στην πάνω αριστερή εικόνα, οι αποστάσεις ΔΕΛΦΟΙ  -  ΔΙΟΝ και  ΔΕΛΦΟΙ  -  ΔΩΔΩΝΗ , ΕΊΝΑΙ ΙΣΕΣ. (ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ).  Επίσης οι αποστάσεις ΔΕΛΦΟΙ  -  ΟΛΥΜΠΙΑ και  ΔΕΛΦΟΙ  -  ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ , ΕΊΝΑΙ ΙΣΕΣ. (ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ). Ιδια αναπαράσταση υπάρχει και στην άνω δεξιά εικόνα.

Στην ιστοσελίδα μας τελλουριακά ρεύματα υπάρχουν φωτογραφίες που δείχνουν το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει κανείς...  Στο ΙΓΕΚ, χρόνια τώρα , με τη χρήση συγκεκριμένης τεχνολογίας WMTS και μηχανών που εντοπίζουν τελλούρια , έχουμε εντοπίσει πολλούς και παράξενους 'θυσαυρούς' ...  

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

(*) Το κάθε πυθόχρηστο, εξαρτώμενο από τους Δελφούς, μαντείο είχε έναν παρεμφερή λίθινο ομφαλό. Οι ομφαλοί ήταν τα επίσημα γεωδαιτικά σημεία που χρησίμευαν ως σημεία τριγωνομετρικής στήριξης για τον υπολογισμό των αποστάσεων από τούς Δελφούς και μεταξύ τους, όλων των νεωτέρων ιερών, μαντείων, πόλεων κλπ. Το γεωδαιτικό σχέδιο που ξεκινούσε από το ιερό των Δελφών (μόνο ο ομφαλός των Δελφών έφερε αγρηνούς (**) , όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα, στο μέσον) περιελάμβανε ζωγραφισμένες και τις προβολές των αστερισμών πάνω στη γη, οι οποίες ελαμβάνοντο υπόψη για την υπόδειξη χώρου προς ίδρυση νέου ιερού ή πόλεως. Οι ομφάλιοι λίθοι που έχουν διασωθεί σε αρχαίους ναούς  είναι "χάρτες" που δείχνουν τους ενεργειακούς μεσημβρινούς και παραλλήλους, οι οποίοι συνδέουν γεωδαιτικά τα αρχαία ιερά και τις πόλεις μεταξύ τους.  Οι σύγχρονες αστρονομικές, γεωδαιτικές και μαθηματικές γνώσεις αποκαλύπτουν τη μυστική σύνδεση ιερών, πόλεων και τόπων του αρχαίου κόσμου και φανερώνουν ένα μέρος των προκατακλυσμιαίων γνώσεων των Ελλήνων στους τομείς που αφορούν στην Αστρονομία, τα Μαθηματικά και τη σαφή γνώση πάνω στα ΓΕΩΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΡΕΥΣΤΑ (***).  Απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή τοποθέτηση στο χώρο, των ιερών και πόλεων της αρχαίας Ελλάδος και τον μεταξύ τους συνδυασμό ήταν η ακριβής γνώση του ηλιακού συστήματος και των αστερισμών, σε συνδυασμό με την επίσης ακριβέστατη γεωγραφική - γεωδαιτική μορφή του ελλαδικού χώρου και των ηλεκτρομαγνητικών απορροιών και ρευμάτων που τον διατρέχουν. Έτσι, από τα προϊστορικά ακόμα χρόνια, σχεδόν όλα τα κέντρα λατρείας ιδρύονταν επιλεκτικά, σε καθορισμένους από πυθόχρηστα μαντεία χώρους που προσφέρονταν γι αυτό. Και ο κάθε τέτοιος χώρος που βρισκόταν στη διασταύρωση ροών ενεργείας, αν δεν ξεχώριζε από ένα ιερό ή μία πόλη, ξεχώριζε από έναν απλό βωμό και μεταγενέστερα από ένα εικονοστάσιο ή ένα απλό προσκυνητάρι. Αλλά και εάν είχε - πράγμα πολύ σπάνιο - παραλειφθεί η σήμανση του, έτσι κι αλλιώς ο τόπος θα είχε κάποια φήμη που τον έβγαζε από την αφάνεια, θα ήταν στοιχειωμένος, καταραμένος, ιαματικός, τυχερός κλπ. Γενικά, αυτοί οι ιδιαίτεροι κομβικοί , ενεργειακοί, χώροι χαίρουν κάποιας φήμης, άλλοτε καλής κι άλλοτε κακής, ανάλογα με την επίδραση που ασκούν στον άνθρωπο, γιατί ενυπάρχει σ' αυτούς ένα είδος ‘δια – μεσικού’ παράγοντα είτε ανάμεσα στη γη και τον ουρανό είτε ανάμεσα στη γη και τον κάτω κόσμο. ΚΛΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΟΙ ΘΟΛΟΙ, ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΑΧΑΙΩΝ - Ο ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΑΤΡΕΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΙΟ ΓΝΩΣΤΟΣ ΣΗΜΕΡΑ -  ΕΝΩ Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΑΠΟΨΗ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ οι επονομαζόμενοι θολωτοί τάφοι ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΑΦΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ, ΑΛΛΑ Η ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ ΕΓΙΝΕ ΓΙΑ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥΣ, όπως άλλωστε συμβαίνει σε όλα τα ΜΕΓΑΛΙΘΙΚΑ κτίσματα, τα οποία είναι ΠΡΟΚΑΤΑΚΛΥΣΜΙΑΙΑ και δε γνωρίζουμε ακριβώς τον αρχικό σχεδιαστή τους, που φαίνεται ότι ήταν ο ίδιος παγκόσμια. Εκείνο που γνωρίζουμε, είναι ότι υπάρχουν σίγουρα σε όλη την ΕΥΡΩΠΗ (με γνωστότερο το γνωστό  - άγνωστο ΣΤΟΥΝ ΧΕΤΖ, στη Βρετανία ) και ότι φαίνεται ότι εκεί τελούσαν λατρευτικές λειτουργίες σε κάποιο θεό η θεούς οι Δρυίδες. Στο σημερινό συρεικνωθέντα και φερόμενο ως Ελλαδικό χώρο, αυτή η λατρεία είχε κέντρο - γνωστό σε μας σήμερα .. - την περιοχή της ΔΩΔΩΝΗΣ. Η ευρύτερη περιοχή των ΜΟΛΟΣΣΩΝ στην ΗΠΕΙΡΟ. (****)

