Αρχική σελίδα    ΑΠΟΠΥΚΝΩΤΕΣ ΓΕΩΠΑΘΕΙΩΝ  η σελίδα στην Αγγλική               

                                                                     

 

                                                                              ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

                                     ΑΠΟΠΥΚΝΩΤΗΣ  ΓΕΩΠΑΘΟΓΟΝΩΝ  ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ‘Σ Τ Α Γ Υ Ρ Ο’

                                              Τι είναι και πως λειτουργεί ο αποπυκνωτής γεωπαθειών τύπου ΣΤΑΓΥΡΟ ;

Συνέπεια της αέναης κίνησης του διάπυρου, γεμάτου μέταλλα, πυρήνα της γης, από τα έγκατά της γης εκπέμπονται πάμπολλες βλαβερές για την υγεία ανθρώπων, ζώων και φυτών, ακτινοβολίες που μας βομβαρδίζουν. Ανεβαίνοντας προς την επιφάνεια της γης και ανάλογα τι θα συναντήσουν, γίνονται ισχυρότερες ή εξασθενούν.  Το νερό, το κενό, τα μέταλλα είναι ενισχυτικοί παράγοντες των φυσικών αυτών ακτινοβολιών που καλούνται ΓΕΩΠΑΘΟΓΟΝΕΣ (ΓΑ). Η καταστροφικότητα των ΓΑ  ενισχύεται τις νυκτερινές ώρες, οι δε τυχόν  διατιμήσεις τέτοιων ακτινοβολιών είναι μακροπρόθεσμα πολύ επικίνδυνες. Παρακωλύουν τις λειτουργίες του ανοσοποιητικού συστήματος  του ανθρώπινου οργανισμού, προκαλώντας μακροπρόθεσμα εκδήλωση σοβαρών παθήσεων. Συγκαταλέγονται ΓΑ όπως τα πλέγματα 10 - 170–250-400, Schumann Resonance, Hartmann grid, Curry net, black stream, Yπόγεια λιμνάζοντα νερά, φλέβες ύδατος, ρήγματα κα.  Με τον γενικό όρο ΓΕΩΠΑΘΕΙΑ νοούνται όλες εκείνες οι ΦΥΣΙΚΕΣ (προερχόμενες από τα έγκατα της γης ) επικίνδυνες για την υγεία του ανθρπωπου, ζώων και φυτών , ακτινοβολίες, πεδία, κόμβοι και ενέργειες.   Όταν ένας γεωπαθογόνος χώρος ελεγχθεί και εκπονηθεί ο κατάλληλος σχεδιασμός από το επιστημονικό προσωπικό μας,  τότε η θετική αλλαγή θα γίνει εμφανής. Το πιο σοβαρό μέρος των υπηρεσιών που παρέχει η εταιρία μας στοχεύει στην υγεία των παιδιών.  Εάν τα παιδιά επηρεάζονται θετικά, μπορούν να έχουν καλύτερη απόδοση στο σχολείο και να είναι λιγότερο οξύθυμα, πράγμα που επηρεάζει ολόκληρη την ατμόσφαιρα στο σπίτι. Ο ύπνος πάνω σε πεδία και γεωπαθογόνους κόμβους μπορεί να επηρεάσει σοβαρά την υγεία. Η επίδραση της γεωπάθειας στα παιδιά έχει αρνητικές επιπτώσεις , όπως : βρέξιμο των κρεβατιών, εφιάλτες, υπνοβασία, άρνηση να πάνε στο κρεβάτι, σκοτεινούς κύκλους κάτω από τα μάτια τους, οξυθυμία, υπερδραστηριότητα και πολλά άλλα. Ο ύπνος πάνω από τις υπόγειες φλέβες ύδατος, όπου αναπτύσσονται γεωπαθογόνοι κόμβοι, προκαλεί συχνά  δερματοπάθειες (κνησμοί του δέρματος κλπ). Η παρατεταμένη έκθεση σε γεωπάθειες προκαλεί βλάβες στο DNA των κυττάρων και ιδιαίτερα των εγκεφαλικών. Φαίνεται επίσης ότι οι βλάβες που προκαλούνται στα εγκεφαλικά κύτταρα από έκθεση στα γεωπαθογόνα πεδία, έστω και για μικρά χρονικά διαστήματα, συσσωρεύονται και έχουν διαχρονικά αθροιστικό αποτέλεσμα. Έρευνα από επιστήμονες του πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον που υπέβαλε πειραματόζωα σε μαγνητικά πεδία χαμηλής έντασης των 60  hertz για 24 και 48 ώρες, έδειξε βλάβες στο DNA των πειραματόζωων. Αύξανε την απόπτωση (μηχανισμός με τον οποίο ένα κύτταρο αυτοκαταστρέφεται διότι το ίδιο δεν μπορεί να επιδιορθώσει τις βλάβες που έχει υποστεί των εγκεφαλικών κυττάρων). Η παραπάνω επίδραση απεδείχθη ότι είναι συσσωρευτική και αθροιστική. Ο άνθρωπος, είναι ένας οργανισμός εξαιρετικά ευαίσθητος στα μαγνητικά πεδία, στο στατικό ηλεκτρισμό και στις κοσμικές ακτινοβολίες,  αντιδρά στις ακτινοβολίες, καθοδηγώντας με τον τρόπο αυτό, όλες του τις ζωτικές του λειτουργίες. Περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.geoment.e-e-e.gr/geopathyigekgr.htm και σε άλλα μέρη αυτού του ιστότοπου.

