Αρχική σελίδα                                 N έ α      Μ έ λ η               σελίδα στην Αγγλική   

Τα μέλη του Ιδρύματος Γεωπαθητικών Ερευνών Κύπρου έχουν  πρόσβαση στις πληροφορίες και τη γνώση που παράγει το Ιδρυμα από τις έρευνες που διεξάγει.

Τα μέλη μας έχουν την ευκαιρία να υποβάλουν μεμονωμένες ερωτήσεις σχετικά με Γεωπάθεια και οποιαδήποτε αποτελέσματα αυτή έχει σε ανθρώπους,

ζώα και φυτά, έχοντας το πλεονέκτημα να λαμβάνουν ΔΩΡΕΑΝ πληροφορίες και απαντήσεις από τους εμπειρογνώμονες & ερευνητές μας  :    

Μεμονωμένη ετήσια ιδιότητα μέλους                                                    :  20 ευρώ

Οικογενειακή ετήσια ιδιότητα μέλους (3 οικογενειακά μέλη και άνω)       :  50 ευρώ

Δωρεά , οιοδήποτε ποσού, δεν υπόκειται σε φορoλόγηση 

Για συμπληρωματικές πληροφορίες παρακαλώ απευθυνθείτε  :

INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

 ΣΥΜΗΣ 15d , ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 2044, ΚΥΠΡΟΣ 

  τηλ. : +357 97655843     +306959131446         

    e-mail: info@cgri.gr