(**) ΑΓΡΗΝΟΥΣ .  Από το ΄΄άγρα΄΄ ή ιωνικά ΄΄άγρη΄΄  που σημαίνει συλλαμβάνω το θήραμα (λεξικό ΜΑΤΖΕΝΤΑ ΓΚΟΛΝΤ) και το ΝΟΥΣ, (ο νούς του νοός) δηλαδή το ένα από τα δύο στοιχεία του ανθρώπου , ο ΑΔΑΜ ή άρσεν.   Μας λέει η λέξη αγρηνους δηλα δη, ότι τα γεωενεργειακά αυτά ρευστά (ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ , ΟΧΙ ΟΛΑ. ΑΝΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΒΑΤΟΥ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ)  έχουν την ιδιότητα να ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟ ΝΟΥ του ανθρώπου...  Η ΑΓΡΑ ΤΟΥ ΝΟΟΣ , δηλαδή. Σε αυτά τα γεωενεργειακά ρευστά γινόταν το κυνήγι του ανθρώπου...  Από ποιούς ; Mα από τους αγγέλους φυσικά... τους ξεπεσμένους αγγέλους ή δαίμονες και τους εγρήγορους ή παραβάτες αγγέλους ή θεούς του Ολύμπου...  Ισως αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο όποιος θνητός πλησίαζε στο άβατο των Δελφών ή την Κασταλία πηγή τον εκτελούσαν πάραυτα... Μόλις δηλαδή πέθαινε , ο νους που εξερχόταν από το ανθρώπινο σώμα, ήταν η καλλίτερη βορά των ΄΄θεών΄΄ ή άλλων πνευματικών οντοτήτων που περιφέρονται εγκλοβισμένες μέσα σε γεωενεργειακά ρευστά (ίσως γίγαντες, τιτάνες, δαίμονες, κενταύρους κλπ) ...