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΙΓΕΚ) ΛΤΔ ο Ο.ΔΑΒΙΔ, συνεργάσθηκε με την GEOMENT TEAM, (www.geoment.e-e-e.gr/defaultgr.htm)   προσφέροντας τον αποπυπνωτή (εξασθένησης) γεωπαθογόνων ακτινοβολιών (ΓΑ). Ο αποπυκνωτής γεωπάθειας με την ονομασία ‘ΣΤΑΓΥΡΟ’, αποτελεί υλοποίηση σχετικής ευρεσιτεχνίας        www.geoment.e-e-e.gr/patentsgr.htm α/α 15  (Ελληνικός Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, αρ. Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας 2006010-0087). Περισσότερες λεπτομέρειες υπάρχουν στην ιστοσελίδα : www.geoment.e-e-e.gr/stagyrogr .htm  Τα υλικά με τα οποία είναι κατασκευασμένος ο φορητός αποπυκνωτής ΓΑ είναι απλά και ακίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία. Πειράματα που έγιναν από το ΙΓΕΚ σε συνεργασία με τη GEOMENT TEAM, με μέτρηση της βιοενέργειας ανθρώπων, τόσο με απλή μέτρηση των ηλεκτρικών φορτίων (διαφορά δυναμικού) των 12 ενεργειακών ανθρώπινων μεσημβρινών με πολύμετρο, όσο και με τη γνωστή παγκόσμια συσκευή   ‘Meridien Test’, έδειξαν θετικό επηρεασμό της ανθρώπινης βιοενέργειας από τη μηχανή, όταν αυτή τοποθετήθηκε μεταξύ ΓΑ και ανθρώπου. Το συγκεκριμένο προϊόν δεν είναι κάποιο κόσμημα. Δεν είναι κατάλληλο για βρώση, ούτε για παιδικό παιγνίδι. Είναι μία ΜΗΧΑΝΗ ΑΠΟΠΥΚΝΩΣΗΣ (1) ΓΑ.

         

Αποτελείται από ένα κυκλικό μαγνήτη (2) διαμέτρου 3,5 cm, πάχους 8mm, πλάτους 1cm ένα συγκεκριμένου τύπου μικροκρύσταλλο (3). Δύο χάρτινα πηνία (4 και 5), χρησιμοποιούνται σαν ενεργειακοί στροφείς για την αποπύκνωση των ΓΑ. Η μηχανή, κυλινδρικού σχήματος, είναι ενθυλακωμένη μέσα σε ένα ξύλινο, πυραμοειδές, κατασκεύασμα που προσφέρει κατάλληλη μόνωση, ώστε να λειτουργήσει η μηχανή.

   

Η ένταση του μαγνητικού πεδίου που ο μαγνήτης προκαλεί, είναι της τάξης των 30 nT (νάνο τέσλα) σε ακινησία και φθάνει τα 1300 nT σε κίνηση. Η μέτρηση έγινε με μαγνητόμετρο τύπου ΤΕSLΑMETER TM 40, κατασκευασμένου στη Γερμανία, που φέρει αισθητήρα τύπου HaLL effect .  Πειράματα που έγιναν από το ΙΓΕΚ με μέτρηση της βιοενέργειας ανθρώπων, τόσο με απλή μέτρηση των ηλεκτρικών φορτίων (διαφορά δυναμικού) των 12 ενεργειακών ανθρώπινων μεσημβρινών με πολύμετρο, όσο και με τη γνωστή παγκόσμια συσκευή   ‘Meridian Test’, δεν έδειξαν επηρεασμό της ανθρώπινης βιοενέργειας από το μαγνήτη της μηχανής, αν σταθούμε κοντά στη μηχανή.

