ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ                       η ιστοσελίδα εις την Αγγλικήν        

                                                                      ( οι τιμές είναι σε ευρώ )

 Ανίχνευση χώρων για βλαβερές αντινοβολίες μέχρι 60τμ                  :    65

 Ανίχνευση χώρων για βλαβερές ακτινοβολίες μέχρι 150τμ               :   110    

                        Για κάθε επιπλέον 50τμ                                               :   20      

Αποπύκνωση γεωπάθειας σε 1  όροφο                                               :   20                                                  

 Αποπύκνωση γεωπάθειας σε 2,3,4 ορόφους                                     :  25, 35, 45  (αντίστοιχα)

 Ανίχνευση για αρνητική κοσμική –ατμοσφαιρική αντινοβολία        :  35

 Ανίχνευση για θετική κοσμική –ατμοσφαιρική- γήινη αντινοβολία :  45

 Ανίχνευση για τυχόν υψηλή συγκέντρωση ραδονίων                       :   35    

 Μεγάλος αποπυκνωτής γεωπάθειας ‘ΣΤΑΓΥΡΟ’                              :  370                                                  

 Μεσαίος αποπυκνωτής γεωπάθειας ‘ΣΤΑΓΥΡΟ’                              :  250                                                  

 Αποπυκνωτής γεωπάθειας ‘ΣΤΑΓΥΡΟ’ – μενταγιόν                        :  50                                                    

 Ανίχνευση μεγάλων χώρων με κάτοψη για κάθε στρέμμα                :  200                                                    

 Για ανίχνευση χώρων πάνω από 10 στρέμματα κανονίζεται η τιμή

 Μέτρηση ατόμου για φόρτιση από βλαβερή ακτινοβολία                    :  Δωρεάν    

 

copyright © 2008 - www.geoment.e-e-e.gr - powered   by GEOMENT