Μια άλλη ερμηνεία που μπορεί να αποδοθεί στο λήμα   Α-ΓΡΗ-ΝΟΥΣ , είναι  : εκεί που ο ανθρώπινος ΝΟΥΣ δεν είναι - ΄΄Α΄΄ στερητικό - ΓΡΗγορος , δηλαδή σε εγρήγορση  ? Δηλαδή ο συγκεκριμένος χωροχρόνος,  στον οποίο ο ανθρώπινος νους δε λειτουργεί ΄΄σωστά΄΄ ; Και στην περίπτωση αυτή βέβαια (όπως στην κατάσταση της μέθης, της χρήσης ναρκωτικών κλπ) ο νους είναι  εύκολο να Δια - φύγει από τα εγκεφαλικά κύματα και να κάνει αστρικό ταξίδι ή αστρική προβολή. Αρα οι χώροι που σημαίνοντο με ομφαλούς που είχαν ΑΓΡΗΝΟΥΣ, ήταν  - πιθανότατα  - χώροι ΜΥΗΣΗΣ ΣΤΑ ΑΣΤΡΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ.

(***)  Κάτοχοι των προκατακλυσμιαίων αυτών γνώσεων, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, είναι κυρίως τα πυθόχρηστα ιερατεία. Δηλαδή, οι ιερείς της ηλιακής λατρείας, του θεού του φωτός Απόλλωνος, με πρωτεύον κέντρο το ιερό των Δελφών.  Τα πυθόχρηστα ιερατεία πρέπει να διατηρούσαν, στα άδυτα των ναών, όλη τη γνώση επάνω στα μαθηματικά, την αστρονομία, τη γεωδαισία και τη γνώση των γεωενεργειακών ρευστών , με την οποία επόπτευαν και καθοδηγούσαν το λαό.  Ορίζοντας τους πλέον κατάλληλους γεωγραφικούς τόπους για την ίδρυση βωμών, ιερών, πόλεων, ακόμα και τον καθορισμό πεδίων μάχης, όπως θα δούμε στη συνέχεια. ΕΠΕΙΔΗ ΛΟΙΠΟΝ, ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΓΕΩΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΥΤΑ ΡΕΥΣΤΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΩΝ - ΟΧΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΨΥΧΩΝ ΜΟΝΟ - ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΥΠΕΡΦΥΣΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΗΤΑΝ ΣΥΧΝΗ ΕΚΕΙ.  ΕΤΣΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ (Μ + ΑΡΑ+( Χ ) + ΘΩΝΑ = εκεί που το ΄΄Μ΄ (τα δύο φτερά, το σύμβολο του πνεύματος,  το οποίο πνεύμα μπορεί να κάνει κάτι στη Μήτρα του ανθρώπου. Να την ενεργοποιήσει. Και αυτό το κάνουν μόνο οι άγγελοι...ι ) άρει τη σφραγίδα (το ΄΄Χ΄΄) της γης.  Δήλα δη ΜΑΡΑΘΩΝ είναι η περιοχή που οι παραβάτες άγγελοι ή οι δαίμονες,  μπορούν να εισέλθουν (αφού δεν υπάρχει η σφραγίδα που είναι ουσιαστικά κλειστή πύλη για κάθε οντότητα , πλην αγγέλων  ) και να ενεργοποιηθούν στο κοσμικό πεδίο.  Ετσι υπάρχει στη μάχη του Μαραθώνα η μαρτυρία ενός αυτόπτη μάρτυρα - Ελληνα πολεμιστή - που είδε ένα τεράστιο γίγαντα - τον περιέγραψε περίπου με τα χαρακτηριστικά του Ολύμπιου  ΄΄θεού ΄΄ Αρη - να σκοτώνει με μανία χιλιάδες πέρσες.. Ο μάρτυρας τυφλώθηκε με το που είδε το ΄φάντασμα ΄΄ αυτό.  Τέτοιες μαρτυρίες υπάρχουν πάμπολες , ΚΑΛΑ ΚΡΥΜΜΕΝΕΣ  ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΄΄ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ΄΄ ... Ο ΑΝΑΞ των Δελφών εμφανίζεται μπροστά στο ΑΒΑΤΟ των Δελφών , όταν πλησιάζουν οι ορδές των Περσών εκεί , μετά την πτώση των Θερμοπυλών... Ως δια μαγείας κεραυνοί, πέτρες και ποιός ξέρει τι άλλο, τρέπουν σε φυγή χιλιάδες Πέρσες που δεν πλησίασαν ποτέ ξανά το ΑΒΑΤΟ από τότε... Η ίδια ιστορία επαναλαμβάνεται με τις ορδές του Αλάριχου.  Στην παρά τη Σαλαμίνα (ΣΑΛ +ΑΜΙΣ = ΛΑΣ + ΜΙΣΑ = στο ήμισυ της ύλης. Δηλαδή στη μεσοκατάσταση ΥΛΗΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Σε κάποιο χωροχρονικό πέρασμα που οδηγεί ένα πνεύμα από την ύλη στο πνεύμα η αντίστροφα) ναυμαχία , ήταν σαφής η εντολή του ιερατείου των Δελφών. Μόνο και μόνο το όνομα ΣΑΛΑΜΙΣ, δείχνει ότι εκεί ήταν δυνατή η παρέμβαση των Ολυμπίων θεών ή παραβατών αγγέλων του ΕΝΩΧ. Αλήθεια που είναι τα χιλιάδες φοινικικά και άλλα πλοία του στόλου των Περσών ; Γιατί δεν έχει βρεθεί ούτε μία σανίδα από τον τεράστιο εκείνο στόλο ; Αναρωτήθηκε κανείς γιατί δεν έγινε καμία έρευνα εκεί ποτέ ; H μάλλον αν βρήκε κάτι ο πολύς ΖΑΝ ΖΑΚ ΚΟΥΣΤΏ , που όργωνε τη θαλάσσια περιοχή της Ελλάδος - ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΠΟΙΩΝ ΦΥΣΙΚΑ - κατά την 7ετεία της Χούντας ;    Και εδώ υπάρχει αναφορά δύο ατόμων , τα οποία είδαν ένα πράσινο σύννεφο να κατεβαίνει προς τη θάλασσα , την ώρα της μάχης ... Ιδια κατάσταση υπήρξε και παρά τα ΚΟΙΛΑ, στην ΕΥΒΟΙΑ. Εκεί έχασαν οι Πέρσες περισσότερα από χίλια πλοία... Ολο το στόλο τους... Εκεί που λέγεται ότι υπάρχει πέρασμα στην κοίλη γη, ή κούφια γη, και όπου οπι ΝΑΖΙ έψαχνα ιδιαίτερα... Βέβαια τα ΚΟΙΛΑ είναι όρος που φανερώνει ΚΟΙΛΟ σύνπαν... Προφανώς σε χωροχρονοστρέβλωση αναφέρεται η λέξη αυτή.