      

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΑΠΟΠΥΚΝΩΤΗ ΓΕΩΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ 'ΣΤΑΓΥΡΟ'

Τα παρακάτω σχήματα και κείμενα είναι αντίγραφα από τη σχετική ευρεσιτεχνία. Στοιχεία δημοσιεύσεων υπάρχουν και στο αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών   http://ep.espacenet.com   ( quick research -> type of search -> Persons or organizations - > search terms  'STROMATIAS') . Η μηχανή (30)  δεν απαιτεί εξωτερική παροχή ενέργειας για να λειτουργήσει, έλκει τα βλαβερά φωτόνια σε δύο μη συμβατικής μορφής πηνία (44 - 45), τοποθετημένα αντίστροφα το ένα ως προς το άλλο, πάνω σε ένα μαγνήτη (47) ειδικά οπλισμένο (46), περικλειόμενα από ειδικό μονωτικό περίβλημα (34) κωνικού σχήματος το οποίο τα συγκρατεί σταθερά.

 

Κινητήρια δύναμή της είναι ο οπλισμένος (46) μαγνήτης που ενεργοποιεί τα δύο πηνία (44) και  το μικροκρύσταλλο (43), που δημιουργεί ταλαντώσεις, λειτουργώντας σαν διαθλαστής των γεωπαθογόνων ακτινοβολιών,  λειτουργώντας ταυτόχρονα και σαν χρονιστής για τα δύο πηνία. Ο μαγνήτης (46) εφελκύει (32) τα φωτόνια (31) που προκαλούν το γεωπαθογόνο κόμβο, αναγκάζοντάς τα να διέλθουν μέσα στη μηχανή (42), αυξάνοντας την ταχύτητά τους και παρασύροντάς τα μέσα στα δύο αντίρροπα πηνία που δημιουργούν δύο διαφορετικές και αντίστροφες κατευθύνσεις περιστροφής με αποτέλεσμα πόλωση άλλων φωτονίων δεξιόστροφα (53) και άλλων (54) αριστερόστροφα, προκαλώντας την αποσταθεροποίησή τους από  το ‘μητρικό’ άξονα (31) περιστροφής τους στο γεωπαθογόνο κόμβο.  Τα δύο αντίρροπα ρεύματα φωτονίων κινούνται ελκόμενα προς το εσωτερικό του μαγνήτη όπου αποσυντονίζονται πλήρως από την αρχική δύναμη (8) που τα κινούσε, εκτοξευόμενα (48)  προς την κατεύθυνση (55) της γης, σε κυκλικές τροχιές.  Όσο λειτουργεί η μηχανή δεν μπορεί να λειτουργήσει βλαπτικά για τον άνθρωπο ο γεωπαθογόνος κόμβος. Περισσότερες λεπτομέρειες υπάρχουν στην ιστοσελίδα : www.geoment.e-e-e.gr/stagyrogr.htm 

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΠΥΚΝΩΤΗ ΓΕΩΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ 'ΣΤΑΓΥΡΟ'

Ο συγκεκριμένος αποπυκνωτής για να έχει θετικά αποτελέσματα, πρέπει να τοποθετηθεί ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΑΝΩ από τις ΓΑ. Σε κάθε περίπτωση τοποθετείται πάντα ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ και ΓΑ, όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα. Δηλαδή κάτω από το κρεβάτι, μεταξύ ανθρώπου και ΓΑ, στο δάπεδο, στο σημείο του κόμβου των ΓΑ, ή εκεί που όπου οι ΓΑ τέμνουν το δάπεδο, ερχόμενες από το κέντρο της γης.

Συνιστάται η έκθεση της μηχανής στις ακτίνες του ηλίου, για μία περίπου ώρα, κάθε 3 ημέρες. Το ξύλινο περιτύλιγμα της μηχανής επηρεάζεται άμεσα από βροχή, φωτιά και υγρασία και θα πρέπει να προφυλάσσεται ανάλογα, σε συνθήκες δωματίου. Η θήκη της μηχανής δεν είναι κατάλληλη για λειτουργία σε εξωτερικό χώρο.

 Η μηχανή του προϊόντος είναι χειροποίητη και κατασκευάζεται στο ΙΓΕΚ, στην Κύπρο. Η ξύλινη θήκη εισάγεται από την Κίνα, και ο μαγνήτης από τη Γερμανία, μέσω Ελλάδος.  

