Πλαίσιο κειμένου: Ερευνα και εντοπισμός γεωπαθογόνων κόμβων με χρήση τεχνολογίας  WMTS 
Συστήματα αποπύ-κνωσης γεωπαθογόνων κόμβων 
 Αντικαρκινική δομική τεχνολογία  
Εντοπισμός μη γνωστών ζωικών μορφών Detection 
Πλαίσιο κειμένου: Αμυντικά συστήματα και Εφαρμογές 
Γεννήτριες ισχυρότατου ηλεκτρομα- γνητικού παλμού (EMP)
Μη επανδρωμένοι φορείς μεταφοράς συστημάτων EMP  
Εξυπνα ηλεκτρονικά ναρκοπέδια
Ενοποιημένα πλέγματα ηλεκτρονικών αισθητήρων 
Ενεργειακά πεδία (STEALTH  tech) αποτροπής  ακτινοβολιών  
Πλαίσιο κειμένου: Ανάπτυξη συστημάτων  εντοπισμού εκρηκτικών υλών , μετάλλων & αμετάλ-λων υλικών δομών , ζώ-ντων όντων από  αποστά- σεις > 10.000μ
Εξέλιξη συστημάτων
Υλικό  
Λογισμικό
Aσφάλεια υπολογιστών
Πλαίσιο κειμένου: ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Πλαίσιο κειμένου: Ιδιωτικός τομέας
Πλαίσιο κειμένου: Διαχείριση δημόσιου τομέα
Πλαίσιο κειμένου: ΤΟΜΕΙΣ 
Πλαίσιο κειμένου: ΑΓΟΡΕΣ 
Πλαίσιο κειμένου: Ενοπλες Δυνάμεις
Πλαίσιο κειμένου: Επιχειρήσεις και χρηματοοικονομικά  terprise

                                                      ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ ΛΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

                                                        

                                                        

Πλαίσιο κειμένου: Αμυντικά Συστήματα & ασφάλεια
Πλαίσιο κειμένου:   Αντιτρομοκρατικά
Συστήματα 
Πλαίσιο κειμένου: Eντοπισμός Υλικών δομών 
Πλαίσιο κειμένου: Ερευνα και εντοπισμός γεωπαθογόνων κόμβων & συστήματα αποπύκνωσής τους

 

 

 

 

 

 

                

            

            

    ο ιστότοπος εις την Αγγλικήν         

                                                   Πλαίσιο κειμένου:       Εντοπισμός θαμένων υλικών δομών από   μεγάλες αποστάσεις με χρήση τεχνολογίας  WMTS  :  
Γεωλογικών υλικών δομών
Πόσιμου ύδατος 
Μετάλλων - αμετάλλων δομών 
Σπηλαίων
Ανθρώπινων οστών 
Οιασδήποτε άλλης υφής διακριτής υλικής δομής