 (****) ΗΠΕΙΡΟΣ .   Η + ΠΥΡΟΣ, εκ του πυρώνω. Πύρωση είναι η τάση - ορμή σωστότερα, μιας και πρόκειται καθαρά για δαιμονική υπο - κίνηση του υπο - συνειδήτου, δηλαδή ψυχής ή ΕΥΑΣ ή ουσίας ψυχής - για γενετήσια πράξη. Η = ή τ τ α , όπως το ίδιο ιδεόγραμμα φωνάζει... δηλαδή , κατά το κοινώς λεγόμενο ΜΟΛΙΣ ΕΧΑΣΕΣ...  Αυτό είναι το - ΑΚΡΩΣ ΣΑΡΚΑΣΤΙΚΟ - νόημα της συμπαθούς περιοχής της Ηπείρου... Και φυσικά ΝΟΝΟΙ - ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ - είναι οι εγρήγοροι ή άγγελοι του ΕΝΩΧ ή παραβάτες άγγελοι ή ΄΄θεοί΄΄ του Ολύμπου...  Αυτοί που εμείχθησαν  με τις γυναίκες των θνητών και δημιούργησαν χάος στον πλανήτη με τα ΄γεννήματά΄ τους, τα πάσης φύσεως τέρατα, γίγαντες, κενταύρους, κύκλωπες κλπ.  ΗΠΕΙΡΟΣ δηλα δη , στην εκ των παραβατών αγγέλων διδαχθείσα στους κοινούς θνητούς διά- λεκτο (= λέξη του Δία) , σημαίνει , ότι όποιος θνητός έχει την τάση να κάνει σέξ την έχει πατήσει , διότι ανοίγει νοητικό παράθυρο σε άλλα όντα - άγγελους, δαίμονες κλπ - για να εισέλθουν στο σώμα του και να το κατά - λάβουν... ). ΑΥΤΑ ΛΑΤΡΕΥΑΝ ΟΙ ΔΡΥ-ΙΔΕΣ, ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΗΜΩΝ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ... Δυστυχώς επτωχεύσαμεν. Εκτός βέβαια από κάποια πράγματι ΜΕΓΑΛΑ και ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΑ ΟΝΤΑ, όπως ο ΕΣΩ ΚΡΑΤΩΝ (ΣΩ-ΚΡΑΤΗΣ) , ο οποίος γνώρισε την κοσμική πλάνη (εν ΟΙΔΑ ότι ουδέν ΟΙΔΑ, δηλαδή σε αυτό τον κόσμο δεν γνώρισα κάτι το πνευματικό , το αληθινό) και αυτοθυσιάστηκε - τώρα ποιός το κατάλαβε αυτό είναι άλλη ιστορία - γελειοποιώντας αυτούς που τον κατηγόρησαν ότι εισάγει ΚΑΙΝΑ (= νέα)  ΔΑΙΜΟΝΙΑ... Βλέπετε μόνο οι δαίμονες - που στην εποχή του έχουν πάρει τη θέση των παραβατών αγγέλων οι οποίοι τιμωρήθηκαν από τον ΙΔΙΟ ΤΟ ΘΕΟ  (βιβλίο του ΕΝΩΧ , Π.Διαθήκη) για το ότι δεν εξετέλεσαν την αποστολή τους που ήταν η φύλαξη των πυλών για να μη εισέλθουν στη γη οι δαίμονες και εμείχθησαν  (συν - ουσιάσθηκαν,  εδώ η ένια είναι τελείως κυριολεκτική , καθότι συν - ουσία σημαίνει μείξη δύο ουσιών , δήλα δη, της ουσίας ψυχής (ή ΨΥΧΗ ή ΕΥΑ ή ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΟ ή ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΚΙΑΣ) των γυναικών  με την ουσία πνεύματος των αγγέλων. Αυτό έγινε με τη θέληση των θνητών γυναικών , δήλα δη, με τη σύμπραξη της ουσίας πνεύματος (ΝΟΥΣ ή ΑΔΑΜ ή ΛΟΓΙΚΗ ή ΛΟΓΟΣ ή ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ή ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΕΤΗΣ) των γυναικών).  