ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΕΣ      

Ένας φυσικός τρόπος θεραπείας έξω από την φαρμακοθεραπεία

              This site in English

                                                                                             Αννη Οικονομίδου        

                                                                                            Διπλωματούχος                   

                     Acupuncture - Electro acupuncture, Acupressure Bioenergy therapy, Bioenergy Nutrition, Geopathology

                    Μέλος του Παγκύπριου Συνδέσμου Παραδοσιακού Βελονισμού - Ηλεκτροβελονισμού

                                                            τηλ :  +357 99 045323