 

                            ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΩ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΕΩΠΑΘΕΙΑ ΣΕ ΕΝΑ ΧΩΡΟ ;                  

Αυτό είναι δύσκολο να απαντηθεί.   Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ ο Ο.ΔΑΒΙΔ συνεργάζεται με την GEOMENT TEAM, προσφέροντας υπηρεσίες γεωπαθολογικών ερευνών με χρήση μοναδικών, πρωτότυπων ηλεκτρονικών συσκευών

 Προσφέρονται λύσεις για την αποπύκνωση  βλαβερών γεωπαθογόνων ακτινοβολιών, www.geoment.e-e-e.gr/servisesgr.htm ακόμη και από τις βλαπτικές συνέπειες του καρκινογόνου ραδονίου. www.geoment.e-e-e.gr/geopatheticgeogr.htm Πτυχιούχοι γεωπαθολόγοι και ηλεκτρονικοί μηχανικοί, έρχονται επί τόπου για μια σωστή έρευνα του χώρου σας και σωστή τοπο­θέτηση των αποπυκνωτών γεωπάθειαςΣΤΑΓΥΡΟ’, (Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, αρ. Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας 20060100087) των οποίων είμαστε αποκλειστικοί αντιπρόσωποι. www.geoment.e-e-e.gr/stagyrogr.htm  Παρέχουμε επίσης συμβουλευτικές υπηρεσίες για την σωστή αγορά οικοπέδου, οικίας ή διαμερίσματος. Δεχόμαστε συνεργασία με κατασκευαστές (πολ. μηχανικούς, αρχιτέκτονες) και εργολάβους οικοδομών, για μια σωστή χωροταξία στέγασης. Το σύστημα WTMS-G και η κατοχυρωμένη τεχνολογία (Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, αρ. Ευρεσιτεχνίας GR20060100352,  GR20070100067, και GR1005224) περιμετρικής ακτίνας σάρωσης,  ανταποκρίνονται άριστα στον εντοπισμό επικίνδυνων γεωπαθογόνων ακτινοβολιών. Οι συσκευές αυτές είναι μοναδικές παγκόσμια, ΔΕΝ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ και χρησιμοποιούνται AΠOKΛEIΣTIKA ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ. www.geoment.e-e-e.gr/wtmspresgr.htm   Η αρχή της λειτουργίας βασίζεται στο μαγνητικό συντονισμό που  δημιουργεί  η γεωπαθογόνος ακτινοβολία στις κεραίες - κατευθυντήρες του συστήματος. www.geoment.e-e-e.gr/geopathetic.htm 

Υπάρχουν πάντως κάποιες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι κάποιες χαμηλόσυχνες φυσικές ακτινοβολίες είναι υπεύθυνες για συνεχείς, αφύσικους πονοκεφάλους ή γιατί μαραίνονται τα φυτά μας σε συγκεκριμένο σημείο... Συγκεντρώσαμε κάποιες γνώσεις και σας τις παραθέτουμε στην ιστοσελίδα :   www.geoment.e-e-e.gr/geopathyigekgr.htm Να μη ξεχνάμε όμως δύο πράγματα.  Πρώτον , ότι η διάγνωση για ύπαρξη γεωπαθογόνων ακτινοβολιών είναι εργασία του έμπειρου γεωπαθολόγου και ότι έχουμε να κάνουμε με ακτινοβολίες πολύ επικίνδυνες για την υγεία μας ....  Εξάλλου, μπορούμε άφοβα να τοποθετήσουμε αποπυκνωτές γεωπάθειας ΣΤΑΓΥΡΟ προληπτικά σε χώρους που θα θεωρήσουμε ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να είναι γεωπαθογόνοι.

 Είμαστε σε θέση να κατασκευάσουμε μηχανή αποπύκνωσης σε όποιο καλούπι είναι επιθυμητό , κατόπιν παραγγελίας.  Η μηχανή του αποπυκνωτή είναι δυνατόν να τοποθετηθεί σε θήκες της αρεσκείας σας.

                      ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  ΓΕΩΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ   ο Ο.ΔΑΒΙΔ

                                         ΣΥΜΗΣ 15d , ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 2044, ΚΥΠΡΟΣ                                                                                   

                            Τηλ. : +35799028904   ΦΑΞ :  +35722322796   www.geoment.e-e-e.gr

       Λειτουργούμε σε συνεργασία με την εταιρεία περιβαλλοντολογικής διαχείρισης ΑΙΟLΙΚΙ LTD  http://www.aeoliki.com