Αυτά βέβαια είναι γραμμένα στο πρώτο κεφάλαιο της Π.Διαθήκης , τη ΓΕΝΕΣΗ. Οτι δηλαδή μετά την πρώτη του ανθρώπου ΠΤΩΣΗ   (= εξοδο εθελουσία, εκ του ουρανού .  Δεν αναφέρεται σαφώς , αλλά συμπαιρένεται, διότι που αλλού πήγαν το ΑΡΣΕΝ και ΘΗΛΥ , που εποίησε ο ΘΕΟΣ  αρχικά κατ΄ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ (για να γίνει και κατ΄)  ΟΜΟΙΩΣΙΝ ΤΟΥ ; Η αμέσως μετά αναφορά αναφέρεται στην ΠΛΑΣΗ (Π + ΛΑΣ + Η  = Πέρασμα , πνευματικό  + ύλη. ΛΑΣ είναι εις την Δωρική διά-λεκτο ο λίθος, δηλαδή η ύλη + ή τ τ α.  Ο ΘΕΟΣ δίνει μιά ακόμη - ίσως δεύτερη - ευκαιρία στις ψυχές των ανθρώπων που περιφέρονται μάταια γύρω από τη γη... τους ΄΄κατασκευάζει ΄΄ - τον τρόπο δε θα τον εξετάσουμε τώρα - ένα υλικό φορέα , το βιολογικό  σώμα, και τους επιτρέπει να ΕΝ - ΣΑΡΚΩΘΟΥΝ. Δήλα δη , ως ΕΝ = (νούς και ψυχή μαζί) , να οικήσουν μέσα σε βιολογική σάρκα. ΣΑΡΞ = S + ΑΡΞ . Το 'S' σαν ιδεόγραμμα , προέρχεται από το ιδεόγραμμα 'Ο' , που σημαίνει το ΟΛΟΝ. Είναι ένας κύκλος - σφαίρα σε τρισδιάστατο μοντέλο - που έξω από αυτή κατοικεί ο ΘΕΟΣ και οι 9 τάξεις του ουρανού. ΜΈΣΑ ΣΤΟΝ ΚΎΚΛΟ ΕΊΝΑΙ Ο ΥΛΙΚΌΣ ΚΌΣΜΟΣ, ΤΑ ΣΎΜΠΑΝΤΑ, ΟΙ ΠΑΡΆΛΛΗΛΟΙ ΚΌΣΜΟΙ, Ο ΥΛΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ , ΟΙ ΓΑΛΑΞΙΕΣ.  Αν τώρα δια - σπασθεί το ΄΄Ο΄΄ σε δύο μέρη (αποκολληθεί το αριστερό μισό της του κύκλου του ΄΄Ο΄΄ περιφέρειας , δηλα δη αυτό που εμείς οράμε ως δεξιό μέρος)  θα γίνει το σχήμα  (  ) . Δηλα δη, αυτό που αφελώς ανα- γράφομεν ως δύο ΠΑΡ - ΕΝ - ΘΕΣΕΙΣ.  Τουτέστιν ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ του ΕΝ που γίνονται όταν αυτό Δια - σπασθεί σε ΝΟΥ - ΑΔΑΜ και ΕΥΑ - ΨΥΧΗ. Το ΕΝ είναι ο ενιαίος άνθρωπος, ο πνευματικός στον ουρανό πριν την πτώση του. Η πτώση των ανθρώπων ποτέ δε σταμάτησε από τον ουρανό (΄΄ΚΛΙΜΑΞ ΄΄ του Αγίου Ιωάννου του Σιναίτου). Κάθε ένα από τα δύο τμήματα (μισές περιφέρειες) αντιπροσωπεύει το ΝΟΥ και την ΨΥΧΗ. (ΟΝ = ΚΑΙ ο άνθρωπος). Η  πτώση του ενός εκ των δύο κάτω από το επίπεδο  ( )   δημιουργεί το S , που είναι το σύμβολο του όφεως, της καθόδου στην ύλη.

