Αρχική σελίδα     ΑΠΟΠΥΚΝΩΤΕΣ     ΓΕΩΠΑΘΕΙΩΝ  η σελίδα στην Αγγλική               

 1. ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΑΠΟΠΥΚΝΩΤΗΣ  ΓΕΩΠΑΘΟΓΟΝΩΝ  ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ‘Σ Τ Α Γ Υ Ρ Ο’ 

                                     

2. ΑΠΟΠΥΚΝΩΤΗΣ  ΓΕΩΠΑΘΟΓΟΝΩΝ  ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ‘Σ Τ Α Γ Υ Ρ Ο’  ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ  ΣΕ  Κ Ι Ν Ο Υ Μ Ε Ν Ο  Ο Χ Η Μ Α

               

3. ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΠΟΠΥΚΝΩΤΗΣ  ΓΕΩΠΑΘΟΓΟΝΩΝ  ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ‘Σ Τ Α Γ Υ Ρ Ο’ (ΠΕΡΙΔΕΡΑΙΟ) 

για γυναίκες      &  για άνδρες   

4. ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΠΟΠΥΚΝΩΤΗΣ  ΓΕΩΠΑΘΟΓΟΝΩΝ  ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ‘Σ Τ Α Γ Υ Ρ Ο’ (ΒΡΑΧΙΟΛΙ) 

 για γυναίκες          &  για άνδρες  

                                                        Τι είναι και πως λειτουργεί ο αποπυκνωτής γεωπαθειών τύπου ΣΤΑΓΥΡΟ ;

Το Ινστιτούτο Γεωπαθητικών Ερευνών Κύπρου δεν είναι κερδοσκοπική εταιρεία αλλά κοινωφελής οργανισμός.

Τα χρήματα από την πώληση των αποπυκνωτών που υπάρχουν σε αυτό τον ιστότοπο θα καλύψουν αποκλειστικά λειτουργικά έξοδα του ινστιτούτου και έξοδα

 των ερευνών που διεξάγει το Ινστιτούτο.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!  Τα άτομα που φέρουν βηματοδότες δεν πρέπει να φέρουν φορητούς αποπυκνωτές γεωπάθειας στο σώμα τους !

PATENT  Publication number: GR 20060100353  Publication date: 2006-6-16        >> Δείτε την ευρεσιτεχνία αυτή    

Inventor: STROMATIAS KONSTANTINOS EVANGE
Applicant: STROMATIAS KONSTANTINOS EVANGE
Data supplied from the www.obi.gr and  esp@cenet database - Worldwide