ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 'ANCIENT MENTOR'   Σύστημα  εντοπισμού  από μεγάλες αποστάσεις, τεθαμμένων ομογενών λίθινων κατασκευών ( μνημεία, κενά, μεγαλιθικά, σπήλαια, υπόγεια έργα και διάδρομοι, πηγάδια, κρύπτες κλπ)          >>Δες περισσότερα,  

Περισσότερα στοιχεία περί των τελλουριακών ρευμάτων υπάρχουν εδώ  και για τις βραχομορφές , εδώ  , ενώ  

Στοιχεία για το Ινστιτούτο Γεωπαθητικών Ερευνών Κύπρου, υπάρχουν εδώ   Το έργο της GEOMENT ΤΕΑΜ υπάρχει εδώ