                 Ο         ()         Ι             (              S

                                        ν              )        

Τώρα εάν το δεξιό τμήμα είναι η ΕΥΑ = ΨΥΧΗ, το αριστερό είναι ο ΝΟΥΣ = ΑΔΑΜ.  Οπως εμείς βλέπουμε, η ΕΥΑ έπεσε πρώτη..   Το ΄΄Ο΄΄ λοιπόν είναι η ολοκληρωμένη οντότητα, αυτή που έχει τον έλεγχό της. Αλλιώς πως το 'Ο' θα αντιπροσώπευε το αρχικό ιδεόγραμμα του ΟΥΡΑΝΟΥ (********) και ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ;  

(*****) Ο  -αφελώς - αναφερόμενος και ως ιερός  - (ΙΕΡΟΣ =  Ε + ΡΟΙΣ => το ιδεόγραμμα ΄΄Ε΄΄ συμβολίζει την ΕΚ - ΔΗΛΩΣΗ =>  την  ΕΚ  (= ΕΚΤΟΣ) του ουρανού, δηλαδή εκτός του πνευματικού κόσμου , ΔΗΛΩΣΗ (******). Δήλα δη την κάθοδο στον ΥΛΙΚΟ κόσμο... ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ , ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ κλπ  ) βράχος.  Ο ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΛΙΘΙΝΟΣ ΟΓΚΟΣ της ΑΟΡΝΗΣ ΠΕΤΡΑΣ επί της οποίας αργότερα κτίζεται η ακρόπολις των Αθηνών είναι μία από τις γνωστότερες ΑΟΡΝΕΣ ΠΕΤΡΕΣ της αρχαιότητας . Αορνες ονομάζοντο διότι πάνω από αυτές  δεν υπερίπταντο όρνεα, δηλα δη μεγάλα πτηνά. Αυτό συμβαίνει λόγω της υψηλής έντασης των μαγνητικών πεδίων που υπάρχουν στους  λίθους αυτούς. Στην  ουσία δεν είναι ΜΟΝΟ μαγνητικά πεδία, που τα πτηνά διεσθάνονται εντονότερα των ανθρώπων, λόγω της υψηλής συγκέντρωσης σιδήρου στον εγκέφαλό τους ,  αλλά μία γενικότερη συγκέντρωση γεωενεργειακών ρευστών. Ο λίθινος αυτός όγκος ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΩΣ ΚΟΜΒΟΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ, ΔΥΟ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΓΕΩΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ .

(******) ΔΗΛΟΣ (από το ΔΗΛΟΣ ΕΙ = είναι η Δήλος, παραφθορά μετά τον ή  τους κατακλυσμούς ΔΗΛΩΣΗ) . Εκεί ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ο ΑΠΟΛΛΩΝ.  ΑΠΟΛΛΩΝ =  ΑΠΟ το ΟΛΟΝ.  Είναι ένας από το τμήμα των 201 εγρηγόρων (αγγέλων) του ΕΝΩΧ  που είχε σαν αποστολή τη φύλαξη των πυλών της γης για να μη εισέλθουν οι δαίμονες σε αυτή.  Η εξέταση του ονόματος Απόλλων,  σε δεύτερο επίπεδο,  της υπο των αγγΕΛων διδαχθείσας νοηματικής Δια - λέκτου ή νοηματικής, μας δείχνει τα παρακάτω  :  A + Π + ΟΛΛΩΝ  = Αγγελος + Πέρασμα + όλων.   Εκεί δηλα δη - στη ΔΗΛΟ - , υπάρχει Αγγελος σε  δηλωμένο χωροχρονικό Πέρασμα  από το οποίο διέρχονται ΟΛΑ τα πνεύματα.  Ο Απόλλων είναι μάλλον ένας από τους 201 αγγέλους φύλακες εγρηγόρους και η Δήλος , το πέρασμα που έπρεπε να φυλάει. Η δήθεν γένεσή του από τη θάλασσα, έχει μάλλον να κάνει με το ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ αυτής της Πύλης. Η θάλασσα ή Πόντος έχει ΒΑΘΗ -> ΘΗΒΑ . Τα βάθη είναι χαρακτηριστικό και της Αβύσσου, κατοικίας των δαιμόνων. Από εκεί οι δαίμονες εισήλθαν στη γη. Και ενώ ο Απόλλων δημιουργεί του ΔΕΛΦΟΥΣ (οι χριστιανοί είμαστε Α - ΔΕΛΦΟΙ, δηλαδή όχι (Α στερητικόν) δελφίνοι, που ήταν ΄΄ιερείς ΄΄ του και ελέγχει πλήρως το μαντείο των Δελφών, σε κάποιο χρόνο παρουσιάζεται  κάποιος Διόνυσος ( δι΄όν - λόγον - ίσος = για το λόγο αυτό ήταν ίσος, δηλαδή ήταν ίσος με τους φύλακες αγγέλους, άρα ήταν άγγελος, άρα ξεπεσμένος άγγελος. Κάποιος δαίμονας).   

(*******) Δωδώνη.   ΔΩ - ΔΩ - ΝΗ . Διπλά - ΤΑΥΤΌΧΡΟΝΑ , ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ - ΔΩΝΩ = διπλή - παράλληλη , δόνηση = δόνηση στο υλικό επίπεδο αλλά και στο πνευματικό ταυτόχρονα  =>  σημείο αλληλεπίδρασης παράλληλων κόσμων.  Φυσικά ένα τέτοιο σημείο, είναι ένα χωροχρονικό ασυνεχές  με πιθανότατη ύπαρξη χωροχρονικής πύλης. 

 (********) ΟΥΡΑΝΟΣ =  ΟΥ + Ρ + ΑΝΟΣ = ΟΥ + Ρ + ΝΟΑΣ = εκεί που δεν πρέπει  (ΟΥ)  να ρέει (Ρ)  ο ΝΟΑΣ - ΝΟΥΣ , ο ΑΔΑΜ. Δήλα δη , ΑΠΟ τον ουρανό ΔΕΝ πρέπει να ρέει ο νους σε κατώτερες - βαρύτερες  - καταστάσεις.   Φυσικά ο νους (άρσεν) είχε εκ θεού τη δυνατότητα (αυτεξούσιο = αφ' εαυτού ΕΚΤΟΣ της ΟΥΣΙΑΣ =  δήλα δη , να μπορεί από μόνος του να φεύγει εκτός της ΟΥΣΙΑΣ που είναι η ΨΥΧΗ, ή ΕΥΑ )

 Κων/νος Ε. Στρωματιάς      Πρόεδρος Ινστιτούτου Γεωπαθητικών Ερευνών  Κύπρου  

 

Α